Skurebo

Skurebo ritades och användes för Tjoget 2006.
Kartområdet på ca 8 km² ligger 4 km sv om Långasjö.
Kartskalan är 1:10 000 med ekvidistans 2,5 meter.