Lagindelning Årsfest 25/11 2022

Här kommer en lagindelning för bowling och lasergame.

Det går givetvis att byta om någon har andra önskemål.

Lagindelning

Viktoria, 24 Nov 2022
Slutdatum för visning: 25 Nov 2022