Årsplanering 2019

Årsplanering för 2019 är nu klar.

Här kommer klubbens planering för 2019
Den är tänkt att användas som en hjälp för året så man kan planera in våra gemensamma aktiviteter.
Det kommer att läggas till några aktiviteter till för hösten.
Årsplanering 2019

Ola, 29 Jan 2019
Slutdatum för visning: 15 Nov 2019