��rsm��te 2017Patrik avtackades som ordf och Joakim E blev ny ordfViktoria A ny kassör efter Gustaf T