Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Lars-Christer Karlsson250 [43:35.894]
5:55:11.324 Starttid
0.000 Start
51.610 p1. [48]
2:22.620 p2. [46]
5:14.620 p3. [37]
6:36.620 p4. [43]
14:12.640 p5. [44]
17:07.620 p6. [42]
19:37.615 p7. [35]
22:35.620 p8. [34]
24:54.610 p9. [33]
26:18.610 p10. [32]
28:05.610 p11. [31]
29:27.610 p12. [36]
31:45.65 p13. [50]
33:10.65 p14. [41]
35:47.65 p15. [40]
37:15.65 p16. [45]
39:20.65 p17. [38]
40:10.65 p18. [47]
41:18.610 p19. [39]
42:48.65 p20. [49]
43:35.894 Mål
2Kent Ekdahl250 [44:23.066]
5:52:11.320 Starttid
0.000 Start
52.610 p1. [48]
2:52.620 p2. [46]
6:30.620 p3. [43]
8:37.620 p4. [37]
13:17.620 p5. [42]
17:21.640 p6. [44]
22:51.615 p7. [35]
25:43.620 p8. [34]
28:11.610 p9. [33]
29:25.610 p10. [32]
31:14.610 p11. [31]
32:40.610 p12. [36]
34:21.65 p13. [40]
35:08.65 p14. [50]
36:29.65 p15. [41]
38:10.65 p16. [45]
39:33.65 p17. [38]
40:27.65 p18. [47]
41:43.610 p19. [39]
43:35.65 p20. [49]
44:23.066 Mål
3Christer Martinsson250 [46:07.512]
5:49:23.316 Starttid
0.000 Start
53.610 p1. [48]
2:33.620 p2. [46]
6:22.620 p3. [43]
8:16.620 p4. [37]
11:27.620 p5. [42]
15:36.640 p6. [44]
22:20.615 p7. [35]
25:30.620 p8. [34]
28:12.610 p9. [33]
29:26.610 p10. [32]
32:31.610 p11. [31]
34:07.610 p12. [36]
35:57.65 p13. [40]
36:53.65 p14. [50]
38:10.65 p15. [41]
40:07.65 p16. [45]
41:28.65 p17. [38]
42:23.65 p18. [47]
43:43.610 p19. [39]
45:17.65 p20. [49]
46:07.512 Mål
4Carl Torstensson250 [49:08.711]
5:59:52.328 Starttid
0.000 Start
56.610 p1. [48]
4:05.620 p2. [46]
7:42.620 p3. [37]
9:37.620 p4. [43]
16:58.640 p5. [44]
20:47.620 p6. [42]
24:14.615 p7. [35]
26:38.620 p8. [34]
29:36.610 p9. [33]
30:51.610 p10. [32]
32:49.610 p11. [31]
34:24.610 p12. [36]
36:21.65 p13. [40]
38:15.65 p14. [45]
39:43.65 p15. [38]
40:45.65 p16. [47]
42:12.610 p17. [39]
43:53.65 p18. [49]
45:41.65 p19. [41]
47:12.65 p20. [50]
49:08.711 Mål
5Nicklas Kallerbäck250 [50:07.132]
6:00:42.328 Starttid
0.000 Start
59.610 p1. [48]
2:31.620 p2. [46]
5:30.620 p3. [37]
14:58.620 p4. [42]
17:59.640 p5. [44]
24:36.620 p6. [43]
30:17.615 p7. [35]
32:31.620 p8. [34]
34:37.610 p9. [33]
36:26.610 p10. [32]
38:26.610 p11. [31]
39:28.610 p12. [36]
40:52.65 p13. [40]
41:31.65 p14. [50]
42:40.65 p15. [41]
44:27.65 p16. [45]
46:09.65 p17. [38]
47:00.65 p18. [47]
48:22.610 p19. [39]
49:36.65 p20. [49]
50:07.132 Mål
6Monica Påhlstorp175 [54:09.625]
5:54:17.320 Starttid
0.000 Start
1:14.610 p1. [48]
3:48.620 p2. [46]
7:56.620 p3. [37]
16:32.620 p4. [42]
22:08.615 p5. [35]
26:37.620 p6. [34]
31:22.610 p7. [33]
33:46.610 p8. [32]
36:12.610 p9. [31]
37:41.610 p10. [36]
40:00.65 p11. [40]
43:16.65 p12. [50]
46:09.65 p13. [41]
48:06.65 p14. [45]
49:32.65 p15. [38]
50:53.65 p16. [47]
54:09.625 Mål
7Matilda Kallerbäck175 [1:05:33.394]
5:54:37.320 Starttid
0.000 Start
1:16.610 p1. [48]
4:23.620 p2. [46]
10:00.620 p3. [37]
16:03.620 p4. [43]
29:24.640 p5. [44]
43:45.620 p6. [42]
47:36.615 p7. [35]
52:14.610 p8. [33]
54:37.610 p9. [32]
57:50.610 p10. [31]
1:00:22.60 pExtra [36]
1:05:33.394 Mål
8Lovisa Torstensson175 [1:05:40.351]
5:54:33.320 Starttid
0.000 Start
1:17.610 p1. [48]
4:22.620 p2. [46]
10:06.620 p3. [37]
15:42.620 p4. [43]
29:33.640 p5. [44]
43:44.620 p6. [42]
47:32.615 p7. [35]
52:24.610 p8. [33]
54:43.610 p9. [32]
57:58.610 p10. [31]
1:00:33.60 pExtra [36]
1:05:40.351 Mål
9Tea Gustavsson170 [52:53.113]
6:00:31.324 Starttid
0.000 Start
1:04.610 p1. [48]
4:09.620 p2. [46]
11:42.620 p3. [43]
18:10.620 p4. [37]
26:15.615 p5. [35]
28:50.610 p6. [33]
30:38.610 p7. [32]
33:31.610 p8. [31]
36:05.610 p9. [36]
38:44.65 p10. [40]
40:50.65 p11. [50]
42:39.65 p12. [41]
45:18.65 p13. [45]
47:15.65 p14. [38]
48:32.65 p15. [47]
50:45.610 p16. [39]
52:15.65 p17. [49]
52:53.113 Mål
10Ellen Kallerbäck170 [53:14.199]
6:00:06.324 Starttid
0.000 Start
1:10.610 p1. [48]
4:20.620 p2. [46]
11:48.620 p3. [43]
19:10.620 p4. [37]
26:34.615 p5. [35]
29:19.610 p6. [33]
31:13.610 p7. [32]
33:58.610 p8. [31]
36:37.610 p9. [36]
39:04.65 p10. [40]
41:17.65 p11. [50]
43:13.65 p12. [41]
45:27.65 p13. [45]
47:35.65 p14. [38]
49:02.65 p15. [47]
50:38.610 p16. [39]
52:31.65 p17. [49]
53:14.199 Mål
11Jennie Gustafsson170 [53:48.148]
6:00:15.324 Starttid
0.000 Start
1:07.610 p1. [48]
4:33.620 p2. [46]
11:42.620 p3. [43]
19:52.620 p4. [37]
26:37.615 p5. [35]
29:15.610 p6. [33]
31:08.610 p7. [32]
33:54.610 p8. [31]
36:36.610 p9. [36]
39:05.65 p10. [40]
40:57.65 p11. [50]
41:15.60 pExtra [50]
43:18.65 p12. [41]
45:27.65 p13. [45]
47:35.65 p14. [38]
49:00.65 p15. [47]
50:50.610 p16. [39]
52:45.65 p17. [49]
53:48.148 Mål
12Joel Gunnarsson125 [54:08.582]
5:54:08.320 Starttid
0.000 Start
1:32.610 p1. [48]
4:26.620 p2. [46]
9:20.620 p3. [37]
14:34.620 p4. [43]
30:10.640 p5. [44]
46:47.615 p6. [35]
54:08.582 Mål
13Carola Karlsson110 [57:50.672]
6:01:49.328 Starttid
0.000 Start
1:29.610 p1. [48]
6:30.620 p2. [46]
14:02.620 p3. [37]
23:38.620 p4. [43]
35:42.615 p5. [35]
43:16.620 p6. [42]
57:50.65 p7. [38]
Saknas Mål
14Anton Karlsson110 [1:02:30.156]
6:02:43.000 Starttid
0.000 Start
1:00.010 p1. [48]
6:10.020 p2. [46]
13:29.020 p3. [37]
23:01.020 p4. [43]
34:42.015 p5. [35]
35:08.00 pExtra [35]
42:08.020 p6. [42]
57:09.05 p7. [38]
1:02:30.156 Mål
15Sofie Ekdahl105 [42:08.597]
6:04:31.328 Starttid
0.000 Start
1:33.610 p1. [48]
4:43.620 p2. [46]
14:03.620 p3. [37]
23:54.610 p4. [36]
26:34.65 p5. [40]
28:24.65 p6. [50]
30:20.65 p7. [41]
33:03.65 p8. [45]
35:09.65 p9. [38]
36:30.65 p10. [47]
38:10.610 p11. [39]
41:02.65 p12. [49]
42:08.597 Mål
16Tilda Gunnarsson75 [47:55.925]
6:05:18.328 Starttid
0.000 Start
2:17.610 p1. [48]
7:33.620 p2. [46]
22:44.620 p3. [43]
36:29.65 p4. [38]
39:13.65 p5. [47]
43:33.610 p6. [39]
46:55.65 p7. [49]
47:55.925 Mål
17Kajsa Ekdahl75 [48:48.000]
6:05:12.328 Starttid
0.000 Start
2:19.610 p1. [48]
8:04.620 p2. [46]
22:32.620 p3. [43]
36:48.65 p4. [38]
39:28.65 p5. [47]
44:02.610 p6. [39]
47:15.65 p7. [49]
48:48.000 Mål
18Elias Torstensson55 [39:45.578]
5:58:52.324 Starttid
0.000 Start
4:34.610 p1. [36]
10:33.65 p2. [40]
14:10.65 p3. [45]
19:21.65 p4. [50]
24:21.65 p5. [41]
30:02.65 p6. [38]
32:31.65 p7. [47]
35:18.610 p8. [39]
38:24.65 p9. [49]
39:45.578 Mål
19Erland Torstensson55 [40:17.558]
5:58:39.324 Starttid
0.000 Start
4:53.610 p1. [36]
10:48.65 p2. [40]
14:14.65 p3. [45]
18:43.65 p4. [50]
19:37.60 pExtra [50]
23:49.65 p5. [41]
30:23.65 p6. [38]
32:46.65 p7. [47]
35:41.610 p8. [39]
38:42.65 p9. [49]
40:17.558 Mål
20Anni Pedersén55 [52:26.383]
6:07:55.324 Starttid
0.000 Start
2:11.610 p1. [48]
9:37.610 p2. [36]
22:53.65 p3. [40]
29:52.65 p4. [45]
33:50.65 p5. [38]
37:09.65 p6. [47]
47:28.610 p7. [39]
50:54.65 p8. [49]
52:26.383 Mål
21Nina Ekdahl55 [52:36.035]
6:07:50.328 Starttid
0.000 Start
2:25.610 p1. [48]
9:53.610 p2. [36]
22:55.65 p3. [40]
29:51.65 p4. [45]
33:49.65 p5. [38]
37:11.65 p6. [47]
47:17.610 p7. [39]
50:54.65 p8. [49]
52:36.035 Mål
22Olle Kallerbäck25 [18:50.562]
6:04:23.328 Starttid
0.000 Start
2:19.65 p1. [38]
4:29.65 p2. [47]
11:39.610 p3. [39]
16:26.65 p4. [49]
18:50.562 Mål
23Malte Gunnarsson25 [20:57.664]
6:02:43.328 Starttid
0.000 Start
3:37.65 p1. [38]
7:06.65 p2. [47]
13:54.610 p3. [39]
18:38.65 p4. [49]
20:57.664 Mål
24Pernilla Kallerbäck25 [22:17.355]
6:01:26.328 Starttid
0.000 Start
5:02.65 p1. [38]
6:59.65 p2. [47]
15:08.610 p3. [39]
19:02.65 p4. [49]
22:17.355 Mål
Ej ok
- Starttid
0.000 Start
6:03:43.00 pExtra [48]
6:08:53.00 pExtra [46]
6:16:12.00 pExtra [37]
6:25:44.00 pExtra [43]
6:37:25.00 pExtra [35]
6:37:51.00 pExtra [35]
6:44:51.00 pExtra [42]
6:59:52.00 pExtra [38]
7:05:13.157 Mål