Alsjömåla

Alsjömåla framställdes för Tjoget 2008.
Kartan omfattar 6,5 km² med mycket varierande terrängtyper och ligger 5 km öster om Lindås.
Skalan är 1:10 000.

Notera: I sydöstra delen av kartan ligger Ödevata fiskecamp och vandrarhem. Här finns också möjlighet att köpa kartan.