Dags för höstens reseräkningar

Den 15 december "stänger vi systemet" några dagar för utbetalning av höstens resor och startavgifter.

EVOK ersätter endast resor till kurser, möten och ungdomsresor tex U-5 dagars och Boråsresan. Registrera dina resor du gjort under hösten innan detta datum.

Har du haft utlägg för tävlingsavgifter så registrera även dessa. Detta kan vara tex löparlopp där du stått för kostnaden själv. Klubben står för max 200 kr per dag.

Notera: Tävlingsavgifter där inte kvitto och resultatlista översänts kommer inte att betalas ut.

Så har du tävlat under sommaren och hösten är det bra om du loggar in och kontrollerar att eventuella justeringar ser korrekta ut och att kvitto och resultat är registrerat på alla dina tävlingar.

Du finner dina avgifter och justeringar längst ner på "Medlemssidan" direkt när du loggat in.

Du kommer efter den 15:e att få ett Mail om hur mycket du ska betala in eller återfå från klubben.

Kassören, 3 Dec 2023
Slutdatum för visning: 16 Dec 2023