Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl245 [39:42.547]
5:38:13.296 Starttid
0.000 Start
21.75 p1. [47]
1:26.710 p2. [33]
1:56.75 p3. [32]
2:16.75 p4. [39]
3:57.720 p5. [46]
5:50.715 p6. [45]
8:29.715 p7. [48]
10:07.715 p8. [49]
20:42.720 p9. [44]
22:57.720 p10. [43]
25:36.730 p11. [50]
28:09.715 p12. [42]
30:37.710 p13. [37]
31:47.715 p14. [36]
32:33.710 p15. [38]
34:24.75 p16. [40]
35:16.710 p17. [35]
36:43.710 p18. [34]
37:43.75 p19. [41]
38:46.75 p20. [31]
39:42.547 Mål
2Carl Torstensson245 [44:51.586]
5:43:42.308 Starttid
0.000 Start
26.65 p1. [41]
2:02.610 p2. [34]
4:38.65 p3. [32]
4:57.65 p4. [39]
6:45.610 p5. [33]
8:59.620 p6. [46]
11:31.615 p7. [45]
14:36.615 p8. [48]
17:02.615 p9. [49]
21:24.620 p10. [44]
24:28.620 p11. [43]
28:49.630 p12. [50]
31:43.615 p13. [42]
34:43.610 p14. [37]
36:25.615 p15. [36]
37:22.610 p16. [38]
39:03.65 p17. [40]
40:41.610 p18. [35]
43:08.65 p19. [31]
44:26.65 p20. [47]
44:51.586 Mål
3Niklas Kallerbäck240 [44:46.277]
5:41:27.308 Starttid
0.000 Start
30.65 p1. [41]
1:48.610 p2. [34]
3:34.65 p3. [40]
5:05.610 p4. [35]
7:12.610 p5. [38]
8:13.615 p6. [36]
9:45.610 p7. [37]
13:06.615 p8. [42]
17:37.630 p9. [50]
24:24.620 p10. [43]
27:34.620 p11. [44]
30:21.615 p12. [49]
31:52.615 p13. [48]
35:44.615 p14. [45]
39:57.620 p15. [46]
41:56.65 p16. [39]
42:39.65 p17. [32]
43:29.610 p18. [33]
44:22.65 p19. [47]
44:46.277 Mål
4Johan Sipiläinen235 [49:14.262]
5:39:39.308 Starttid
0.000 Start
23.65 p1. [47]
1:40.610 p2. [33]
2:27.65 p3. [32]
2:54.65 p4. [39]
5:53.620 p5. [46]
8:17.615 p6. [45]
11:26.615 p7. [48]
13:18.615 p8. [49]
17:52.620 p9. [44]
21:29.620 p10. [43]
25:47.630 p11. [50]
29:15.615 p12. [42]
32:33.610 p13. [37]
34:08.615 p14. [36]
35:12.610 p15. [38]
38:01.60 pExtra [38]
39:52.65 p16. [40]
42:39.610 p17. [35]
44:56.610 p18. [34]
46:13.60 pExtra [41]
48:04.60 pExtra [31]
49:14.262 Mål
5Gun-Britt Fransson210 [42:04.192]
5:41:00.296 Starttid
0.000 Start
31.75 p1. [47]
1:54.710 p2. [33]
2:39.75 p3. [32]
3:08.75 p4. [39]
5:26.720 p5. [46]
8:37.715 p6. [45]
12:15.715 p7. [48]
14:19.715 p8. [49]
18:50.720 p9. [44]
23:41.720 p10. [43]
26:52.715 p11. [42]
30:21.710 p12. [37]
32:14.715 p13. [36]
33:25.710 p14. [38]
35:36.75 p15. [40]
37:20.710 p16. [35]
39:55.710 p17. [34]
41:25.75 p18. [41]
42:04.192 Mål
6Viktoria Fransson210 [42:07.484]
5:40:58.308 Starttid
0.000 Start
29.65 p1. [47]
1:55.610 p2. [33]
2:39.65 p3. [32]
3:09.65 p4. [39]
5:29.620 p5. [46]
8:38.615 p6. [45]
12:14.615 p7. [48]
14:16.615 p8. [49]
18:38.620 p9. [44]
23:39.620 p10. [43]
26:48.615 p11. [42]
30:25.610 p12. [37]
32:12.615 p13. [36]
33:30.610 p14. [38]
35:22.65 p15. [40]
37:16.610 p16. [35]
39:47.610 p17. [34]
41:21.65 p18. [41]
42:07.484 Mål
7Christer Martinsson210 [54:50.840]
5:38:39.308 Starttid
0.000 Start
50.65 p1. [41]
4:22.610 p2. [35]
5:25.65 p3. [40]
7:03.610 p4. [38]
8:19.615 p5. [36]
12:19.615 p6. [42]
16:31.630 p7. [50]
21:16.620 p8. [43]
24:48.620 p9. [44]
27:59.615 p10. [49]
30:00.615 p11. [48]
34:24.615 p12. [45]
38:52.620 p13. [46]
42:12.65 p14. [39]
43:45.610 p15. [37]
45:46.60 pExtra [32]
46:39.60 pExtra [33]
48:56.60 pExtra [34]
52:03.60 pExtra [31]
54:08.60 pExtra [47]
54:50.840 Mål
8Per Pedersén205 [45:38.692]
5:39:11.308 Starttid
0.000 Start
28.65 p1. [41]
3:57.610 p2. [35]
4:58.65 p3. [40]
6:44.610 p4. [38]
8:00.615 p5. [36]
11:18.615 p6. [42]
20:53.630 p7. [50]
25:00.620 p8. [43]
28:20.620 p9. [44]
31:09.615 p10. [49]
34:48.615 p11. [48]
38:14.615 p12. [45]
40:05.65 p13. [39]
40:38.65 p14. [32]
41:39.610 p15. [33]
42:30.65 p16. [47]
44:08.65 p17. [31]
45:38.692 Mål
9Kent Ekdahl205 [48:53.453]
5:40:52.304 Starttid
0.000 Start
28.65 p1. [47]
1:43.610 p2. [33]
2:36.65 p3. [32]
3:13.65 p4. [39]
5:21.620 p5. [46]
8:01.615 p6. [45]
13:10.615 p7. [48]
15:05.615 p8. [49]
18:50.620 p9. [44]
23:17.620 p10. [43]
26:17.615 p11. [42]
31:55.615 p12. [36]
33:15.610 p13. [38]
36:39.610 p14. [37]
40:01.610 p15. [34]
41:36.65 p16. [40]
43:19.610 p17. [35]
46:01.60 pExtra [41]
47:26.60 pExtra [31]
48:53.453 Mål
10Tea Gustavsson190 [45:07.488]
5:40:57.308 Starttid
0.000 Start
25.65 p1. [47]
1:40.610 p2. [33]
2:23.65 p3. [32]
2:48.65 p4. [39]
5:19.620 p5. [46]
8:13.615 p6. [45]
12:21.615 p7. [48]
14:44.615 p8. [49]
18:55.620 p9. [44]
23:25.620 p10. [43]
28:01.615 p11. [42]
31:26.610 p12. [37]
33:06.615 p13. [36]
34:38.610 p14. [38]
36:43.65 p15. [40]
44:28.65 p16. [41]
45:07.488 Mål
11Ellen Kallerbäck190 [45:07.504]
5:40:56.308 Starttid
0.000 Start
28.65 p1. [47]
1:43.610 p2. [33]
2:26.65 p3. [32]
2:51.65 p4. [39]
5:23.620 p5. [46]
8:17.615 p6. [45]
12:28.615 p7. [48]
14:51.615 p8. [49]
18:58.620 p9. [44]
23:28.620 p10. [43]
28:07.615 p11. [42]
31:30.610 p12. [37]
33:20.615 p13. [36]
34:36.610 p14. [38]
36:47.65 p15. [40]
44:27.65 p16. [41]
45:07.504 Mål
12Karl-Johan Gunnarsson175 [39:54.227]
5:40:08.308 Starttid
0.000 Start
48.65 p1. [41]
2:14.610 p2. [34]
4:20.610 p3. [35]
5:47.65 p4. [40]
9:13.610 p5. [38]
10:12.615 p6. [36]
13:57.615 p7. [42]
18:34.620 p8. [43]
23:00.620 p9. [44]
26:14.615 p10. [45]
30:34.620 p11. [46]
32:36.65 p12. [39]
33:38.65 p13. [32]
34:31.610 p14. [33]
36:08.65 p15. [47]
38:26.65 p16. [31]
39:54.227 Mål
13Jörgen Fransson160 [41:11.688]
5:45:38.312 Starttid
0.000 Start
41.65 p1. [41]
3:02.610 p2. [34]
6:02.610 p3. [35]
7:42.65 p4. [40]
9:51.610 p5. [38]
11:30.615 p6. [36]
13:42.610 p7. [37]
15:22.65 p8. [39]
18:22.615 p9. [45]
25:00.615 p10. [49]
27:10.615 p11. [48]
33:08.620 p12. [46]
34:56.610 p13. [33]
35:56.65 p14. [32]
37:26.65 p15. [47]
39:42.65 p16. [31]
41:11.688 Mål
14Joel Gunnarsson155 [40:19.086]
5:40:49.308 Starttid
0.000 Start
35.65 p1. [41]
2:35.610 p2. [34]
5:37.65 p3. [40]
8:09.610 p4. [38]
9:23.615 p5. [36]
12:51.610 p6. [37]
16:06.615 p7. [42]
22:04.620 p8. [43]
26:23.620 p9. [44]
30:56.615 p10. [49]
32:59.615 p11. [48]
37:57.65 p12. [39]
38:40.65 p13. [32]
39:55.65 p14. [47]
40:19.086 Mål
15Filip Kronmar155 [40:25.195]
5:40:48.308 Starttid
0.000 Start
33.65 p1. [41]
2:32.610 p2. [34]
5:36.65 p3. [40]
8:05.610 p4. [38]
9:18.615 p5. [36]
12:45.610 p6. [37]
16:02.615 p7. [42]
21:59.620 p8. [43]
26:21.620 p9. [44]
30:51.615 p10. [49]
32:55.615 p11. [48]
37:58.65 p12. [39]
38:39.65 p13. [32]
40:00.65 p14. [47]
40:25.195 Mål
16Pernilla Kallerbäck155 [43:11.692]
5:41:48.308 Starttid
0.000 Start
39.65 p1. [41]
2:32.610 p2. [34]
8:07.610 p3. [35]
9:27.65 p4. [40]
11:54.610 p5. [38]
13:30.615 p6. [36]
15:44.610 p7. [37]
17:19.65 p8. [39]
20:43.615 p9. [45]
25:17.615 p10. [49]
27:16.615 p11. [48]
36:26.620 p12. [46]
39:25.610 p13. [33]
40:40.65 p14. [32]
42:01.65 p15. [47]
43:11.692 Mål
17Ola Fransson155 [43:09.692]
5:41:50.308 Starttid
0.000 Start
39.65 p1. [41]
2:34.610 p2. [34]
8:00.610 p3. [35]
9:22.65 p4. [40]
11:41.610 p5. [38]
13:22.615 p6. [36]
15:38.610 p7. [37]
17:14.65 p8. [39]
20:36.615 p9. [45]
25:18.615 p10. [49]
27:16.615 p11. [48]
36:21.620 p12. [46]
39:26.610 p13. [33]
40:36.65 p14. [32]
42:03.65 p15. [47]
43:09.692 Mål
18Jens Johannisson130 [30:17.957]
5:42:36.312 Starttid
0.000 Start
35.65 p1. [41]
2:53.610 p2. [34]
5:01.65 p3. [40]
6:31.610 p4. [35]
8:46.610 p5. [38]
9:59.615 p6. [36]
11:41.610 p7. [37]
13:07.65 p8. [39]
15:03.615 p9. [45]
18:53.620 p10. [46]
21:18.610 p11. [33]
22:24.65 p12. [32]
25:09.65 p13. [47]
28:08.65 p14. [31]
30:17.957 Mål
19Matilda Kallerbäck130 [38:50.113]
5:40:28.308 Starttid
0.000 Start
32.65 p1. [47]
2:16.610 p2. [33]
3:04.65 p3. [32]
3:35.65 p4. [39]
6:02.620 p5. [46]
10:25.615 p6. [45]
16:04.610 p7. [37]
18:40.615 p8. [36]
20:38.610 p9. [38]
24:20.65 p10. [40]
26:41.610 p11. [35]
30:15.610 p12. [34]
33:35.65 p13. [41]
37:09.65 p14. [31]
38:50.113 Mål
20Ebba Götesson130 [38:55.176]
5:40:27.308 Starttid
0.000 Start
31.65 p1. [47]
2:23.610 p2. [33]
3:08.65 p3. [32]
3:36.65 p4. [39]
6:04.620 p5. [46]
10:29.615 p6. [45]
16:02.610 p7. [37]
18:44.615 p8. [36]
20:40.610 p9. [38]
24:22.65 p10. [40]
26:40.610 p11. [35]
30:19.610 p12. [34]
33:34.65 p13. [41]
37:14.65 p14. [31]
38:55.176 Mål
21Viktoria Götesson115 [49:28.676]
5:41:41.308 Starttid
0.000 Start
37.65 p1. [47]
2:15.610 p2. [33]
3:13.65 p3. [32]
3:51.65 p4. [39]
9:30.620 p5. [46]
14:44.615 p6. [45]
22:10.615 p7. [48]
25:47.615 p8. [49]
34:54.610 p9. [37]
39:41.615 p10. [42]
49:28.676 Mål
22Karin Einarsson115 [49:48.652]
5:41:23.308 Starttid
0.000 Start
58.65 p1. [47]
2:29.610 p2. [33]
3:34.65 p3. [32]
4:11.65 p4. [39]
10:02.620 p5. [46]
15:04.615 p6. [45]
22:33.615 p7. [48]
26:01.615 p8. [49]
35:18.610 p9. [37]
39:51.615 p10. [42]
49:48.652 Mål
23Emilio Ixcot Nilsson105 [33:05.348]
5:41:02.296 Starttid
0.000 Start
27.75 p1. [47]
1:50.710 p2. [33]
2:27.75 p3. [32]
2:31.70 pExtra [32]
2:56.75 p4. [39]
5:35.720 p5. [46]
9:37.715 p6. [45]
15:50.710 p7. [37]
18:18.715 p8. [36]
19:39.710 p9. [38]
27:36.75 p10. [41]
31:36.75 p11. [31]
33:05.348 Mål
24Olle Kallerbäck95 [39:14.742]
5:43:17.312 Starttid
0.000 Start
2:11.65 p1. [31]
6:31.65 p2. [41]
10:36.610 p3. [34]
14:22.65 p4. [40]
17:17.610 p5. [35]
24:01.610 p6. [38]
27:01.615 p7. [36]
32:03.610 p8. [37]
34:44.65 p9. [39]
35:42.65 p10. [32]
37:09.610 p11. [33]
38:40.65 p12. [47]
39:14.742 Mål
25Meja Hansson95 [39:43.477]
5:42:56.308 Starttid
0.000 Start
2:36.65 p1. [31]
6:45.65 p2. [41]
10:46.610 p3. [34]
14:45.65 p4. [40]
17:43.610 p5. [35]
20:07.60 pExtra [40]
24:14.610 p6. [38]
27:27.615 p7. [36]
32:13.610 p8. [37]
35:09.65 p9. [39]
36:07.65 p10. [32]
37:23.610 p11. [33]
39:10.65 p12. [47]
39:43.477 Mål
26Erik Torenstam95 [46:10.984]
5:38:41.308 Starttid
0.000 Start
1:04.65 p1. [41]
11:26.610 p2. [35]
13:12.65 p3. [40]
15:34.610 p4. [38]
17:40.615 p5. [36]
20:46.610 p6. [37]
23:35.65 p7. [39]
25:07.65 p8. [32]
38:58.620 p9. [46]
42:17.610 p10. [33]
45:10.60 pExtra [47]
46:10.984 Mål
27Ronny Hjalmarsson90 [39:42.754]
5:42:58.312 Starttid
0.000 Start
2:36.65 p1. [31]
10:46.610 p2. [34]
14:46.65 p3. [40]
17:43.610 p4. [35]
24:15.610 p5. [38]
27:28.615 p6. [36]
32:26.610 p7. [37]
35:19.65 p8. [39]
36:08.65 p9. [32]
37:25.610 p10. [33]
39:09.65 p11. [47]
39:42.754 Mål
28Kerstin Hjalmarsson90 [54:17.688]
5:42:32.308 Starttid
0.000 Start
59.65 p1. [47]
4:18.610 p2. [33]
5:56.65 p3. [32]
7:23.65 p4. [39]
10:00.610 p5. [37]
17:12.615 p6. [42]
27:01.620 p7. [43]
36:41.620 p8. [44]
45:03.60 pExtra [45]
54:17.688 Mål
29Laura Johannisson90 [54:20.664]
5:42:30.308 Starttid
0.000 Start
1:00.65 p1. [47]
4:14.610 p2. [33]
5:56.65 p3. [32]
7:23.65 p4. [39]
10:00.610 p5. [37]
17:19.615 p6. [42]
27:01.620 p7. [43]
36:51.620 p8. [44]
45:03.60 pExtra [45]
54:20.664 Mål
30Mari Torenstam90 [56:26.879]
5:44:46.312 Starttid
0.000 Start
49.65 p1. [47]
4:15.620 p2. [46]
13:53.615 p3. [45]
20:31.615 p4. [48]
24:11.615 p5. [49]
31:01.620 p6. [44]
53:19.60 pExtra [39]
54:11.60 pExtra [32]
56:26.879 Mål
31Tilda Gunnarsson85 [25:20.000]
5:40:18.929 Starttid
0.000 Start
30.05 p1. [47]
2:16.010 p2. [33]
3:24.05 p3. [32]
3:56.05 p4. [39]
5:40.010 p5. [37]
7:57.015 p6. [36]
9:33.010 p7. [38]
12:52.05 p8. [40]
16:32.010 p9. [34]
18:45.05 p10. [41]
23:36.05 p11. [31]
25:20.000 Mål
32Anton Karlsson85 [33:48.008]
5:40:23.308 Starttid
0.000 Start
28.65 p1. [47]
2:09.610 p2. [33]
3:01.65 p3. [32]
3:27.65 p4. [39]
5:04.610 p5. [37]
7:18.615 p6. [36]
9:13.610 p7. [38]
11:46.65 p8. [40]
27:26.610 p9. [34]
29:12.65 p10. [41]
32:25.65 p11. [31]
33:48.008 Mål
33Mauritz Johannisson85 [38:59.555]
5:42:23.308 Starttid
0.000 Start
1:15.65 p1. [47]
4:19.610 p2. [33]
5:51.65 p3. [32]
6:43.65 p4. [39]
9:21.610 p5. [37]
13:42.615 p6. [36]
17:16.610 p7. [38]
22:10.65 p8. [40]
27:08.610 p9. [34]
32:49.65 p10. [41]
36:55.65 p11. [31]
38:59.555 Mål
34Andreas Karlsson85 [46:39.777]
5:43:52.312 Starttid
0.000 Start
30.65 p1. [41]
2:14.610 p2. [34]
3:40.65 p3. [40]
5:27.610 p4. [35]
9:15.65 p5. [47]
11:16.65 p6. [39]
11:51.65 p7. [32]
12:46.610 p8. [33]
28:59.615 p9. [45]
33:46.615 p10. [48]
46:39.777 Mål
35Jennie Gustafsson65 [57:36.340]
5:40:06.308 Starttid
0.000 Start
27.65 p1. [47]
2:42.610 p2. [33]
3:20.65 p3. [32]
3:48.65 p4. [39]
5:27.610 p5. [37]
7:49.615 p6. [36]
14:38.615 p7. [42]
57:36.340 Mål
36Anni Pedersén65 [57:42.864]
5:40:04.300 Starttid
0.000 Start
31.75 p1. [47]
2:38.710 p2. [33]
3:26.75 p3. [32]
3:57.75 p4. [39]
5:45.710 p5. [37]
8:04.715 p6. [36]
9:24.70 pExtra [36]
14:48.715 p7. [42]
57:42.864 Mål
37Erland Torstensson5 [2:50.805]
5:50:49.320 Starttid
0.000 Start
2:05.65 p1. [41]
2:50.805 Mål