Om Emmaboda Verda OK

Emmaboda Verda OK bildades 1997 genom en sammanslagning av Emmaboda OK och IF Verda.
Våra huvudaktiviteter är Orientering, Skidåkning, Löpning och Cykling.
De flesta träningarna är förlagda till vår klubbstuga i Skäveryd, som ligger mellan Emmaboda och Vissefjärda.
Vi hade 260 medlemmar vid årsskiftet 2021/22.

Nedan finner du de ansvariga i styrelsen och för varje kommitté.
Ytterligare funktionärer finner du under Kontakter.

Post- och
fakturerings-adress
Emmaboda Verda OK
c/o Viktoria Ahlström
Virdegatan 2
361 33 Emmaboda
E-post info@evok.se
Organisationsnummer 832400-0820
Föreningsnummer RF 4360
Swish nummer: 1230-98 54 32
BankGiro nummer 5596-4217


Styrelse 2022


Ordförande Roterande
Kassör Viktoria Ahlström 0720-88 33 53
Sekreterare Siv Larsson 0477-192 40 / 0705-11 92 40
Ledamot Joakim Ekdahl 0471-337 32 / 0702-11 55 53
Ledamot Ola Fransson 0471-102 18 / 070-665 05 40
Ledamot Therese Carlsson 0708-48 96 20
Ledamot Peter Ekdahl 0723-10 09 48
Ledamot Daniel Magnusson 0708-98 87 01


Kommittér


Tävlingskommittén Jörgen Fransson 0705-82 06 78
Tjogetkommittén Joakim Ekdahl 0471-337 32 / 0702-11 55 53
Orienteringskommittén Emma Stockberg 0730-94 60 93
Löparkommittén Peter Ekdahl 0471-137 10 / 0723-10 09 48
Skidkommittén Per Pedersén 0471-131 70
Markkommittén Vakant  
Sponsorkommittén Monica Påhlstorp 0761-17 67 04
Trivselkommittén Margareta Engström 0730-66 23 27
Mediakommittén Emma Stockberg 0730-94 60 93
Sträva-kommittén Olof Sörensson 0705-90 97 38
Cykelkommittén Eva Regin Johnston 0768-93 63 13


Övriga ansvariga


Uthyrningsansvarig Jaen Nilsson 0471-220 14 / 0706-61 13 84
Utbildningsansvarig Vakant
Märkesansvarig Jörgen Fransson 0705-82 06 78
Medlemsregisteransvarig Viktoria Ahlström 0720-88 33 53
Kartansvarig Ola Fransson 0471-102 18 / 070-665 05 40
Hustomte Margareta Engström 0730-66 23 27
Gårdskarl Per-Erik Svensson 0706-78 07 54
Lotteriansvarig Gun-Britt Fransson 0702-74 70 67
Internetansvarig Gustaf Torenstam 0706-354 654
Materialansvarig - kläder Joakim Ekdahl 0471-337 32 / 0702-11 55 53
Valberedning Gun-Britt Fransson 0702-74 70 67


Valberedning


Ledamot Gun-Britt Fransson 0702-74 70 67
Ledamot Monica Påhlstorp 0761-17 67 04
Ledamot Camilla Rundkrantz Ängeborn 0709-68 03 72