Preliminär avresetid till Vilselöpet  -  2017-10-22


Söndag 2017-10-22 klockan 7:40 är det dags för avresa till Vilselöpet.

Avresetiden beräknas på att tävlingen startar klockan 10:00, att det är 93 km att köra, parkering direkt vid arenan
och slutligen 600 meter till start.
Dessutom räknar vi med att ha 60 minuter till förberedelser på arenan innan start.

Vem som blir avresesamordnare är inte bestämt ännu.
Kolla igen när tävlingsdagen närmar sig.Om inget annat noterats ovan så sker avresa från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna.
Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte.
Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med
och springa öppna banor.