Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Glenn Blom165 [27:12.316]
6:33:04.355 Starttid
0.000 Start
1:38.610 p1. [48]
2:02.610 p2. [45]
3:39.65 p3. [41]
4:23.610 p4. [44]
6:11.615 p5. [43]
7:46.615 p6. [42]
10:35.65 p7. [46]
11:37.65 p8. [47]
12:49.610 p9. [39]
14:32.610 p10. [40]
16:02.610 p11. [37]
17:18.610 p12. [38]
19:14.65 p13. [36]
21:21.610 p14. [35]
22:24.610 p15. [34]
23:39.615 p16. [33]
24:53.65 p17. [32]
26:14.65 p18. [31]
27:12.316 Mål
2Niklas Kallerbäck165 [31:51.488]
6:32:24.355 Starttid
0.000 Start
56.65 p1. [36]
2:07.65 p2. [31]
3:26.65 p3. [32]
4:34.615 p4. [33]
5:50.610 p5. [34]
7:49.610 p6. [35]
10:25.610 p7. [37]
12:27.610 p8. [38]
13:22.610 p9. [40]
15:56.610 p10. [39]
16:56.65 p11. [46]
18:01.65 p12. [41]
19:54.615 p13. [42]
22:34.615 p14. [43]
24:40.610 p15. [44]
27:27.610 p16. [45]
29:07.65 p17. [47]
31:39.610 p18. [48]
31:51.488 Mål
3Ellen Kallerbäck135 [34:31.285]
6:33:01.355 Starttid
0.000 Start
1:02.65 p1. [36]
3:12.65 p2. [31]
4:56.65 p3. [32]
6:54.615 p4. [33]
9:19.610 p5. [34]
11:30.610 p6. [35]
15:11.610 p7. [37]
17:06.610 p8. [38]
18:34.610 p9. [40]
21:16.610 p10. [39]
23:04.65 p11. [46]
25:14.65 p12. [41]
26:17.610 p13. [44]
29:54.610 p14. [45]
32:11.65 p15. [47]
34:26.610 p16. [48]
34:31.285 Mål
4Gustaf Blom135 [35:03.250]
6:32:47.355 Starttid
0.000 Start
1:19.65 p1. [31]
3:33.65 p2. [32]
4:51.615 p3. [33]
6:43.610 p4. [34]
8:23.610 p5. [35]
12:20.65 p6. [36]
15:15.610 p7. [37]
17:53.610 p8. [38]
19:24.610 p9. [40]
21:22.610 p10. [39]
22:57.65 p11. [46]
25:22.65 p12. [41]
27:04.610 p13. [44]
30:57.610 p14. [45]
32:56.65 p15. [47]
34:46.610 p16. [48]
35:03.250 Mål
5Tom Karlsson135 [38:37.156]
6:31:57.355 Starttid
0.000 Start
1:19.65 p1. [31]
3:10.65 p2. [32]
5:06.615 p3. [33]
6:51.610 p4. [34]
9:18.610 p5. [35]
13:02.65 p6. [36]
16:26.610 p7. [37]
19:20.610 p8. [40]
20:22.610 p9. [38]
22:46.610 p10. [39]
23:53.65 p11. [46]
26:47.65 p12. [41]
28:30.610 p13. [44]
33:00.610 p14. [45]
35:28.65 p15. [47]
38:25.610 p16. [48]
38:37.156 Mål
6Filip Blom135 [38:40.137]
6:31:53.355 Starttid
0.000 Start
1:15.65 p1. [31]
3:12.65 p2. [32]
5:08.615 p3. [33]
6:57.610 p4. [34]
9:24.610 p5. [35]
13:08.65 p6. [36]
16:12.610 p7. [37]
19:21.610 p8. [40]
20:20.610 p9. [38]
22:48.610 p10. [39]
24:02.65 p11. [46]
26:54.65 p12. [41]
28:37.610 p13. [44]
33:11.610 p14. [45]
35:30.65 p15. [47]
38:32.610 p16. [48]
38:40.137 Mål
7Joel Gunnarsson135 [46:50.113]
6:31:03.355 Starttid
0.000 Start
1:29.65 p1. [31]
4:45.610 p2. [35]
5:53.610 p3. [34]
7:28.615 p4. [33]
10:02.65 p5. [32]
14:44.610 p6. [48]
15:19.65 p7. [47]
17:27.610 p8. [39]
18:48.65 p9. [46]
20:20.65 p10. [41]
23:58.610 p11. [44]
29:56.615 p12. [42]
33:54.615 p13. [43]
39:21.610 p14. [45]
44:50.65 p15. [36]
46:50.113 Mål
8Bo Karlsson115 [40:31.582]
6:31:00.000 Starttid
0.000 Start
3:11.05 p1. [31]
4:27.05 p2. [36]
9:42.010 p3. [38]
12:08.010 p4. [37]
14:28.010 p5. [40]
19:31.05 p6. [41]
22:25.015 p7. [43]
26:47.015 p8. [42]
30:59.010 p9. [44]
34:09.05 p10. [46]
35:23.010 p11. [39]
36:59.05 p12. [47]
39:15.010 p13. [48]
40:31.582 Mål
9Eva-Lena Blom115 [43:50.348]
6:32:28.355 Starttid
0.000 Start
2:47.65 p1. [32]
4:28.615 p2. [33]
6:58.610 p3. [34]
9:26.610 p4. [35]
15:29.65 p5. [31]
18:51.65 p6. [36]
22:05.610 p7. [37]
24:53.610 p8. [40]
27:02.610 p9. [38]
30:42.610 p10. [39]
32:35.65 p11. [47]
36:40.610 p12. [48]
39:02.610 p13. [45]
43:50.348 Mål
10Tilda Gunnarsson100 [38:39.219]
6:31:19.355 Starttid
0.000 Start
2:24.65 p1. [31]
6:13.610 p2. [35]
8:22.610 p3. [34]
11:29.615 p4. [33]
13:00.65 p5. [32]
18:41.610 p6. [48]
19:45.65 p7. [47]
22:15.610 p8. [39]
24:55.65 p9. [46]
28:56.65 p10. [41]
30:31.610 p11. [44]
34:18.610 p12. [45]
38:39.219 Mål
11Olle Kallerbäck50 [39:02.387]
6:31:46.355 Starttid
0.000 Start
3:48.65 p1. [32]
6:22.615 p2. [33]
9:15.610 p3. [34]
24:13.65 p4. [31]
32:29.610 p5. [48]
36:25.65 p6. [47]
39:02.387 Mål
12Sylvia Jansson50 [52:49.207]
6:07:23.332 Starttid
0.000 Start
4:13.65 p1. [31]
8:36.615 p2. [33]
12:44.610 p3. [34]
32:56.65 p4. [36]
39:58.65 p5. [47]
42:49.610 p6. [39]
46:12.60 pExtra [47]
51:15.60 pExtra [48]
52:49.207 Mål