Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl9 [41:02.383]
5:31:44.300 Starttid
0.000 Start
1:03.71 p1. [34]
4:21.71 p2. [37]
14:16.71 p3. [44]
16:56.71 p4. [43]
21:40.71 p5. [45]
24:19.71 p6. [42]
25:51.71 p7. [39]
35:48.71 p8. [40]
39:20.71 p9. [41]
41:02.383 Mål
2Per Pedersén9 [54:43.621]
5:36:57.304 Starttid
0.000 Start
2:52.61 p1. [41]
14:49.61 p2. [40]
17:57.61 p3. [39]
20:07.61 p4. [42]
27:31.61 p5. [45]
30:07.61 p6. [43]
47:15.61 p7. [44]
50:21.61 p8. [37]
54:13.61 p9. [34]
54:43.621 Mål
3Johan Sipiläinen9 [58:29.070]
5:43:08.312 Starttid
0.000 Start
2:09.61 p1. [41]
9:12.61 p2. [40]
14:42.61 p3. [39]
16:28.61 p4. [42]
22:13.61 p5. [45]
26:15.61 p6. [43]
41:36.61 p7. [44]
52:19.61 p8. [37]
57:47.61 p9. [34]
58:29.070 Mål
4Kent Ekdahl7 [51:21.594]
5:36:50.304 Starttid
0.000 Start
2:28.61 p1. [41]
15:38.61 p2. [40]
19:39.61 p3. [39]
21:51.61 p4. [42]
27:48.61 p5. [45]
30:18.61 p6. [43]
46:37.61 p7. [37]
51:21.594 Mål
5Tea Gustavsson6 [27:42.231]
5:41:18.308 Starttid
0.000 Start
2:18.61 p1. [41]
10:50.61 p2. [40]
13:36.61 p3. [38]
19:17.61 p4. [36]
22:25.61 p5. [37]
27:12.61 p6. [34]
27:42.231 Mål
6Lovisa Torstensson6 [28:32.172]
5:42:10.308 Starttid
0.000 Start
2:35.61 p1. [41]
11:28.61 p2. [40]
13:57.61 p3. [38]
19:54.61 p4. [36]
24:01.61 p5. [37]
28:00.61 p6. [34]
28:32.172 Mål
7Kerstin Hjalmarsson6 [30:01.789]
5:42:09.312 Starttid
0.000 Start
2:38.61 p1. [41]
11:44.61 p2. [40]
13:56.61 p3. [38]
19:50.61 p4. [36]
24:04.61 p5. [37]
29:15.61 p6. [34]
30:01.789 Mål
8Petra Sjöberg6 [32:15.121]
5:41:13.308 Starttid
0.000 Start
1:36.61 p1. [34]
7:12.61 p2. [37]
12:34.61 p3. [36]
17:25.61 p4. [38]
25:04.61 p5. [40]
29:56.61 p6. [41]
32:15.121 Mål
9Ola Fransson6 [33:35.801]
5:37:37.308 Starttid
0.000 Start
2:21.61 p1. [41]
17:39.61 p2. [40]
20:34.61 p3. [38]
26:22.61 p4. [36]
28:43.61 p5. [37]
33:05.61 p6. [34]
33:35.801 Mål
10Ellen Kallerbäck6 [34:18.856]
5:38:56.308 Starttid
0.000 Start
1:47.61 p1. [34]
6:35.61 p2. [37]
14:38.61 p3. [36]
19:49.61 p4. [38]
27:11.61 p5. [40]
32:10.61 p6. [41]
34:18.856 Mål
11Matilda Kallerbäck6 [36:03.902]
5:38:35.308 Starttid
0.000 Start
2:34.61 p1. [41]
16:36.61 p2. [40]
20:09.61 p3. [38]
26:53.61 p4. [36]
29:30.61 p5. [37]
35:41.61 p6. [34]
36:03.902 Mål
12Jennie Gustafsson6 [36:06.934]
5:38:34.308 Starttid
0.000 Start
2:24.61 p1. [41]
16:29.61 p2. [40]
20:17.61 p3. [38]
26:48.61 p4. [36]
29:33.61 p5. [37]
35:43.61 p6. [34]
36:06.934 Mål
13Monica Påhlstorp6 [36:40.875]
5:33:53.304 Starttid
0.000 Start
1:34.61 p1. [34]
6:39.61 p2. [37]
19:37.61 p3. [36]
25:50.61 p4. [38]
28:32.61 p5. [40]
34:09.61 p6. [41]
36:40.875 Mål
14Malin Gunnarsson6 [37:04.746]
5:41:56.312 Starttid
0.000 Start
1:51.61 p1. [34]
5:54.61 p2. [41]
17:53.61 p3. [40]
20:00.61 p4. [38]
29:23.61 p5. [36]
32:41.61 p6. [37]
37:04.746 Mål
15Joel Gunnarsson6 [37:07.199]
5:41:59.308 Starttid
0.000 Start
1:40.61 p1. [34]
5:54.61 p2. [41]
15:39.61 p3. [40]
20:09.61 p4. [38]
29:56.61 p5. [36]
32:30.61 p6. [37]
37:07.199 Mål
16Anni Pedersén5 [21:58.723]
5:38:42.308 Starttid
0.000 Start
2:05.61 p1. [34]
8:46.61 p2. [35]
15:51.61 p3. [32]
18:08.61 p4. [33]
20:56.61 p5. [31]
21:58.723 Mål
17Tilda Gunnarsson5 [21:58.734]
5:38:41.308 Starttid
0.000 Start
2:05.61 p1. [34]
8:58.61 p2. [35]
15:57.61 p3. [32]
18:13.61 p4. [33]
20:59.61 p5. [31]
21:58.734 Mål
18Karin Einarsson5 [26:32.641]
5:36:54.304 Starttid
0.000 Start
2:10.61 p1. [31]
10:59.61 p2. [33]
14:15.61 p3. [32]
22:26.61 p4. [35]
25:46.61 p5. [34]
26:32.641 Mål
19Malte Gunnarsson5 [27:45.000]
5:42:05.929 Starttid
0.000 Start
1:37.01 p1. [34]
5:09.01 p2. [35]
13:58.01 p3. [32]
18:29.01 p4. [33]
26:04.01 p5. [31]
27:45.000 Mål
20Ronny Hjalmarsson5 [28:08.609]
5:41:57.308 Starttid
0.000 Start
1:52.61 p1. [34]
5:20.61 p2. [35]
14:10.61 p3. [32]
18:57.61 p4. [33]
26:09.61 p5. [31]
28:08.609 Mål
21Signe Jonsson5 [28:26.703]
5:41:28.312 Starttid
0.000 Start
2:23.61 p1. [34]
5:57.61 p2. [35]
14:50.61 p3. [32]
19:33.61 p4. [33]
26:36.61 p5. [31]
28:26.703 Mål
22Peter Hansson5 [31:28.692]
5:37:43.308 Starttid
0.000 Start
2:45.61 p1. [31]
9:01.61 p2. [33]
12:41.61 p3. [32]
24:23.61 p4. [35]
30:42.61 p5. [34]
31:28.692 Mål
23Meja Hansson5 [31:32.664]
5:37:46.304 Starttid
0.000 Start
2:50.61 p1. [31]
8:56.61 p2. [33]
12:39.61 p3. [32]
24:25.61 p4. [35]
30:42.61 p5. [34]
31:32.664 Mål
24Ann Helen Jonsson5 [37:59.594]
5:42:20.308 Starttid
0.000 Start
2:56.61 p1. [31]
11:16.61 p2. [32]
14:38.61 p3. [33]
26:16.61 p4. [34]
33:25.61 p5. [35]
37:59.594 Mål
25Malte Jonsson5 [38:24.660]
5:42:02.308 Starttid
0.000 Start
3:28.61 p1. [31]
11:54.61 p2. [32]
15:01.61 p3. [33]
26:40.61 p4. [34]
33:53.61 p5. [35]
38:24.660 Mål
26Mauritz Johannisson5 [39:46.832]
5:40:46.308 Starttid
0.000 Start
2:07.61 p1. [31]
6:13.61 p2. [33]
12:40.61 p3. [32]
23:59.61 p4. [35]
38:53.61 p5. [34]
39:46.832 Mål
27Laura Johannisson5 [39:53.953]
5:40:42.308 Starttid
0.000 Start
2:05.61 p1. [31]
6:20.61 p2. [33]
13:19.61 p3. [32]
24:07.61 p4. [35]
39:07.61 p5. [34]
39:53.953 Mål
28Nanna Johannisson5 [39:53.969]
5:40:43.308 Starttid
0.000 Start
2:07.61 p1. [31]
6:21.61 p2. [33]
13:21.61 p3. [32]
24:18.61 p4. [35]
39:03.61 p5. [34]
39:53.969 Mål
29Andreas Karlsson5 [50:09.898]
5:51:35.320 Starttid
0.000 Start
53.61 p1. [34]
4:29.61 p2. [37]
15:43.61 p3. [43]
39:03.61 p4. [39]
48:00.61 p5. [41]
50:09.898 Mål
30Carl Torstensson5 [1:07:33.547]
5:43:33.308 Starttid
0.000 Start
48.61 p1. [34]
4:38.61 p2. [37]
35:01.61 p3. [43]
42:36.61 p4. [45]
1:05:15.61 p5. [41]
1:07:33.547 Mål
31Filip Kronmar4 [33:19.688]
5:42:57.312 Starttid
0.000 Start
1:05.61 p1. [34]
6:24.61 p2. [37]
21:11.61 p3. [36]
33:19.61 p4. [38]
Saknas Mål
Ej ok
5:41:13.308 Starttid
0.000 Start
1:36.61 p1. [34]
7:12.61 p2. [37]
12:34.61 p3. [36]
17:25.61 p4. [38]
25:04.61 p5. [40]
29:56.61 p6. [41]
32:15.121 Mål