Ingen gemensam avresa till Dm sprint stafett  -  2019-05-18 är planerad
Vem som blir avresesamordnare är inte bestämt ännu.
Kolla igen när tävlingsdagen närmar sig.
Om inget annat noterats ovan så sker avresa från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna.
Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte.
Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med
och springa öppna banor.