Rasslebygd

Rasslebygd nordost om Emmaboda samhälle är ritad 2004.
Kartan täcker ca 3,4 km² öster om samhället, från simhallen i söder och upp till norra infarten i norr.
Skalan är 1:10 000 med ekvidistans 2,5 meter.