Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
Lag
1Jonas Persson275 [49:30.004]
10:19:33.011 Starttid
0.000 Start
40.910 p1. [39]
2:20.95 p2. [37]
3:20.910 p3. [38]
5:23.910 p4. [40]
6:19.910 p5. [41]
8:46.915 p6. [46]
10:02.915 p7. [50]
15:23.920 p8. [49]
17:39.920 p9. [48]
23:15.920 p10. [47]
29:04.920 p11. [45]
31:55.920 p12. [42]
35:42.915 p13. [44]
37:18.915 p14. [43]
40:47.910 p15. [36]
41:54.915 p16. [35]
43:35.915 p17. [34]
45:03.915 p18. [33]
46:46.910 p19. [32]
48:51.95 p20. [31]
49:30.004 Mål
TOK 
2Ove Lernå255 [40:26.192]
10:08:37.550 Starttid
0.000 Start
44.45 p1. [31]
2:41.410 p2. [32]
4:14.415 p3. [33]
5:36.415 p4. [34]
7:13.415 p5. [35]
8:13.410 p6. [36]
11:37.415 p7. [43]
12:56.415 p8. [44]
15:43.420 p9. [42]
19:15.420 p10. [45]
21:47.415 p11. [46]
23:02.415 p12. [50]
27:02.420 p13. [48]
30:09.420 p14. [49]
34:00.410 p15. [41]
34:48.410 p16. [40]
37:09.410 p17. [38]
38:03.45 p18. [37]
39:50.410 p19. [39]
40:26.192 Mål
KOK 
3Lars-Åke Åberg210 [59:49.051]
10:08:28.550 Starttid
0.000 Start
1:12.45 p1. [31]
2:58.415 p2. [33]
5:22.410 p3. [32]
9:11.415 p4. [34]
11:56.415 p5. [35]
13:32.410 p6. [36]
16:01.410 p7. [40]
17:29.410 p8. [41]
21:30.415 p9. [50]
23:23.415 p10. [46]
25:27.415 p11. [43]
27:57.415 p12. [44]
33:36.420 p13. [42]
38:16.420 p14. [45]
47:26.420 p15. [49]
56:34.40 pExtra [38]
57:58.40 pExtra [37]
59:49.051 Mål
KOK 
4Bo Salomonsson200 [58:20.004]
10:12:46.011 Starttid
0.000 Start
46.910 p1. [39]
2:38.910 p2. [40]
3:32.910 p3. [41]
6:08.915 p4. [50]
9:52.920 p5. [49]
14:00.920 p6. [48]
23:26.920 p7. [47]
30:58.920 p8. [45]
34:33.920 p9. [42]
39:04.915 p10. [44]
41:26.915 p11. [43]
46:15.910 p12. [36]
47:52.915 p13. [35]
50:41.90 pExtra [34]
52:35.90 pExtra [33]
55:18.90 pExtra [32]
58:20.004 Mål
KOK 
5John Fridolfsson185 [47:59.090]
10:15:58.558 Starttid
0.000 Start
1:14.410 p1. [39]
3:12.410 p2. [36]
4:45.415 p3. [35]
8:20.415 p4. [34]
15:06.415 p5. [43]
17:21.415 p6. [44]
21:31.420 p7. [42]
26:07.420 p8. [45]
29:49.415 p9. [46]
31:56.415 p10. [50]
35:33.410 p11. [41]
36:48.410 p12. [40]
45:04.410 p13. [38]
46:22.45 p14. [37]
47:59.090 Mål
TOK 
6Gun-Britt Fransson175 [45:29.504]
10:13:36.542 Starttid
0.000 Start
53.410 p1. [39]
3:33.410 p2. [40]
5:13.410 p3. [41]
9:28.415 p4. [50]
12:02.415 p5. [46]
14:49.415 p6. [43]
18:05.415 p7. [44]
24:47.410 p8. [36]
26:45.415 p9. [35]
28:46.415 p10. [33]
31:10.415 p11. [34]
34:48.410 p12. [32]
38:28.45 p13. [31]
41:10.45 p14. [37]
42:43.410 p15. [38]
45:29.504 Mål
EVOK 
7Kerstin Hjalmarsson175 [48:14.875]
10:21:41.566 Starttid
0.000 Start
1:13.45 p1. [31]
3:18.415 p2. [33]
5:33.410 p3. [32]
9:47.415 p4. [34]
16:16.415 p5. [35]
18:41.410 p6. [36]
24:46.415 p7. [44]
27:31.415 p8. [43]
29:42.415 p9. [46]
32:38.415 p10. [50]
37:20.410 p11. [41]
38:56.410 p12. [40]
42:16.410 p13. [38]
44:15.45 p14. [37]
47:07.410 p15. [39]
48:14.875 Mål
EVOK 
8Jörgen Fransson175 [1:03:03.633]
10:11:43.542 Starttid
0.000 Start
46.410 p1. [39]
3:44.410 p2. [40]
4:40.410 p3. [41]
7:13.415 p4. [50]
11:05.420 p5. [49]
18:13.420 p6. [45]
22:18.420 p7. [42]
28:15.415 p8. [44]
31:08.415 p9. [43]
34:15.415 p10. [46]
41:15.40 pExtra [44]
47:24.410 p11. [36]
49:03.415 p12. [35]
51:56.40 pExtra [34]
1:03:03.633 Mål
EVOK 
9Jan-Ulf Karlsson160 [47:23.004]
10:11:52.011 Starttid
0.000 Start
6:28.915 p1. [46]
11:41.915 p2. [43]
15:09.915 p3. [44]
22:06.920 p4. [42]
26:04.920 p5. [45]
31:45.915 p6. [50]
36:03.910 p7. [41]
37:34.910 p8. [40]
40:18.910 p9. [36]
42:26.915 p10. [35]
45:07.915 p11. [33]
47:23.004 Mål
NOK 
10Maria Johansson160 [56:52.004]
10:21:22.011 Starttid
0.000 Start
1:25.95 p1. [31]
6:02.910 p2. [32]
8:10.915 p3. [33]
10:08.915 p4. [34]
15:23.915 p5. [35]
17:26.910 p6. [36]
23:11.915 p7. [44]
32:41.920 p8. [42]
38:37.920 p9. [45]
45:26.920 p10. [49]
48:53.915 p11. [50]
50:29.90 pExtra [46]
56:52.004 Mål
TOK 
11Stig Karlsson155 [1:05:17.000]
10:21:23.566 Starttid
0.000 Start
1:58.410 p1. [39]
4:44.410 p2. [40]
6:08.410 p3. [41]
10:30.415 p4. [46]
12:49.415 p5. [43]
15:34.415 p6. [44]
23:03.420 p7. [42]
27:55.420 p8. [45]
39:09.420 p9. [47]
47:26.420 p10. [48]
52:31.40 pExtra [49]
1:01:44.40 pExtra [38]
1:03:31.40 pExtra [37]
1:05:17.000 Mål
TOK 
12Glenn Blom155 [1:20:53.973]
10:14:19.550 Starttid
0.000 Start
4:04.410 p1. [32]
6:13.415 p2. [33]
8:13.415 p3. [34]
10:48.415 p4. [35]
13:40.410 p5. [36]
17:02.410 p6. [39]
19:05.410 p7. [40]
20:16.410 p8. [41]
27:47.420 p9. [49]
33:11.420 p10. [48]
39:27.420 p11. [47]
52:53.40 pExtra [42]
56:23.40 pExtra [45]
1:05:19.40 pExtra [44]
1:08:59.40 pExtra [43]
1:11:44.40 pExtra [46]
1:14:35.40 pExtra [50]
1:20:53.973 Mål
EVOK 
13Emma Olsson150 [57:21.004]
10:18:44.011 Starttid
0.000 Start
1:27.910 p1. [39]
4:11.910 p2. [40]
5:31.910 p3. [41]
8:16.910 p4. [36]
10:22.915 p5. [35]
18:55.915 p6. [44]
22:10.915 p7. [43]
25:48.915 p8. [46]
37:30.910 p9. [38]
39:08.95 p10. [37]
43:29.95 p11. [31]
45:25.915 p12. [33]
48:09.915 p13. [34]
57:21.004 Mål
TOK 
14Göte Gustafsson150 [57:26.121]
10:01:43.546 Starttid
0.000 Start
1:08.410 p1. [39]
5:02.410 p2. [40]
6:08.410 p3. [41]
25:10.420 p4. [49]
29:09.415 p5. [50]
31:48.415 p6. [46]
36:40.420 p7. [45]
40:27.420 p8. [42]
47:24.415 p9. [44]
49:55.415 p10. [43]
57:26.121 Mål
EVOK 
15Leif Lindström135 [1:02:04.035]
10:10:21.554 Starttid
0.000 Start
2:50.415 p1. [35]
4:22.410 p2. [36]
8:43.415 p3. [43]
10:42.415 p4. [44]
18:01.420 p5. [42]
30:50.420 p6. [47]
36:38.420 p7. [48]
46:39.420 p8. [49]
50:01.40 pExtra [50]
53:20.40 pExtra [41]
57:20.40 pExtra [40]
1:01:06.40 pExtra [39]
1:02:04.035 Mål
NOK 
16Tommy Olssson105 [35:03.043]
10:16:21.558 Starttid
0.000 Start
55.410 p1. [39]
3:57.410 p2. [36]
6:41.415 p3. [35]
8:47.415 p4. [33]
11:02.415 p5. [34]
16:38.410 p6. [40]
18:25.410 p7. [41]
29:14.410 p8. [38]
30:48.45 p9. [37]
34:10.45 p10. [31]
35:03.043 Mål
TOK 
17Sture Jansson105 [46:22.989]
10:10:35.550 Starttid
0.000 Start
1:30.45 p1. [31]
5:38.410 p2. [32]
9:26.415 p3. [33]
12:25.415 p4. [34]
19:04.415 p5. [35]
23:11.410 p6. [36]
25:59.410 p7. [39]
29:09.410 p8. [40]
30:43.410 p9. [41]
43:49.45 p10. [37]
46:22.989 Mål
EVOK 
18Erik Torenstam100 [55:20.117]
10:15:05.558 Starttid
0.000 Start
2:23.45 p1. [31]
8:18.410 p2. [32]
13:33.415 p3. [33]
22:11.415 p4. [34]
29:49.415 p5. [35]
33:59.410 p6. [36]
37:01.410 p7. [40]
41:37.410 p8. [41]
49:55.410 p9. [38]
51:58.40 pExtra [37]
55:20.117 Mål
EVOK 
19Mari Torenstam100 [55:22.133]
10:15:05.558 Starttid
0.000 Start
2:26.45 p1. [31]
8:03.410 p2. [32]
13:28.415 p3. [33]
21:50.415 p4. [34]
29:53.415 p5. [35]
33:53.410 p6. [36]
36:52.410 p7. [40]
41:20.410 p8. [41]
49:43.410 p9. [38]
51:48.40 pExtra [37]
55:22.133 Mål
EVOK 
20Gustaf Torenstam80 [1:08:27.399]
10:12:50.554 Starttid
0.000 Start
2:24.410 p1. [39]
10:51.410 p2. [40]
12:16.410 p3. [41]
29:35.420 p4. [49]
36:29.415 p5. [50]
49:58.415 p6. [46]
53:22.40 pExtra [43]
53:30.40 pExtra [43]
57:53.40 pExtra [44]
1:06:15.40 pExtra [36]
1:08:27.399 Mål
EVOK 
21Ellen Kallerbäck60 [23:05.168]
10:11:53.554 Starttid
0.000 Start
2:08.410 p1. [39]
4:43.410 p2. [36]
9:08.415 p3. [35]
12:12.415 p4. [33]
16:32.410 p5. [32]
23:05.168 Mål
EVOK 
22Niklas Kallerbäck60 [23:07.188]
10:11:55.554 Starttid
0.000 Start
2:09.410 p1. [39]
4:43.410 p2. [36]
9:11.415 p3. [35]
12:14.415 p4. [33]
16:34.410 p5. [32]
23:07.188 Mål
EVOK