Efterlysning!

Valberdningen

Finns det några medlemmar som kan tänkas sig att ingå i vår Valberedning? Vi har sökt med ljus och lykta utan att lyckats besätta dessa poster. Detta är ett förtroendeuppdrag som är av allra högst vikt för klubbens fortsatta fortlevnad. Om ni kan tänka er att ta detta uppdrag, tveka inte, hör av er till mig eller någon annan i styrelsen innan årsmötet.

Patrik/styrelsen, 25 Jan 2016
Slutdatum för visning: 8 Feb 2016