Lucia-ol 2019-12-10Närmare ett fyrtiotal åt julgröt och skinkmacka efter Lusse-ol.Trivselkommitten tackades med en blomma för god förtäring efter alla höstens träningar.Lucia med följe