Luvön

Luvön är rekognoserad och digitaliserad år 2003 inför Tjoget 2004.
Området på 10 km² har många trevliga partier för krävande orientering.
Kartområdet sträcker sig från Vissefjärda samhälle i norr och en bit in i Blekinge i söder.
Skalan är 1:10 000.