Backabo

Backabo är klubbens mest utnyttjade karta för träningar direkt från klubblokalen i Skäveryd.
Området som ligger mellan Emmaboda och Vissefjärda har omväxlande terräng med stigrika kulturmarker, men också partier med detaljrik kurvbild.
Kartan reviderades senast år 2000 och skalan är 1:10 000.