Träningen 1/3

Träningen är Linje-OL dvs följa en inritad linje på kartan och hitta kontroller som ej är inritade.

Samlingsplats är längs gamla vägen Lindås- Rasslebygd, vid vägen som går till älgskyttebanan NV om vattentornet. Tre banor finns 2,1 km, 3,4 km och 4,6 km.

Christer, 28 Feb 2016
Slutdatum för visning: 1 Mar 2016