Rostock

Rostock omfattar ca 9 km² och framställdes år 2002.
Området som ligger NO om Lindås samhälle har partier med detaljerad kurvbild.
Kartskalan är 1:10 000.