Lindås

Lindås framställdes 2004 som skolkarta.
Kartområdet öster om samhället och fram till Skutaryd är 1,5 km².
Kartskalan är 1:7 500 och ekvidistansen 2,5 meter.