Protokoll från årsmötet

Verksamhetsberättelsen för 2023 samt konstituerande protokoll

Alla tre dokumenten finns nu att läsa i dokumentarkrivet

Siv, 18 Feb 2024
Slutdatum för visning: 25 Feb 2024