Avresa till Vårdubbeln medel  -  2018-03-24


Lördag 2018-03-24 klockan 8:45 är det dags för avresa till Vårdubbeln medel.

Avresetiden beräknas på att tävlingen startar klockan 11:00, att det är 80 km att köra, 200 meter från parkering
till arenan och slutligen 1000 meter till start.
Dessutom räknar vi med att ha 60 minuter till förberedelser på arenan innan start.

Avresesamordnare är Göte Gustafsson som du når via 070-512 42 15.Om inget annat noterats ovan så sker avresa från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna.
Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte.
Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med
och springa öppna banor.