Avresa till Höstrusket  -  2017-11-19


Söndag 2017-11-19 klockan 7:30 är det dags för avresa till Höstrusket.

Avresetiden beräknas på att tävlingen startar klockan 11:00, att det är 170 km att köra, 400 meter från parkering
till arenan och slutligen 1700 meter till start.
Dessutom räknar vi med att ha 60 minuter till förberedelser på arenan innan start.

Avresesamordnare är Kent Ekdahl som du når via 070-612 72 13.Om inget annat noterats ovan så sker avresa från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna.
Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte.
Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med
och springa öppna banor.