Vissefjärda

Vissefjärda skolkarta upprättades år 2002.
Kartan är en del av Luvökartan, närmast Vissefjärda samhälle.
Ytan är ca 1.3 km² och kartskalan är 1:5 000.