Följa John på tisdag!

Stina och Henrik har en gjort linjeorientering till tisdagens träning.

Det finns 3 längder att välja på. Den kortaste är 3,2 km, mellan 4,0 km och längsta 5,0 km.

Alla springer i grupp. Den som är först har karta med linjen inritad. Övriga får en karta utan linje.

Det gäller att följa med på kartan hela tiden. Efter 5 minuter lämnar ledaren över sin karta till näste man, som nu fortsätter följa linjen.

De kortaste banorna har mest ledstång, men går även en del utan ledstång.

Lämna SI-brickan hemma, men kompassen bör med.

Ta med ombyte och handduk - bastun är varm!

Ronny, 19 Jan 2019
Slutdatum för visning: 22 Jan 2019