Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl215 [27:21.683]
5:59:11.328 Starttid
0.000 Start
39.65 p1. [40]
1:22.610 p2. [36]
2:01.615 p3. [41]
3:09.65 p4. [35]
3:18.65 p5. [38]
4:00.610 p6. [34]
4:35.65 p7. [44]
4:55.65 p8. [33]
6:46.615 p9. [47]
10:29.620 p10. [49]
14:57.620 p11. [48]
15:18.620 p12. [50]
22:09.620 p13. [46]
23:44.65 p14. [45]
24:33.610 p15. [37]
24:58.615 p16. [39]
25:43.610 p17. [43]
26:04.65 p18. [32]
26:35.610 p19. [42]
27:05.65 p20. [31]
27:21.683 Mål
2Christer Martinsson215 [44:18.355]
5:54:25.316 Starttid
0.000 Start
1:47.65 p1. [35]
2:30.65 p2. [44]
2:58.65 p3. [33]
5:54.615 p4. [47]
11:17.620 p5. [49]
18:12.620 p6. [48]
18:35.620 p7. [50]
27:46.620 p8. [46]
31:03.65 p9. [45]
32:37.610 p10. [34]
33:34.610 p11. [37]
34:17.615 p12. [39]
35:22.610 p13. [43]
36:08.65 p14. [32]
37:07.610 p15. [42]
37:52.65 p16. [31]
39:28.65 p17. [40]
40:26.610 p18. [36]
41:28.615 p19. [41]
43:08.65 p20. [38]
44:18.355 Mål
3Carl Torstensson200 [59:24.621]
5:54:54.300 Starttid
0.000 Start
38.75 p1. [31]
1:05.710 p2. [42]
2:11.75 p3. [32]
2:48.710 p4. [43]
4:51.710 p5. [37]
5:23.715 p6. [39]
8:26.710 p7. [34]
9:14.75 p8. [38]
10:02.75 p9. [35]
11:36.75 p10. [40]
12:26.710 p11. [36]
13:30.715 p12. [41]
14:51.75 p13. [44]
15:14.75 p14. [33]
16:27.75 p15. [45]
22:02.720 p16. [46]
28:18.720 p17. [49]
40:23.720 p18. [48]
41:25.720 p19. [50]
58:53.70 pExtra [32]
59:24.621 Mål
4Glenn Blom190 [47:07.402]
5:55:19.316 Starttid
0.000 Start
2:31.610 p1. [36]
3:46.615 p2. [41]
5:36.65 p3. [35]
5:50.65 p4. [38]
6:48.610 p5. [34]
7:31.65 p6. [44]
8:01.65 p7. [33]
9:16.65 p8. [45]
13:59.615 p9. [47]
19:03.620 p10. [49]
28:47.620 p11. [48]
29:13.620 p12. [50]
39:15.620 p13. [46]
42:31.610 p14. [37]
43:00.615 p15. [39]
44:30.610 p16. [43]
45:10.60 pExtra [32]
45:50.60 pExtra [42]
46:36.60 pExtra [31]
47:07.402 Mål
5Gun-Britt Fransson175 [32:44.457]
5:59:02.324 Starttid
0.000 Start
58.65 p1. [40]
2:37.610 p2. [36]
3:40.615 p3. [41]
4:57.65 p4. [44]
5:25.65 p5. [33]
9:05.615 p6. [47]
15:36.620 p7. [49]
19:57.620 p8. [46]
23:18.65 p9. [45]
24:51.610 p10. [34]
25:51.65 p11. [38]
26:21.65 p12. [35]
27:37.610 p13. [37]
28:19.615 p14. [39]
29:38.610 p15. [43]
30:11.65 p16. [32]
30:59.610 p17. [42]
32:14.65 p18. [31]
32:44.457 Mål
6Per Pedersén175 [38:09.980]
6:04:19.332 Starttid
0.000 Start
1:01.65 p1. [31]
2:00.610 p2. [42]
3:07.65 p3. [32]
3:44.610 p4. [43]
5:13.615 p5. [39]
6:07.610 p6. [37]
7:57.65 p7. [45]
9:02.65 p8. [33]
9:20.65 p9. [44]
10:22.610 p10. [34]
11:01.65 p11. [38]
11:34.65 p12. [35]
12:44.615 p13. [41]
13:42.610 p14. [36]
14:55.65 p15. [40]
21:57.620 p16. [46]
27:10.620 p17. [49]
33:20.615 p18. [47]
38:09.980 Mål
7Viktoria Fransson175 [45:14.082]
5:58:23.308 Starttid
0.000 Start
50.65 p1. [40]
1:46.610 p2. [36]
2:38.615 p3. [41]
3:41.65 p4. [33]
7:22.615 p5. [47]
13:09.620 p6. [49]
21:13.620 p7. [50]
26:29.620 p8. [48]
37:09.620 p9. [46]
39:53.65 p10. [45]
41:01.610 p11. [37]
41:51.615 p12. [39]
43:08.610 p13. [43]
43:48.65 p14. [32]
45:14.082 Mål
8Tea Gustavsson175 [1:20:03.289]
5:53:05.316 Starttid
0.000 Start
40.65 p1. [31]
1:35.610 p2. [42]
2:45.65 p3. [32]
4:23.610 p4. [43]
6:02.610 p5. [37]
7:32.615 p6. [39]
10:29.610 p7. [34]
12:51.65 p8. [45]
14:07.65 p9. [44]
14:46.65 p10. [33]
16:39.615 p11. [41]
18:44.610 p12. [36]
20:05.65 p13. [40]
21:16.65 p14. [38]
22:54.65 p15. [35]
28:42.615 p16. [47]
34:38.620 p17. [46]
43:17.620 p18. [49]
1:20:03.289 Mål
9John Karlsson160 [1:00:40.703]
5:54:44.308 Starttid
0.000 Start
1:01.65 p1. [40]
3:16.610 p2. [36]
4:34.615 p3. [41]
5:51.65 p4. [33]
6:10.65 p5. [44]
7:29.65 p6. [45]
9:54.610 p7. [34]
11:27.610 p8. [37]
15:59.65 p9. [38]
16:34.65 p10. [35]
18:06.65 p11. [32]
18:58.610 p12. [43]
20:39.610 p13. [42]
21:51.65 p14. [31]
25:23.615 p15. [39]
32:33.620 p16. [46]
41:14.620 p17. [49]
1:00:40.703 Mål
10Carita Junebjörk160 [1:00:43.836]
5:54:43.308 Starttid
0.000 Start
1:06.65 p1. [40]
3:00.610 p2. [36]
4:33.615 p3. [41]
5:51.65 p4. [33]
6:14.65 p5. [44]
7:39.65 p6. [45]
9:54.610 p7. [34]
11:21.610 p8. [37]
15:58.65 p9. [38]
16:38.65 p10. [35]
18:11.65 p11. [32]
18:56.610 p12. [43]
20:37.610 p13. [42]
21:54.65 p14. [31]
25:22.615 p15. [39]
32:40.620 p16. [46]
41:36.620 p17. [49]
1:00:43.836 Mål
11Bo Karlsson155 [43:14.184]
5:52:52.308 Starttid
0.000 Start
1:56.65 p1. [40]
3:07.610 p2. [36]
4:16.615 p3. [41]
5:37.65 p4. [33]
6:25.65 p5. [44]
7:28.65 p6. [35]
8:06.65 p7. [38]
10:05.610 p8. [34]
11:11.65 p9. [45]
12:16.610 p10. [37]
13:00.615 p11. [39]
14:36.610 p12. [43]
15:25.65 p13. [32]
25:24.620 p14. [46]
33:58.615 p15. [47]
42:02.610 p16. [42]
42:43.65 p17. [31]
43:14.184 Mål
12Sofie Ekdahl150 [53:50.367]
5:59:00.324 Starttid
0.000 Start
39.65 p1. [31]
1:23.610 p2. [42]
3:29.65 p3. [32]
4:08.610 p4. [43]
5:47.615 p5. [39]
6:46.610 p6. [37]
8:23.610 p7. [34]
9:39.65 p8. [45]
15:08.620 p9. [46]
27:50.620 p10. [50]
28:35.620 p11. [48]
40:55.620 p12. [49]
48:20.60 pExtra [47]
52:37.60 pExtra [35]
53:50.367 Mål
13Mari Torenstam140 [43:33.469]
5:52:29.312 Starttid
0.000 Start
1:00.65 p1. [31]
2:10.610 p2. [42]
3:47.65 p3. [32]
5:12.610 p4. [43]
8:03.610 p5. [37]
9:46.615 p6. [39]
21:15.620 p7. [46]
27:30.65 p8. [45]
29:39.65 p9. [33]
30:09.65 p10. [44]
32:16.610 p11. [34]
34:19.65 p12. [38]
35:03.65 p13. [35]
37:45.615 p14. [41]
39:34.610 p15. [36]
40:59.65 p16. [40]
43:33.469 Mål
14Gustaf Blom140 [1:04:50.910]
5:52:05.304 Starttid
0.000 Start
1:51.65 p1. [31]
2:45.610 p2. [42]
4:59.65 p3. [32]
5:47.610 p4. [43]
7:45.610 p5. [37]
8:26.615 p6. [39]
11:55.65 p7. [45]
14:26.610 p8. [34]
15:47.65 p9. [44]
16:22.65 p10. [33]
18:22.615 p11. [41]
20:32.610 p12. [36]
22:34.65 p13. [40]
24:27.65 p14. [38]
25:18.65 p15. [35]
40:35.620 p16. [46]
50:34.60 pExtra [49]
1:04:50.910 Mål
15Evalena Blom140 [1:05:24.207]
5:52:25.308 Starttid
0.000 Start
1:09.65 p1. [31]
2:34.610 p2. [42]
4:26.65 p3. [32]
5:20.610 p4. [43]
8:03.615 p5. [39]
9:15.610 p6. [37]
11:27.65 p7. [45]
13:53.610 p8. [34]
15:28.65 p9. [44]
16:21.65 p10. [33]
18:26.615 p11. [41]
20:14.610 p12. [36]
22:29.65 p13. [40]
25:17.65 p14. [35]
25:55.65 p15. [38]
40:19.620 p16. [46]
49:23.60 pExtra [49]
1:05:24.207 Mål
16Tom Karsson135 [46:37.692]
5:52:53.304 Starttid
0.000 Start
1:50.65 p1. [40]
3:01.610 p2. [36]
4:14.615 p3. [41]
5:42.65 p4. [33]
6:26.65 p5. [44]
7:17.65 p6. [35]
7:55.65 p7. [38]
9:38.65 p8. [32]
10:17.610 p9. [43]
13:03.610 p10. [42]
14:44.65 p11. [31]
21:32.615 p12. [39]
22:45.610 p13. [37]
24:30.610 p14. [34]
27:10.65 p15. [45]
40:40.615 p16. [47]
46:37.692 Mål
17Ellen Kallerbäck135 [52:32.621]
5:54:14.304 Starttid
0.000 Start
46.65 p1. [31]
1:41.610 p2. [42]
3:03.65 p3. [32]
4:01.610 p4. [43]
6:21.615 p5. [39]
7:17.610 p6. [37]
9:17.610 p7. [34]
11:06.65 p8. [38]
12:14.65 p9. [35]
12:46.65 p10. [44]
14:29.65 p11. [45]
16:32.65 p12. [33]
17:33.615 p13. [41]
18:50.610 p14. [36]
20:30.65 p15. [40]
35:38.615 p16. [47]
52:32.621 Mål
18Jörgen Jonsson120 [24:07.731]
6:05:55.308 Starttid
0.000 Start
32.65 p1. [31]
1:15.610 p2. [42]
2:34.65 p3. [32]
3:14.610 p4. [43]
4:36.610 p5. [37]
6:46.610 p6. [34]
8:13.65 p7. [44]
8:58.65 p8. [33]
10:21.65 p9. [35]
10:38.65 p10. [38]
12:19.65 p11. [40]
14:06.610 p12. [36]
15:33.615 p13. [41]
19:20.65 p14. [45]
21:57.615 p15. [39]
24:07.731 Mål
19Adam Karlsson120 [29:15.843]
6:04:38.332 Starttid
0.000 Start
1:02.65 p1. [31]
2:28.610 p2. [42]
5:00.65 p3. [32]
5:38.610 p4. [43]
7:44.610 p5. [37]
10:09.615 p6. [39]
13:21.65 p7. [45]
15:39.610 p8. [34]
17:08.65 p9. [44]
17:53.65 p10. [33]
19:26.615 p11. [41]
21:43.610 p12. [36]
24:15.65 p13. [40]
26:11.65 p14. [35]
26:35.65 p15. [38]
29:15.843 Mål
20Carola Karlsson120 [29:15.878]
6:04:39.332 Starttid
0.000 Start
51.65 p1. [31]
2:15.610 p2. [42]
4:45.65 p3. [32]
5:41.610 p4. [43]
7:56.610 p5. [37]
10:02.615 p6. [39]
13:23.65 p7. [45]
15:26.610 p8. [34]
17:08.65 p9. [44]
17:43.65 p10. [33]
19:12.615 p11. [41]
21:43.610 p12. [36]
24:15.65 p13. [40]
26:12.65 p14. [35]
26:35.65 p15. [38]
29:15.878 Mål
21Joel Gunnarsson120 [30:12.039]
5:49:43.308 Starttid
0.000 Start
1:32.65 p1. [32]
2:57.610 p2. [43]
8:19.615 p3. [39]
9:26.610 p4. [37]
10:37.65 p5. [45]
12:01.65 p6. [44]
12:32.65 p7. [33]
13:47.615 p8. [41]
19:23.610 p9. [36]
20:50.65 p10. [40]
22:20.65 p11. [35]
23:59.610 p12. [34]
24:52.65 p13. [38]
27:42.65 p14. [31]
28:31.610 p15. [42]
30:12.039 Mål
22Filip Blom120 [31:13.691]
6:03:50.332 Starttid
0.000 Start
38.65 p1. [31]
2:25.610 p2. [42]
4:06.65 p3. [32]
4:55.610 p4. [43]
6:26.65 p5. [38]
7:15.65 p6. [35]
8:10.65 p7. [44]
8:41.65 p8. [33]
10:04.615 p9. [41]
11:41.610 p10. [36]
14:25.65 p11. [40]
17:13.60 pExtra [32]
18:05.60 pExtra [43]
20:00.610 p12. [37]
22:06.615 p13. [39]
25:49.65 p14. [45]
27:43.610 p15. [34]
31:13.691 Mål
23Emilio Ixcot Nilsson120 [31:20.679]
6:03:46.332 Starttid
0.000 Start
43.65 p1. [31]
2:26.610 p2. [42]
4:12.65 p3. [32]
5:01.610 p4. [43]
6:31.65 p5. [38]
7:17.65 p6. [35]
8:17.65 p7. [44]
8:44.65 p8. [33]
10:05.615 p9. [41]
11:43.610 p10. [36]
14:27.65 p11. [40]
17:02.60 pExtra [32]
18:13.60 pExtra [43]
19:57.610 p12. [37]
22:11.615 p13. [39]
25:43.65 p14. [45]
27:48.610 p15. [34]
31:20.679 Mål
24Kicki Gustafsson120 [33:20.957]
6:04:07.332 Starttid
0.000 Start
1:15.65 p1. [31]
2:53.610 p2. [42]
4:54.65 p3. [32]
6:05.610 p4. [43]
8:19.610 p5. [37]
10:47.615 p6. [39]
15:07.610 p7. [34]
17:19.65 p8. [45]
20:13.65 p9. [44]
21:05.65 p10. [33]
23:59.615 p11. [41]
26:39.610 p12. [36]
28:27.65 p13. [40]
30:34.65 p14. [35]
31:07.65 p15. [38]
33:20.957 Mål
25Nina Ekdahl120 [36:37.339]
6:06:19.332 Starttid
0.000 Start
3:32.65 p1. [31]
4:04.610 p2. [42]
8:33.610 p3. [37]
14:06.615 p4. [39]
16:48.610 p5. [43]
17:59.65 p6. [32]
19:59.65 p7. [38]
20:50.65 p8. [35]
23:14.610 p9. [34]
26:48.65 p10. [45]
30:07.65 p11. [44]
30:47.65 p12. [33]
32:30.615 p13. [41]
34:05.610 p14. [36]
35:53.65 p15. [40]
36:37.339 Mål
26Klara Sjösten120 [36:43.359]
6:06:17.332 Starttid
0.000 Start
1:22.610 p1. [42]
3:35.65 p2. [31]
8:33.610 p3. [37]
14:05.615 p4. [39]
16:52.610 p5. [43]
18:00.65 p6. [32]
20:00.65 p7. [38]
20:54.65 p8. [35]
23:14.610 p9. [34]
26:54.65 p10. [45]
30:10.65 p11. [44]
30:53.65 p12. [33]
32:36.615 p13. [41]
34:11.610 p14. [36]
35:57.65 p15. [40]
36:43.359 Mål
27Felix Lind120 [37:01.258]
6:09:34.335 Starttid
0.000 Start
56.65 p1. [31]
2:17.610 p2. [42]
4:38.65 p3. [32]
5:52.610 p4. [43]
9:05.615 p5. [39]
11:07.610 p6. [37]
11:11.60 pExtra [37]
14:14.610 p7. [34]
16:13.65 p8. [44]
17:09.65 p9. [33]
19:12.615 p10. [41]
21:29.610 p11. [36]
24:04.65 p12. [40]
26:30.65 p13. [35]
27:33.65 p14. [38]
31:21.65 p15. [45]
37:01.258 Mål
28Gitte Lind120 [37:02.222]
6:09:30.332 Starttid
0.000 Start
1:04.65 p1. [31]
2:31.610 p2. [42]
4:46.65 p3. [32]
5:59.610 p4. [43]
9:11.615 p5. [39]
11:14.610 p6. [37]
14:35.610 p7. [34]
16:12.65 p8. [44]
17:11.65 p9. [33]
19:01.615 p10. [41]
21:29.610 p11. [36]
24:06.65 p12. [40]
26:40.65 p13. [35]
27:35.65 p14. [38]
31:22.65 p15. [45]
37:02.222 Mål
29Tilda Gunnarsson120 [40:06.223]
5:55:54.308 Starttid
0.000 Start
2:36.65 p1. [40]
5:38.610 p2. [36]
6:56.615 p3. [41]
8:57.65 p4. [33]
11:11.65 p5. [44]
13:30.610 p6. [34]
15:04.65 p7. [45]
16:52.610 p8. [37]
21:23.615 p9. [39]
25:17.65 p10. [32]
26:02.610 p11. [43]
28:42.610 p12. [42]
30:48.65 p13. [31]
33:19.65 p14. [38]
35:03.65 p15. [35]
40:06.223 Mål
30Malin Gunnarsson120 [52:58.008]
5:55:55.324 Starttid
0.000 Start
2:39.65 p1. [40]
4:23.610 p2. [36]
6:57.615 p3. [41]
8:52.65 p4. [33]
11:02.65 p5. [44]
13:22.610 p6. [34]
14:59.65 p7. [45]
16:18.610 p8. [37]
21:17.615 p9. [39]
25:10.65 p10. [32]
25:43.610 p11. [43]
28:50.610 p12. [42]
30:38.65 p13. [31]
33:21.65 p14. [38]
35:00.65 p15. [35]
52:58.008 Mål
31Sidona Embaie115 [27:55.141]
6:09:02.335 Starttid
0.000 Start
1:13.65 p1. [31]
3:10.610 p2. [42]
5:07.65 p3. [32]
6:52.610 p4. [43]
9:58.615 p5. [39]
12:13.610 p6. [37]
14:54.610 p7. [34]
17:11.65 p8. [35]
17:56.65 p9. [44]
18:31.65 p10. [33]
20:07.615 p11. [41]
23:06.610 p12. [36]
24:49.65 p13. [40]
26:15.65 p14. [38]
27:55.141 Mål
32Tekie Embaie115 [27:56.122]
6:08:58.335 Starttid
0.000 Start
1:14.65 p1. [31]
2:58.610 p2. [42]
5:12.65 p3. [32]
6:17.610 p4. [43]
9:28.615 p5. [39]
11:57.610 p6. [37]
14:46.610 p7. [34]
17:09.65 p8. [35]
17:51.65 p9. [44]
18:28.65 p10. [33]
19:54.615 p11. [41]
22:53.610 p12. [36]
24:48.65 p13. [40]
26:09.65 p14. [38]
27:56.122 Mål
33Bisarat Embaie115 [28:01.656]
6:08:57.332 Starttid
0.000 Start
1:22.65 p1. [31]
3:19.610 p2. [42]
5:07.65 p3. [32]
6:54.610 p4. [43]
9:53.615 p5. [39]
12:04.610 p6. [37]
15:01.610 p7. [34]
17:13.65 p8. [35]
17:59.65 p9. [44]
18:32.65 p10. [33]
20:07.615 p11. [41]
23:03.610 p12. [36]
24:51.65 p13. [40]
26:25.65 p14. [38]
28:01.656 Mål
34Mikael Zakrisson115 [58:19.555]
5:48:22.300 Starttid
0.000 Start
49.75 p1. [31]
2:08.710 p2. [42]
3:30.75 p3. [32]
4:20.710 p4. [43]
7:43.710 p5. [37]
14:48.75 p6. [44]
15:29.75 p7. [33]
17:15.715 p8. [41]
19:53.710 p9. [36]
22:18.75 p10. [40]
24:30.75 p11. [35]
25:29.75 p12. [38]
34:27.710 p13. [34]
42:04.715 p14. [47]
50:19.70 pExtra [45]
54:08.70 pExtra [39]
58:19.555 Mål
35Tobias Johansson110 [29:30.257]
6:05:19.332 Starttid
0.000 Start
1:24.65 p1. [31]
2:23.610 p2. [42]
3:39.65 p3. [32]
4:47.610 p4. [43]
6:33.65 p5. [38]
7:16.65 p6. [35]
8:29.65 p7. [44]
9:16.65 p8. [33]
11:34.65 p9. [45]
13:37.610 p10. [37]
15:41.615 p11. [39]
23:01.615 p12. [41]
26:51.610 p13. [36]
28:22.65 p14. [40]
29:30.257 Mål
36Pontus Johansson110 [30:00.808]
6:04:53.332 Starttid
0.000 Start
1:42.65 p1. [31]
2:39.610 p2. [42]
4:13.65 p3. [32]
5:10.610 p4. [43]
6:53.65 p5. [38]
7:34.65 p6. [35]
8:49.65 p7. [44]
9:38.65 p8. [33]
11:55.65 p9. [45]
14:00.610 p10. [37]
16:02.615 p11. [39]
23:03.615 p12. [41]
27:01.610 p13. [36]
28:41.65 p14. [40]
30:00.808 Mål
37Anna Karlsson110 [30:17.898]
6:05:04.332 Starttid
0.000 Start
1:38.65 p1. [31]
2:32.610 p2. [42]
3:49.65 p3. [32]
5:04.610 p4. [43]
6:46.65 p5. [38]
7:28.65 p6. [35]
8:40.65 p7. [44]
9:29.65 p8. [33]
11:41.65 p9. [45]
13:56.610 p10. [37]
16:23.615 p11. [39]
23:08.615 p12. [41]
27:03.610 p13. [36]
28:40.65 p14. [40]
30:17.898 Mål
38Erland Torstensson110 [35:02.532]
5:55:30.300 Starttid
0.000 Start
40.75 p1. [31]
1:16.710 p2. [42]
2:24.75 p3. [32]
3:10.710 p4. [43]
4:45.710 p5. [37]
6:23.710 p6. [34]
7:51.75 p7. [45]
9:26.75 p8. [44]
10:07.75 p9. [33]
11:34.75 p10. [35]
11:59.75 p11. [38]
15:56.75 p12. [40]
17:21.710 p13. [36]
24:46.720 p14. [46]
35:02.532 Mål
39Thomas Johansson110 [35:43.242]
5:55:06.308 Starttid
0.000 Start
1:51.610 p1. [42]
2:55.65 p2. [32]
3:39.610 p3. [43]
5:08.615 p4. [39]
6:22.610 p5. [37]
8:48.65 p6. [45]
12:12.65 p7. [38]
12:47.65 p8. [35]
14:21.615 p9. [41]
16:45.610 p10. [36]
18:02.65 p11. [40]
22:37.65 p12. [31]
31:54.65 p13. [44]
32:28.65 p14. [33]
35:43.242 Mål
40Hampus Karlsson105 [30:53.684]
6:02:28.304 Starttid
0.000 Start
2:28.65 p1. [31]
4:34.610 p2. [42]
5:47.65 p3. [32]
6:36.610 p4. [43]
8:17.65 p5. [38]
8:51.65 p6. [35]
9:42.65 p7. [44]
10:08.65 p8. [33]
11:47.615 p9. [41]
13:04.610 p10. [36]
17:56.65 p11. [40]
21:30.60 pExtra [32]
22:40.60 pExtra [43]
25:59.610 p12. [37]
27:46.615 p13. [39]
30:53.684 Mål
41Rasmus Karlsson105 [31:01.004]
18:02:27.011 Starttid
0.000 Start
2:16.95 p1. [31]
4:16.910 p2. [42]
5:43.95 p3. [32]
6:11.910 p4. [43]
8:35.95 p5. [38]
9:04.95 p6. [35]
10:15.95 p7. [44]
10:46.95 p8. [33]
12:19.915 p9. [41]
14:34.910 p10. [36]
17:45.95 p11. [40]
22:00.90 pExtra [32]
26:44.910 p12. [37]
27:41.915 p13. [39]
31:01.004 Mål
42Niklas Kallerbäck105 [54:14.621]
5:56:50.320 Starttid
0.000 Start
52.65 p1. [40]
2:51.610 p2. [36]
4:07.615 p3. [41]
9:22.615 p4. [47]
13:59.620 p5. [49]
20:38.620 p6. [48]
27:25.620 p7. [50]
48:24.60 pExtra [45]
49:34.60 pExtra [37]
50:24.60 pExtra [34]
51:25.60 pExtra [33]
52:03.60 pExtra [44]
52:48.60 pExtra [35]
54:14.621 Mål
43Anni Pedersén85 [36:13.761]
6:03:53.332 Starttid
0.000 Start
32.65 p1. [31]
2:04.610 p2. [42]
5:18.65 p3. [32]
9:08.610 p4. [37]
11:01.65 p5. [38]
13:26.65 p6. [40]
15:39.610 p7. [36]
17:38.615 p8. [41]
18:48.65 p9. [33]
19:59.65 p10. [44]
29:12.65 p11. [45]
34:09.65 p12. [35]
36:13.761 Mål
44Jennie Gustafsson85 [36:38.668]
6:03:30.332 Starttid
0.000 Start
43.65 p1. [31]
2:17.610 p2. [42]
4:43.65 p3. [32]
9:25.610 p4. [37]
11:22.65 p5. [38]
11:25.60 pExtra [38]
13:44.65 p6. [40]
15:33.610 p7. [36]
17:15.615 p8. [41]
19:04.65 p9. [33]
19:26.65 p10. [44]
29:39.65 p11. [45]
34:31.65 p12. [35]
36:38.668 Mål
45Ella Sjösten80 [33:13.800]
6:04:31.332 Starttid
0.000 Start
2:16.65 p1. [31]
4:08.610 p2. [42]
11:00.615 p3. [39]
14:21.610 p4. [37]
17:47.610 p5. [34]
19:58.65 p6. [38]
21:46.65 p7. [35]
24:27.65 p8. [32]
27:09.610 p9. [43]
27:36.60 pExtra [43]
31:38.65 p10. [40]
33:13.800 Mål
46Frida Johansson80 [33:16.820]
6:04:29.332 Starttid
0.000 Start
2:22.65 p1. [31]
4:18.610 p2. [42]
11:00.615 p3. [39]
14:17.610 p4. [37]
17:39.610 p5. [34]
20:08.65 p6. [38]
21:52.65 p7. [35]
24:31.65 p8. [32]
27:12.610 p9. [43]
31:42.65 p10. [40]
33:16.820 Mål
47Ann Helene Jonsson80 [34:03.152]
6:04:26.308 Starttid
0.000 Start
2:20.65 p1. [31]
3:55.610 p2. [42]
11:14.615 p3. [39]
14:12.610 p4. [37]
17:56.610 p5. [34]
20:21.65 p6. [38]
21:53.65 p7. [35]
25:04.65 p8. [32]
25:06.60 pExtra [32]
27:23.610 p9. [43]
27:59.60 pExtra [43]
31:53.65 p10. [40]
34:03.152 Mål
48Signe Jonsson80 [34:05.019]
6:04:23.332 Starttid
0.000 Start
2:26.65 p1. [31]
4:22.610 p2. [42]
10:50.615 p3. [39]
14:46.610 p4. [37]
18:06.610 p5. [34]
20:47.65 p6. [38]
22:16.65 p7. [35]
25:05.65 p8. [32]
25:08.60 pExtra [32]
27:25.610 p9. [43]
27:38.60 pExtra [43]
32:03.65 p10. [40]
34:05.019 Mål
49Sylvia Jansson80 [40:25.852]
5:50:19.304 Starttid
0.000 Start
2:33.65 p1. [31]
5:39.610 p2. [42]
8:51.65 p3. [32]
12:51.610 p4. [37]
18:09.65 p5. [44]
19:47.65 p6. [33]
23:17.615 p7. [41]
26:55.610 p8. [36]
31:16.65 p9. [40]
34:34.65 p10. [35]
36:18.65 p11. [38]
40:25.852 Mål
50Pernilla Kallerbäck50 [23:29.000]
5:56:41.000 Starttid
0.000 Start
1:59.05 p1. [31]
4:07.010 p2. [42]
4:25.05 p3. [32]
7:21.010 p4. [43]
9:14.010 p5. [37]
15:49.05 p6. [38]
21:34.05 p7. [35]
23:29.000 Mål
51Jakob Petersen50 [23:29.261]
5:56:41.324 Starttid
0.000 Start
1:59.65 p1. [31]
4:07.610 p2. [42]
4:24.60 pExtra [42]
7:20.65 p3. [32]
10:13.610 p4. [43]
15:48.610 p5. [37]
19:05.65 p6. [38]
21:33.65 p7. [35]
23:29.261 Mål
52Olle Kallerbäck50 [23:32.422]
5:56:21.304 Starttid
0.000 Start
2:10.65 p1. [31]
4:05.610 p2. [42]
7:34.65 p3. [32]
10:50.610 p4. [43]
16:19.610 p5. [37]
19:12.65 p6. [38]
20:37.60 pExtra [38]
21:40.65 p7. [35]
23:32.422 Mål
53Malte Gunnarsson50 [23:51.082]
5:56:10.324 Starttid
0.000 Start
2:24.65 p1. [31]
4:19.610 p2. [42]
7:48.65 p3. [32]
10:27.610 p4. [43]
16:00.610 p5. [37]
19:29.65 p6. [38]
21:45.65 p7. [35]
23:51.082 Mål
54Manfred Jonsson45 [34:49.664]
6:05:25.328 Starttid
0.000 Start
1:08.65 p1. [38]
1:49.65 p2. [35]
3:40.65 p3. [44]
4:32.65 p4. [33]
6:04.615 p5. [41]
22:55.610 p6. [37]
34:49.664 Mål