Krysseboda

Krysseboda NV om Emmaboda samhälle är en karta framställd år 2003 att användas främst för skol- och ungdomsverksamhet.
Kartan omfattar ca 3,5 km² och skalan är 1:10 000.