Protokoll 2018-05-06

Protokoll från styrelsemöte

Nu finns protokollet från styrelsemötet den 6 maj att läsa i Dokumentarkivet.
Nästa styrelsemöte är den 31 maj kl 18:30 på Deloitte.

Siv, 25 Maj 2018
Slutdatum för visning: 1 Jun 2018