Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl255 [34:39.441]
6:48:47.351 Starttid
0.000 Start
1:20.65 p1. [31]
1:32.65 p2. [50]
2:26.65 p3. [37]
2:36.65 p4. [36]
3:45.65 p5. [34]
5:04.610 p6. [35]
5:46.65 p7. [32]
6:46.610 p8. [33]
10:51.615 p9. [51]
11:31.615 p10. [52]
12:39.615 p11. [53]
16:49.615 p12. [55]
19:16.615 p13. [56]
21:30.615 p14. [57]
22:26.615 p15. [58]
23:45.610 p16. [39]
24:35.610 p17. [38]
25:28.610 p18. [49]
26:05.610 p19. [42]
27:10.65 p20. [43]
27:56.65 p21. [41]
28:53.610 p22. [40]
30:21.610 p23. [46]
31:32.610 p24. [44]
32:08.610 p25. [45]
33:20.65 p26. [47]
33:59.65 p27. [48]
34:39.441 Mål
2Ellen Kallerbäck255 [42:01.004]
18:46:01.011 Starttid
0.000 Start
1:26.95 p1. [31]
1:47.95 p2. [50]
3:05.95 p3. [37]
3:14.95 p4. [36]
4:18.95 p5. [34]
4:58.95 p6. [32]
6:12.910 p7. [33]
7:21.910 p8. [35]
11:28.915 p9. [53]
12:39.915 p10. [52]
13:28.915 p11. [51]
20:41.915 p12. [55]
23:35.915 p13. [56]
25:44.915 p14. [57]
27:44.915 p15. [58]
29:29.910 p16. [39]
30:26.910 p17. [38]
31:27.910 p18. [49]
32:15.910 p19. [42]
33:27.95 p20. [43]
34:23.95 p21. [41]
35:30.910 p22. [40]
36:41.910 p23. [46]
38:13.910 p24. [44]
39:00.910 p25. [45]
40:27.95 p26. [47]
41:12.95 p27. [48]
42:01.004 Mål
3Christer Martinsson255 [45:11.414]
6:41:35.351 Starttid
0.000 Start
1:54.65 p1. [31]
2:11.65 p2. [50]
3:21.65 p3. [37]
3:32.65 p4. [36]
4:44.65 p5. [34]
5:27.65 p6. [32]
7:17.610 p7. [33]
10:49.615 p8. [51]
11:37.615 p9. [52]
13:06.615 p10. [53]
18:49.615 p11. [55]
21:49.615 p12. [56]
26:15.615 p13. [57]
27:18.615 p14. [58]
29:00.610 p15. [39]
30:10.610 p16. [38]
31:12.610 p17. [49]
33:22.610 p18. [35]
34:51.610 p19. [42]
36:08.65 p20. [43]
37:14.65 p21. [41]
38:25.610 p22. [40]
39:31.610 p23. [46]
41:02.610 p24. [44]
41:55.610 p25. [45]
43:26.65 p26. [47]
44:13.65 p27. [48]
45:11.414 Mål
4Stina Persson245 [49:26.269]
6:43:48.359 Starttid
0.000 Start
1:50.610 p1. [45]
2:47.610 p2. [44]
3:57.610 p3. [46]
5:26.65 p4. [47]
6:05.65 p5. [48]
6:45.65 p6. [41]
7:54.610 p7. [40]
9:09.610 p8. [39]
11:43.615 p9. [58]
13:46.615 p10. [56]
17:43.615 p11. [57]
21:26.65 p12. [43]
22:16.610 p13. [42]
23:21.610 p14. [38]
24:22.610 p15. [49]
27:15.615 p16. [55]
33:17.615 p17. [53]
34:30.615 p18. [52]
35:48.615 p19. [51]
39:55.610 p20. [33]
41:45.610 p21. [35]
42:23.65 p22. [34]
42:43.65 p23. [36]
43:33.65 p24. [37]
43:55.65 p25. [50]
45:07.60 pExtra [31]
46:37.60 pExtra [32]
49:26.269 Mål
5Jörgen Fransson210 [43:03.563]
6:41:39.351 Starttid
0.000 Start
1:42.65 p1. [31]
2:11.65 p2. [50]
3:12.65 p3. [37]
6:24.615 p4. [55]
13:35.615 p5. [53]
15:32.615 p6. [52]
16:47.615 p7. [51]
22:33.610 p8. [33]
23:46.610 p9. [35]
24:31.65 p10. [34]
25:15.65 p11. [32]
26:57.65 p12. [36]
28:44.610 p13. [49]
29:02.610 p14. [38]
29:59.610 p15. [39]
31:07.610 p16. [42]
32:36.65 p17. [43]
33:46.65 p18. [41]
34:55.610 p19. [40]
36:16.610 p20. [46]
37:59.610 p21. [44]
38:55.610 p22. [45]
40:39.65 p23. [47]
41:41.65 p24. [48]
43:03.563 Mål
6Karl-Johan Gunnarsson210 [48:51.789]
6:43:34.367 Starttid
0.000 Start
1:39.65 p1. [31]
2:24.65 p2. [50]
4:00.65 p3. [32]
5:00.65 p4. [34]
6:14.610 p5. [33]
7:50.610 p6. [35]
15:11.615 p7. [52]
16:10.615 p8. [51]
20:46.615 p9. [55]
24:19.615 p10. [56]
26:40.615 p11. [57]
28:33.615 p12. [58]
31:55.610 p13. [40]
32:31.65 p14. [41]
33:56.65 p15. [43]
34:49.610 p16. [42]
35:48.610 p17. [39]
37:00.610 p18. [38]
38:11.610 p19. [49]
39:52.65 p20. [36]
40:46.65 p21. [37]
43:33.65 p22. [48]
44:17.65 p23. [47]
46:00.60 pExtra [45]
48:51.789 Mål
7Tilda Gunnarsson195 [37:44.246]
6:46:52.367 Starttid
0.000 Start
1:33.65 p1. [31]
2:38.65 p2. [50]
4:14.65 p3. [32]
5:57.610 p4. [33]
7:07.610 p5. [35]
7:46.65 p6. [34]
8:22.65 p7. [36]
9:04.65 p8. [37]
10:51.610 p9. [49]
11:11.610 p10. [38]
12:23.610 p11. [42]
13:48.610 p12. [39]
16:45.615 p13. [58]
20:16.615 p14. [57]
23:03.615 p15. [56]
27:02.610 p16. [40]
28:18.65 p17. [41]
29:19.65 p18. [43]
32:18.610 p19. [46]
33:44.610 p20. [44]
34:32.610 p21. [45]
36:10.65 p22. [47]
36:56.65 p23. [48]
37:44.246 Mål
8Olle Kallerbäck180 [30:52.281]
6:46:11.367 Starttid
0.000 Start
1:24.65 p1. [31]
1:39.65 p2. [50]
3:02.65 p3. [32]
3:46.65 p4. [34]
4:37.610 p5. [33]
5:48.610 p6. [35]
6:43.610 p7. [49]
8:54.615 p8. [55]
10:55.610 p9. [38]
11:39.610 p10. [39]
14:31.615 p11. [58]
16:56.610 p12. [42]
18:38.65 p13. [37]
18:49.65 p14. [36]
20:27.65 p15. [43]
21:46.65 p16. [41]
23:40.65 p17. [48]
24:34.65 p18. [47]
25:54.610 p19. [45]
26:59.610 p20. [44]
28:08.610 p21. [46]
29:56.610 p22. [40]
30:52.281 Mål
9Kent Ekdahl180 [47:17.500]
6:42:02.359 Starttid
0.000 Start
1:51.65 p1. [31]
2:12.65 p2. [50]
3:28.65 p3. [37]
3:46.65 p4. [36]
5:08.65 p5. [34]
6:12.65 p6. [32]
7:51.610 p7. [33]
10:13.610 p8. [35]
17:55.615 p9. [51]
19:01.615 p10. [52]
20:51.615 p11. [53]
28:28.615 p12. [55]
32:16.615 p13. [56]
36:58.615 p14. [58]
39:33.610 p15. [39]
40:49.610 p16. [42]
42:16.610 p17. [38]
43:28.610 p18. [49]
47:17.500 Mål
10Monica Påhlstorp175 [39:07.523]
6:41:27.359 Starttid
0.000 Start
1:16.65 p1. [48]
1:59.65 p2. [47]
3:33.610 p3. [45]
4:44.610 p4. [44]
6:53.610 p5. [46]
9:08.610 p6. [40]
13:53.615 p7. [58]
20:10.615 p8. [57]
21:45.615 p9. [56]
25:47.615 p10. [55]
28:51.610 p11. [49]
29:17.610 p12. [38]
30:17.610 p13. [39]
31:36.610 p14. [42]
33:51.65 p15. [36]
34:34.65 p16. [37]
35:11.65 p17. [50]
36:39.65 p18. [31]
38:03.65 p19. [43]
39:07.523 Mål
16Gustav Fransson150 [27:33.738]
7:11:29.394 Starttid
0.000 Start
8.738 Mål
11Peter Hansson150 [39:27.640]
6:40:57.363 Starttid
0.000 Start
2:11.65 p1. [31]
2:56.65 p2. [50]
4:31.65 p3. [32]
5:48.65 p4. [34]
8:48.610 p5. [33]
10:40.610 p6. [35]
12:46.610 p7. [49]
13:24.610 p8. [38]
15:27.610 p9. [39]
18:02.610 p10. [42]
20:32.65 p11. [37]
21:46.65 p12. [36]
24:24.65 p13. [43]
27:34.65 p14. [41]
28:53.610 p15. [40]
31:06.610 p16. [46]
33:32.610 p17. [44]
34:37.610 p18. [45]
36:43.65 p19. [47]
38:19.65 p20. [48]
39:27.640 Mål
12Melvin Hansson150 [39:45.008]
6:40:53.363 Starttid
0.000 Start
2:19.65 p1. [31]
2:59.65 p2. [50]
4:33.65 p3. [32]
5:55.65 p4. [34]
8:58.610 p5. [33]
10:43.610 p6. [35]
12:47.610 p7. [49]
13:30.610 p8. [38]
15:27.610 p9. [39]
18:21.610 p10. [42]
20:41.65 p11. [37]
21:55.65 p12. [36]
24:54.65 p13. [43]
27:35.65 p14. [41]
28:56.610 p15. [40]
31:40.610 p16. [46]
33:40.610 p17. [44]
34:47.610 p18. [45]
37:12.65 p19. [47]
38:35.65 p20. [48]
39:45.008 Mål
13Engla Medin50 [31:54.199]
6:44:10.367 Starttid
0.000 Start
2:49.65 p1. [48]
5:00.65 p2. [47]
7:51.610 p3. [46]
11:43.610 p4. [44]
15:21.610 p5. [45]
26:16.65 p6. [31]
28:54.65 p7. [50]
31:54.199 Mål
14Sanna Bremer50 [31:56.136]
6:44:07.367 Starttid
0.000 Start
2:56.65 p1. [48]
4:57.65 p2. [47]
7:34.610 p3. [46]
11:49.610 p4. [44]
15:10.610 p5. [45]
26:04.65 p6. [31]
28:59.65 p7. [50]
31:56.136 Mål
15Anna Medin Zobal50 [32:02.218]
6:44:12.367 Starttid
0.000 Start
2:54.65 p1. [48]
4:56.65 p2. [47]
7:34.610 p3. [46]
11:46.610 p4. [44]
15:10.610 p5. [45]
26:01.65 p6. [31]
29:00.65 p7. [50]
32:02.218 Mål