Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Ronny Hjalmarsson420 [20:10.813]
5:44:55.312 Starttid
0.000 Start
1:31.610 p1. [31]
2:01.610 p2. [33]
2:41.620 p3. [32]
3:51.630 p4. [35]
4:17.630 p5. [36]
5:06.620 p6. [34]
5:50.620 p7. [37]
7:26.610 p8. [51]
8:04.610 p9. [48]
9:04.620 p10. [49]
9:57.630 p11. [50]
11:10.620 p12. [47]
12:27.620 p13. [45]
13:04.620 p14. [44]
13:38.620 p15. [46]
14:19.630 p16. [41]
15:01.620 p17. [42]
17:13.630 p18. [40]
17:38.620 p19. [43]
18:48.620 p20. [39]
19:18.610 p21. [38]
20:10.813 Mål
2Peter Ekdahl420 [27:04.098]
5:40:07.308 Starttid
0.000 Start
54.610 p1. [38]
1:23.620 p2. [39]
3:22.620 p3. [43]
4:20.630 p4. [40]
4:57.620 p5. [42]
5:38.630 p6. [41]
6:10.620 p7. [46]
7:13.620 p8. [44]
7:35.620 p9. [45]
8:35.620 p10. [49]
9:00.620 p11. [47]
10:14.630 p12. [50]
11:29.610 p13. [48]
12:28.610 p14. [51]
16:05.610 p15. [31]
17:58.610 p16. [33]
19:32.620 p17. [32]
20:40.630 p18. [35]
23:22.620 p19. [34]
24:09.630 p20. [36]
25:17.620 p21. [37]
27:04.098 Mål
3Carl Torstensson420 [29:19.219]
5:39:49.308 Starttid
0.000 Start
1:29.610 p1. [31]
2:06.610 p2. [33]
3:10.620 p3. [32]
7:10.630 p4. [35]
8:33.630 p5. [36]
10:15.620 p6. [34]
10:49.620 p7. [37]
13:02.610 p8. [51]
14:28.630 p9. [50]
16:17.620 p10. [49]
16:49.620 p11. [47]
17:43.620 p12. [45]
18:46.620 p13. [44]
19:27.620 p14. [46]
20:25.630 p15. [41]
21:01.620 p16. [42]
23:34.630 p17. [40]
24:02.620 p18. [43]
26:05.620 p19. [39]
26:42.610 p20. [38]
28:20.610 p21. [48]
29:19.219 Mål
4Lovisa Torstensson420 [35:34.039]
5:38:31.308 Starttid
0.000 Start
2:09.610 p1. [33]
3:18.610 p2. [31]
4:59.620 p3. [32]
6:31.630 p4. [36]
8:35.630 p5. [35]
9:56.620 p6. [34]
13:28.620 p7. [37]
17:38.610 p8. [51]
19:20.630 p9. [50]
20:56.620 p10. [47]
22:13.620 p11. [49]
23:54.610 p12. [48]
24:56.620 p13. [45]
25:40.620 p14. [44]
26:35.620 p15. [46]
27:28.630 p16. [41]
28:12.620 p17. [42]
30:40.630 p18. [40]
31:41.620 p19. [43]
32:55.620 p20. [39]
34:44.610 p21. [38]
35:34.039 Mål
5Kent Ekdahl400 [31:53.863]
5:37:46.308 Starttid
0.000 Start
2:15.610 p1. [31]
3:22.610 p2. [33]
5:12.620 p3. [32]
7:45.630 p4. [35]
8:39.630 p5. [36]
9:37.620 p6. [34]
10:41.620 p7. [37]
12:47.610 p8. [51]
13:46.610 p9. [48]
15:01.620 p10. [49]
16:20.630 p11. [50]
18:03.620 p12. [47]
19:38.620 p13. [45]
20:28.620 p14. [44]
21:17.620 p15. [46]
22:10.630 p16. [41]
23:02.620 p17. [42]
25:32.630 p18. [40]
29:33.620 p19. [39]
30:17.610 p20. [38]
31:53.863 Mål
6Jörgen Fransson400 [35:11.719]
5:37:16.308 Starttid
0.000 Start
50.610 p1. [38]
1:22.620 p2. [39]
4:14.620 p3. [43]
6:44.630 p4. [40]
7:30.620 p5. [42]
8:25.630 p6. [41]
9:08.620 p7. [46]
10:07.620 p8. [44]
10:36.620 p9. [45]
11:49.620 p10. [49]
12:27.620 p11. [47]
15:53.630 p12. [50]
17:30.610 p13. [48]
19:00.610 p14. [51]
20:52.610 p15. [31]
23:41.630 p16. [35]
24:36.630 p17. [36]
25:40.620 p18. [34]
27:00.620 p19. [37]
29:35.610 p20. [33]
35:11.719 Mål
7Kerstin Hjalmarsson400 [35:56.629]
5:41:15.308 Starttid
0.000 Start
1:05.610 p1. [38]
1:42.620 p2. [39]
7:11.630 p3. [40]
8:36.620 p4. [42]
9:38.630 p5. [41]
10:31.620 p6. [46]
11:40.620 p7. [44]
12:23.620 p8. [45]
13:54.620 p9. [47]
15:32.620 p10. [49]
17:19.630 p11. [50]
19:33.610 p12. [48]
21:18.610 p13. [51]
23:54.610 p14. [31]
25:21.610 p15. [33]
26:57.620 p16. [32]
28:38.630 p17. [35]
30:09.630 p18. [36]
31:41.620 p19. [34]
32:41.620 p20. [37]
35:56.629 Mål
8Monica Påhlstorp360 [43:01.137]
5:37:08.296 Starttid
0.000 Start
1:11.710 p1. [48]
2:35.720 p2. [49]
3:23.720 p3. [47]
4:56.720 p4. [45]
5:59.720 p5. [44]
7:07.720 p6. [46]
8:45.730 p7. [41]
9:38.720 p8. [42]
14:23.730 p9. [40]
15:05.720 p10. [43]
16:37.720 p11. [39]
17:27.710 p12. [38]
22:02.710 p13. [31]
23:02.710 p14. [33]
25:05.720 p15. [32]
28:37.730 p16. [35]
30:42.730 p17. [36]
34:09.720 p18. [34]
35:09.70 pExtra [37]
37:53.70 pExtra [51]
39:42.70 pExtra [50]
43:01.137 Mål
9Mari Torenstam330 [39:28.734]
5:37:48.308 Starttid
0.000 Start
2:33.610 p1. [31]
3:48.610 p2. [33]
5:31.620 p3. [32]
7:37.630 p4. [35]
10:44.620 p5. [37]
12:08.620 p6. [34]
12:46.630 p7. [36]
18:32.620 p8. [49]
21:40.630 p9. [50]
23:29.620 p10. [47]
24:54.620 p11. [45]
25:46.620 p12. [44]
30:16.620 p13. [42]
31:49.630 p14. [41]
34:44.630 p15. [40]
35:40.60 pExtra [43]
37:33.60 pExtra [39]
38:17.60 pExtra [38]
39:28.734 Mål
10Gun-Britt Fransson300 [36:06.247]
5:37:25.292 Starttid
0.000 Start
1:04.710 p1. [38]
1:44.720 p2. [39]
4:01.720 p3. [43]
6:38.730 p4. [40]
7:34.720 p5. [42]
8:34.730 p6. [41]
9:22.720 p7. [46]
10:35.720 p8. [44]
11:22.720 p9. [45]
12:41.720 p10. [47]
14:53.720 p11. [49]
17:04.730 p12. [50]
19:18.710 p13. [48]
21:17.710 p14. [51]
27:45.710 p15. [33]
27:46.70 pExtra [33]
29:41.710 p16. [31]
36:06.247 Mål
11Björn Hemmingsgård290 [41:07.504]
5:40:55.308 Starttid
0.000 Start
2:13.610 p1. [31]
4:03.610 p2. [33]
5:33.620 p3. [32]
7:56.630 p4. [35]
9:48.630 p5. [36]
11:44.620 p6. [34]
13:24.620 p7. [37]
17:57.610 p8. [51]
19:36.610 p9. [48]
21:19.620 p10. [49]
24:49.630 p11. [50]
27:55.620 p12. [47]
29:50.620 p13. [45]
30:47.620 p14. [46]
33:19.620 p15. [44]
36:41.60 pExtra [39]
41:07.504 Mål
12Erik Rask Hemmingsård290 [41:07.609]
5:40:52.308 Starttid
0.000 Start
2:24.610 p1. [31]
4:15.610 p2. [33]
5:30.620 p3. [32]
8:20.630 p4. [35]
10:01.630 p5. [36]
11:57.620 p6. [34]
13:41.620 p7. [37]
17:58.610 p8. [51]
19:35.610 p9. [48]
21:20.620 p10. [49]
24:48.630 p11. [50]
28:08.620 p12. [47]
30:21.620 p13. [45]
31:16.620 p14. [46]
33:40.620 p15. [44]
37:03.60 pExtra [39]
41:07.609 Mål
13Joel Gunnarsson280 [25:36.922]
5:38:21.308 Starttid
0.000 Start
1:51.610 p1. [31]
3:10.610 p2. [33]
4:08.620 p3. [32]
8:34.630 p4. [35]
9:23.630 p5. [36]
10:15.620 p6. [34]
11:08.620 p7. [37]
14:56.630 p8. [50]
17:24.620 p9. [49]
18:10.620 p10. [47]
19:48.620 p11. [45]
20:42.620 p12. [44]
23:42.620 p13. [39]
24:33.610 p14. [38]
25:36.922 Mål
14Maria Eriksson270 [30:21.402]
5:44:16.312 Starttid
0.000 Start
2:26.610 p1. [31]
3:27.610 p2. [33]
5:09.620 p3. [32]
6:58.630 p4. [35]
8:00.630 p5. [36]
9:00.620 p6. [34]
10:07.620 p7. [37]
14:18.610 p8. [51]
18:43.630 p9. [50]
21:31.620 p10. [49]
24:36.620 p11. [45]
26:24.620 p12. [44]
28:36.620 p13. [39]
29:20.610 p14. [38]
30:21.402 Mål
15Hanna Rask Hemmingsgård270 [41:37.465]
5:40:35.308 Starttid
0.000 Start
2:39.610 p1. [31]
4:34.610 p2. [33]
5:50.620 p3. [32]
8:40.630 p4. [35]
10:20.630 p5. [36]
11:53.620 p6. [34]
13:52.620 p7. [37]
18:13.610 p8. [51]
19:54.610 p9. [48]
22:02.620 p10. [49]
25:20.630 p11. [50]
28:31.620 p12. [47]
31:06.620 p13. [45]
34:50.620 p14. [44]
41:37.465 Mål
16Anton Rask Hemmingsgård270 [41:39.445]
5:40:31.308 Starttid
0.000 Start
2:40.610 p1. [31]
4:34.610 p2. [33]
5:55.620 p3. [32]
9:26.630 p4. [35]
10:38.630 p5. [36]
12:25.620 p6. [34]
14:09.620 p7. [37]
18:35.610 p8. [51]
20:31.610 p9. [48]
22:09.620 p10. [49]
25:22.630 p11. [50]
28:25.620 p12. [47]
31:04.620 p13. [45]
34:37.620 p14. [44]
41:39.445 Mål
17Karin Einarsson230 [34:34.852]
5:37:39.308 Starttid
0.000 Start
2:45.610 p1. [31]
4:17.610 p2. [33]
5:37.620 p3. [32]
9:35.630 p4. [35]
10:32.630 p5. [36]
12:09.620 p6. [34]
13:30.620 p7. [37]
19:25.620 p8. [49]
21:29.630 p9. [50]
26:46.620 p10. [45]
27:50.620 p11. [44]
34:34.852 Mål
18Malte Gunnarsson220 [34:11.402]
5:44:03.308 Starttid
0.000 Start
2:56.610 p1. [33]
4:59.620 p2. [32]
7:46.630 p3. [35]
9:17.630 p4. [36]
10:51.620 p5. [34]
12:20.620 p6. [37]
16:57.610 p7. [31]
19:15.610 p8. [51]
24:41.610 p9. [48]
27:49.620 p10. [49]
27:58.60 pExtra [49]
30:45.620 p11. [45]
31:53.620 p12. [44]
34:11.402 Mål
19Karl-Johan Gunnarsson220 [35:38.309]
5:44:05.308 Starttid
0.000 Start
2:56.610 p1. [33]
5:05.620 p2. [32]
7:47.630 p3. [35]
9:18.630 p4. [36]
10:51.620 p5. [34]
12:25.620 p6. [37]
16:58.610 p7. [31]
19:19.610 p8. [51]
24:41.610 p9. [48]
27:54.620 p10. [49]
30:45.620 p11. [45]
32:00.620 p12. [44]
35:38.309 Mål
20Oliver Eriksson220 [38:35.004]
5:43:19.312 Starttid
0.000 Start
1:21.610 p1. [48]
2:40.620 p2. [49]
3:24.620 p3. [45]
3:55.620 p4. [46]
5:00.620 p5. [44]
7:11.620 p6. [47]
10:50.630 p7. [50]
13:49.610 p8. [51]
20:33.620 p9. [32]
22:11.610 p10. [33]
23:53.610 p11. [31]
28:27.630 p12. [41]
38:35.004 Mål
21Tilda Gunnarsson210 [31:31.352]
5:40:06.308 Starttid
0.000 Start
2:09.610 p1. [31]
4:47.620 p2. [37]
6:30.620 p3. [34]
7:58.630 p4. [36]
10:45.630 p5. [35]
13:37.620 p6. [32]
15:27.610 p7. [33]
20:05.610 p8. [51]
22:27.610 p9. [48]
25:24.630 p10. [50]
28:02.620 p11. [49]
31:31.352 Mål
22Gustaf Torenstam70 [18:23.793]
5:37:34.308 Starttid
0.000 Start
2:52.610 p1. [31]
5:31.610 p2. [33]
7:28.620 p3. [32]
12:17.630 p4. [35]
18:23.793 Mål