Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Henrik Andersson70 [32:11.879]
4:16:48.234 Starttid
0.000 Start
2:11.75 p1. [40]
4:57.75 p2. [31]
7:11.75 p3. [32]
9:13.710 p4. [33]
12:30.710 p5. [34]
17:43.710 p6. [36]
20:18.710 p7. [35]
26:35.75 p8. [37]
29:40.75 p9. [38]
31:11.75 p10. [39]
32:11.879 Mål
2Gunnar Cornelsen70 [32:20.894]
4:16:50.234 Starttid
0.000 Start
2:08.75 p1. [40]
4:57.75 p2. [31]
7:11.75 p3. [32]
9:22.710 p4. [33]
12:27.710 p5. [34]
17:48.710 p6. [36]
20:10.710 p7. [35]
26:31.75 p8. [37]
29:44.75 p9. [38]
31:12.75 p10. [39]
32:20.894 Mål
3Rosita Medin70 [42:09.840]
4:16:42.234 Starttid
0.000 Start
3:41.75 p1. [31]
6:37.75 p2. [32]
9:24.710 p3. [33]
13:16.710 p4. [34]
21:19.710 p5. [36]
23:59.710 p6. [35]
30:51.75 p7. [37]
34:59.75 p8. [39]
36:33.75 p9. [38]
40:56.75 p10. [40]
42:09.840 Mål
4Katarina Bondesson70 [45:18.789]
4:16:34.234 Starttid
0.000 Start
2:54.75 p1. [31]
8:28.75 p2. [32]
10:27.710 p3. [33]
23:33.710 p4. [34]
27:36.710 p5. [36]
30:31.710 p6. [35]
36:10.75 p7. [37]
39:37.75 p8. [38]
40:52.75 p9. [39]
43:56.75 p10. [40]
45:18.789 Mål
5Lena Flå70 [45:49.808]
4:16:32.234 Starttid
0.000 Start
2:59.75 p1. [31]
8:34.75 p2. [32]
10:34.710 p3. [33]
23:33.710 p4. [34]
27:40.710 p5. [36]
30:36.710 p6. [35]
36:24.75 p7. [37]
39:37.75 p8. [38]
41:01.75 p9. [39]
44:04.75 p10. [40]
45:49.808 Mål
6Carina Rubin65 [48:07.723]
4:15:59.230 Starttid
0.000 Start
1:41.75 p1. [39]
3:56.75 p2. [38]
12:05.75 p3. [37]
15:17.75 p4. [31]
17:52.75 p5. [32]
21:21.710 p6. [33]
25:53.710 p7. [34]
30:00.710 p8. [36]
33:24.710 p9. [35]
46:10.70 pExtra [40]
48:07.723 Mål
7Marie Grönkvist65 [48:07.746]
4:16:00.230 Starttid
0.000 Start
1:42.75 p1. [39]
3:58.75 p2. [38]
12:03.75 p3. [37]
15:19.75 p4. [31]
17:53.75 p5. [32]
21:22.710 p6. [33]
25:54.710 p7. [34]
30:01.710 p8. [36]
33:25.710 p9. [35]
46:15.70 pExtra [40]
48:07.746 Mål
8Katarina Nilsson65 [50:25.945]
4:16:53.234 Starttid
0.000 Start
1:55.75 p1. [39]
4:23.75 p2. [38]
11:59.75 p3. [37]
16:07.75 p4. [32]
19:23.75 p5. [31]
24:51.710 p6. [36]
27:36.710 p7. [35]
34:28.710 p8. [34]
38:15.710 p9. [33]
50:25.945 Mål
9Elisabeth Eklund60 [42:34.777]
4:16:10.234 Starttid
0.000 Start
2:58.75 p1. [31]
10:37.710 p2. [34]
17:51.75 p3. [32]
21:49.710 p4. [36]
25:16.710 p5. [35]
31:00.75 p6. [37]
35:30.75 p7. [39]
37:08.75 p8. [38]
41:16.75 p9. [40]
42:34.777 Mål