Avresa till Växjö OK  -  2017-10-15


Söndag 2017-10-15 klockan 8:00 är det dags för avresa till Växjö OK.

Avresetiden beräknas på att tävlingen startar klockan 10:00, att det är 62 km att köra, 500 meter från parkering
till arenan och slutligen 500 meter till start.
Dessutom räknar vi med att ha 60 minuter till förberedelser på arenan innan start.

Avresesamordnare är Göte Gustafsson som du når via 070-512 42 15.Om inget annat noterats ovan så sker avresa från Xylems parkering.
Se gärna att du är på plats i god tid så att vi kan fylla bilarna.
Det är bra om du anmäler till samordnaren om du INTE kommer till samlingen. Detta oaktat om du brukar åka ensam eller inte.
Dessutom är det bra om du också anmäler att du tänkt komma till samlingen i de fall du inte är anmäld utan bara tänkt åka med
och springa öppna banor.