Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Joakim Ekdahl175 [57:53.809]
5:43:16.304 Starttid
0.000 Start
2:49.610 p1. [35]
4:36.610 p2. [36]
7:55.610 p3. [46]
11:16.610 p4. [47]
17:12.615 p5. [45]
20:25.615 p6. [44]
23:11.615 p7. [43]
26:58.615 p8. [42]
32:08.620 p9. [40]
38:41.620 p10. [39]
41:36.620 p11. [38]
44:58.615 p12. [41]
55:14.60 pExtra [34]
57:53.809 Mål
2Kent Ekdahl157 [52:25.211]
5:43:07.304 Starttid
0.000 Start
3:19.610 p1. [34]
11:14.615 p2. [37]
15:57.615 p3. [41]
19:05.620 p4. [38]
22:15.620 p5. [39]
25:32.620 p6. [40]
29:56.61 p7. [49]
33:48.615 p8. [43]
35:57.615 p9. [44]
40:44.615 p10. [45]
43:38.61 p11. [50]
44:03.610 p12. [47]
46:04.60 pExtra [46]
49:28.60 pExtra [36]
52:25.211 Mål
3Göte Gustafsson151 [55:17.246]
5:46:18.308 Starttid
0.000 Start
3:49.610 p1. [35]
6:00.610 p2. [46]
9:17.60 pExtra [46]
12:06.610 p3. [47]
16:08.61 p4. [55]
17:00.615 p5. [45]
20:04.615 p6. [44]
22:45.615 p7. [43]
27:59.620 p8. [40]
35:25.620 p9. [39]
39:45.620 p10. [38]
43:25.615 p11. [41]
47:21.60 pExtra [37]
48:03.60 pExtra [47]
55:17.246 Mål
4Ellen Kallerbäck135 [58:56.473]
5:42:49.300 Starttid
0.000 Start
2:39.710 p1. [46]
3:17.710 p2. [36]
6:41.70 pExtra [46]
11:17.710 p3. [47]
15:10.715 p4. [45]
19:24.715 p5. [44]
24:04.715 p6. [43]
30:52.720 p7. [40]
38:48.720 p8. [39]
43:09.720 p9. [38]
47:09.70 pExtra [41]
51:02.70 pExtra [37]
51:44.70 pExtra [47]
58:56.473 Mål
5Tea Gustavsson135 [59:29.989]
5:42:51.300 Starttid
0.000 Start
2:35.710 p1. [46]
3:12.710 p2. [36]
6:44.70 pExtra [46]
11:18.710 p3. [47]
15:12.715 p4. [45]
19:24.715 p5. [44]
23:43.715 p6. [43]
30:55.720 p7. [40]
38:50.720 p8. [39]
43:09.720 p9. [38]
47:02.70 pExtra [41]
50:56.70 pExtra [37]
51:40.70 pExtra [47]
59:29.989 Mål
6Ronny Hjalmarsson135 [59:30.356]
5:42:52.308 Starttid
0.000 Start
2:38.610 p1. [46]
3:06.610 p2. [36]
6:44.60 pExtra [46]
11:07.610 p3. [47]
15:06.615 p4. [45]
19:20.615 p5. [44]
24:03.615 p6. [43]
30:48.620 p7. [40]
38:39.620 p8. [39]
43:07.620 p9. [38]
47:03.60 pExtra [41]
50:52.60 pExtra [37]
51:38.60 pExtra [47]
59:30.356 Mål
7Carl Torstensson125 [53:52.508]
5:44:28.300 Starttid
0.000 Start
2:55.710 p1. [36]
6:14.710 p2. [46]
9:54.710 p3. [47]
14:01.715 p4. [45]
18:33.715 p5. [44]
22:13.715 p6. [43]
25:57.715 p7. [42]
32:30.720 p8. [40]
40:39.715 p9. [41]
44:57.70 pExtra [42]
53:52.508 Mål
8Monica Påhlstorp115 [54:25.723]
5:45:12.304 Starttid
0.000 Start
3:16.610 p1. [34]
6:11.610 p2. [35]
8:46.610 p3. [46]
9:10.610 p4. [36]
13:06.60 pExtra [46]
19:17.615 p5. [45]
23:31.615 p6. [44]
29:14.615 p7. [43]
33:56.615 p8. [42]
40:42.615 p9. [41]
45:58.60 pExtra [37]
53:52.60 pExtra [31]
54:25.723 Mål
9Glenn Blom100 [51:48.387]
6:20:54.343 Starttid
0.000 Start
4:26.610 p1. [46]
10:14.610 p2. [47]
14:42.615 p3. [45]
18:37.615 p4. [44]
21:33.615 p5. [43]
25:49.615 p6. [42]
31:41.620 p7. [40]
51:48.387 Mål
10Gustaf Torenstam91 [1:16:06.860]
5:41:55.304 Starttid
0.000 Start
2:53.610 p1. [36]
6:53.610 p2. [46]
10:20.61 p3. [50]
15:54.615 p4. [44]
19:05.615 p5. [43]
35:20.620 p6. [40]
41:38.620 p7. [39]
46:39.60 pExtra [38]
50:39.60 pExtra [41]
55:37.60 pExtra [37]
1:04:49.60 pExtra [34]
1:10:03.60 pExtra [33]
1:12:07.60 pExtra [32]
1:15:18.60 pExtra [31]
1:16:06.860 Mål
11Andreas Karlsson76 [52:11.176]
5:43:04.308 Starttid
0.000 Start
3:41.610 p1. [36]
7:59.610 p2. [46]
12:33.610 p3. [47]
18:09.61 p4. [55]
19:08.615 p5. [45]
25:37.615 p6. [44]
31:42.615 p7. [43]
51:38.60 pExtra [31]
52:11.176 Mål
12Arvid Ervasti75 [52:03.985]
5:43:05.300 Starttid
0.000 Start
3:39.710 p1. [36]
7:59.710 p2. [46]
12:38.710 p3. [47]
19:02.715 p4. [45]
25:42.715 p5. [44]
31:29.715 p6. [43]
51:19.70 pExtra [31]
52:03.985 Mål
13Erik Torenstam60 [51:10.840]
5:40:52.304 Starttid
0.000 Start
1:09.65 p1. [31]
4:47.65 p2. [32]
7:22.610 p3. [33]
13:01.610 p4. [34]
25:29.615 p5. [37]
36:38.615 p6. [42]
47:54.60 pExtra [36]
51:10.840 Mål
14Kerstin Hjalmarsson60 [51:11.332]
5:40:53.308 Starttid
0.000 Start
1:15.65 p1. [31]
4:52.65 p2. [32]
7:19.610 p3. [33]
13:02.610 p4. [34]
25:23.615 p5. [37]
36:33.615 p6. [42]
47:45.60 pExtra [36]
51:11.332 Mål
15Mikael Zakrisson50 [24:49.825]
5:44:31.300 Starttid
0.000 Start
49.75 p1. [31]
4:41.75 p2. [32]
8:58.710 p3. [33]
14:01.710 p4. [34]
18:02.710 p5. [35]
21:33.710 p6. [36]
24:49.825 Mål
16Filip Blom50 [33:47.774]
5:41:40.308 Starttid
0.000 Start
2:41.65 p1. [31]
8:31.610 p2. [33]
13:07.65 p3. [32]
19:43.610 p4. [34]
24:22.610 p5. [35]
29:32.610 p6. [36]
33:47.774 Mål
17Anton Karlsson50 [41:23.215]
5:43:36.308 Starttid
0.000 Start
2:45.65 p1. [31]
7:54.65 p2. [32]
12:02.610 p3. [33]
18:43.610 p4. [34]
25:58.610 p5. [35]
31:50.610 p6. [36]
41:23.215 Mål
18Adam Karlsson50 [41:25.340]
5:43:33.308 Starttid
0.000 Start
2:50.65 p1. [31]
7:54.65 p2. [32]
11:25.610 p3. [33]
18:55.610 p4. [34]
25:58.610 p5. [35]
31:54.610 p6. [36]
41:25.340 Mål
19Thomas Johansson50 [41:29.332]
5:43:38.308 Starttid
0.000 Start
2:47.65 p1. [31]
8:02.65 p2. [32]
11:57.610 p3. [33]
19:12.610 p4. [34]
26:08.610 p5. [35]
31:54.610 p6. [36]
41:29.332 Mål
20Mari Torenstam45 [1:01:40.660]
5:42:00.300 Starttid
0.000 Start
3:55.710 p1. [36]
8:49.710 p2. [35]
16:35.710 p3. [34]
33:02.715 p4. [37]
1:01:40.660 Mål