VP 2023

Dags att skriva kommittéernas verksamhetsberättelse för 2023

Året är inte slut ännu - men varför inte börja redan nu.
Gäller för följande kommittéer: Orientering, Löpning, Cykel, Skidor, Zon- Veteranverksamhet och Sträva och stödkommittén: Sponsor samt Övrig verksamhet: Cirkelträning, Trivselkommitté och Media.

Siv Larsson, 5 Dec 2023
Slutdatum för visning: 8 Jan 2024