Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl330 [38:18.973]
5:44:21.312 Starttid
0.000 Start
51.65 p1. [52]
1:39.65 p2. [38]
2:55.610 p3. [50]
4:07.615 p4. [51]
6:16.65 p5. [33]
6:59.610 p6. [32]
8:21.615 p7. [44]
10:28.620 p8. [45]
12:11.615 p9. [41]
14:58.615 p10. [48]
16:28.620 p11. [49]
18:22.630 p12. [53]
20:44.620 p13. [43]
22:04.630 p14. [54]
24:50.620 p15. [39]
27:34.620 p16. [42]
29:28.615 p17. [40]
31:00.610 p18. [36]
31:45.615 p19. [37]
33:06.615 p20. [47]
35:16.65 p21. [46]
36:47.65 p22. [35]
37:19.65 p23. [31]
37:51.65 p24. [34]
38:18.973 Mål
2Ronny Hjalmarsson330 [49:33.918]
5:42:29.312 Starttid
0.000 Start
1:10.65 p1. [46]
2:45.65 p2. [34]
3:34.65 p3. [31]
4:38.65 p4. [35]
5:29.610 p5. [36]
6:23.615 p6. [37]
9:41.615 p7. [47]
13:35.620 p8. [39]
16:46.630 p9. [54]
18:39.620 p10. [43]
21:43.630 p11. [53]
23:50.620 p12. [49]
25:40.615 p13. [48]
29:21.620 p14. [42]
32:30.615 p15. [40]
34:11.615 p16. [41]
36:09.620 p17. [45]
38:34.615 p18. [44]
41:01.610 p19. [32]
42:14.65 p20. [33]
44:42.615 p21. [51]
46:04.610 p22. [50]
47:43.65 p23. [38]
48:51.65 p24. [52]
49:33.918 Mål
3Christer Martinsson315 [57:08.988]
5:42:15.304 Starttid
0.000 Start
1:14.65 p1. [52]
4:04.615 p2. [51]
5:28.610 p3. [50]
7:22.65 p4. [38]
9:11.65 p5. [33]
10:21.610 p6. [32]
12:17.65 p7. [31]
13:10.65 p8. [34]
14:58.65 p9. [35]
15:54.65 p10. [46]
17:53.610 p11. [36]
18:54.615 p12. [37]
20:24.615 p13. [47]
26:12.620 p14. [39]
29:35.630 p15. [54]
32:20.620 p16. [43]
35:46.630 p17. [53]
38:30.620 p18. [49]
40:32.615 p19. [48]
43:04.620 p20. [42]
46:08.615 p21. [40]
47:37.615 p22. [41]
49:39.620 p23. [45]
52:18.60 pExtra [44]
57:08.988 Mål
4Ellen Kallerbäck300 [47:20.032]
17:43:27.007 Starttid
0.000 Start
1:00.95 p1. [52]
4:13.915 p2. [51]
5:27.910 p3. [50]
7:08.95 p4. [38]
9:06.95 p5. [33]
10:08.910 p6. [32]
12:48.915 p7. [44]
15:29.920 p8. [45]
17:31.915 p9. [41]
19:21.915 p10. [40]
22:14.920 p11. [42]
26:15.915 p12. [48]
28:04.920 p13. [49]
30:45.920 p14. [43]
33:20.930 p15. [54]
35:57.920 p16. [39]
39:45.915 p17. [47]
41:30.915 p18. [37]
42:11.910 p19. [36]
43:53.95 p20. [46]
45:24.95 p21. [35]
45:56.95 p22. [31]
46:38.95 p23. [34]
47:20.032 Mål
5Jörgen Fransson290 [59:04.700]
5:44:00.300 Starttid
0.000 Start
1:11.75 p1. [46]
3:00.75 p2. [35]
4:04.710 p3. [36]
5:01.715 p4. [37]
8:24.715 p5. [47]
13:52.720 p6. [39]
17:36.730 p7. [54]
19:59.720 p8. [43]
23:38.730 p9. [53]
26:08.720 p10. [49]
27:56.715 p11. [48]
31:12.720 p12. [42]
35:37.715 p13. [40]
37:17.715 p14. [41]
39:33.720 p15. [45]
42:45.715 p16. [44]
45:20.710 p17. [32]
47:16.75 p18. [31]
48:14.75 p19. [34]
50:01.70 pExtra [33]
52:48.70 pExtra [51]
54:20.70 pExtra [50]
56:22.70 pExtra [38]
57:43.70 pExtra [52]
59:04.700 Mål
6Johan Lorentzon270 [51:28.902]
5:42:10.308 Starttid
0.000 Start
1:46.65 p1. [34]
2:29.65 p2. [31]
4:23.65 p3. [33]
5:20.610 p4. [32]
7:03.615 p5. [44]
9:08.620 p6. [45]
11:11.615 p7. [41]
13:35.615 p8. [40]
16:40.615 p9. [48]
18:23.620 p10. [49]
20:47.620 p11. [42]
25:19.630 p12. [53]
29:30.620 p13. [43]
35:58.630 p14. [54]
39:20.620 p15. [39]
47:08.615 p16. [37]
48:04.610 p17. [36]
50:05.60 pExtra [35]
50:44.60 pExtra [46]
51:28.902 Mål
7Patrik Fransson260 [56:27.934]
5:42:49.312 Starttid
0.000 Start
1:43.65 p1. [34]
3:18.65 p2. [33]
4:15.610 p3. [32]
5:59.615 p4. [44]
8:23.620 p5. [45]
10:25.615 p6. [41]
14:17.615 p7. [48]
17:19.620 p8. [49]
20:18.620 p9. [42]
25:55.620 p10. [43]
27:49.630 p11. [54]
32:12.620 p12. [39]
38:50.615 p13. [47]
40:47.615 p14. [37]
41:28.610 p15. [36]
43:20.65 p16. [35]
44:04.65 p17. [31]
46:17.65 p18. [46]
48:20.65 p19. [38]
49:45.65 p20. [52]
52:48.60 pExtra [51]
54:02.60 pExtra [50]
56:27.934 Mål
8Lars-Christer Karlsson255 [1:06:07.859]
5:41:37.308 Starttid
0.000 Start
58.65 p1. [52]
3:38.615 p2. [51]
5:59.610 p3. [50]
7:55.65 p4. [38]
9:56.65 p5. [34]
11:11.65 p6. [31]
13:04.610 p7. [32]
15:42.615 p8. [44]
19:35.620 p9. [45]
21:59.615 p10. [41]
25:07.615 p11. [40]
29:15.620 p12. [42]
33:31.615 p13. [48]
35:55.620 p14. [49]
39:19.630 p15. [53]
43:42.620 p16. [43]
47:02.630 p17. [54]
52:06.60 pExtra [39]
58:54.60 pExtra [47]
1:01:24.60 pExtra [37]
1:02:18.60 pExtra [36]
1:04:55.60 pExtra [46]
1:06:07.859 Mål
9Tilda Gunnarsson215 [48:11.781]
5:41:01.308 Starttid
0.000 Start
1:19.65 p1. [52]
4:09.615 p2. [51]
5:47.610 p3. [50]
8:11.65 p4. [33]
9:29.610 p5. [32]
11:50.615 p6. [44]
15:06.620 p7. [45]
18:06.615 p8. [41]
22:04.615 p9. [40]
25:24.620 p10. [42]
29:20.620 p11. [39]
35:01.615 p12. [47]
37:15.615 p13. [37]
38:41.610 p14. [36]
41:34.65 p15. [35]
41:45.60 pExtra [35]
42:53.65 p16. [31]
43:48.65 p17. [34]
45:17.65 p18. [38]
47:19.65 p19. [46]
48:11.781 Mål
10Gustaf Torenstam215 [51:04.664]
5:39:58.304 Starttid
0.000 Start
3:29.65 p1. [35]
5:09.610 p2. [36]
6:21.615 p3. [37]
8:18.615 p4. [47]
13:58.620 p5. [39]
18:15.630 p6. [54]
20:55.620 p7. [43]
24:37.630 p8. [53]
31:54.620 p9. [49]
36:26.620 p10. [42]
43:04.615 p11. [40]
47:21.65 p12. [31]
48:27.65 p13. [34]
49:58.65 p14. [38]
51:04.664 Mål
11Niklas Kallerbäck210 [43:58.250]
5:41:30.308 Starttid
0.000 Start
1:34.65 p1. [34]
2:39.65 p2. [31]
4:14.610 p3. [32]
6:30.615 p4. [44]
9:23.620 p5. [45]
12:36.615 p6. [41]
16:03.620 p7. [49]
18:21.630 p8. [53]
22:39.620 p9. [43]
28:31.620 p10. [42]
33:06.615 p11. [40]
37:11.615 p12. [37]
38:19.610 p13. [36]
40:52.65 p14. [35]
42:29.65 p15. [46]
43:58.250 Mål
12Monica Påhlstorp200 [52:38.489]
5:40:46.300 Starttid
0.000 Start
1:26.75 p1. [52]
4:11.715 p2. [51]
5:42.710 p3. [50]
8:18.75 p4. [33]
9:25.710 p5. [32]
11:40.75 p6. [31]
16:40.715 p7. [40]
19:16.715 p8. [41]
21:33.720 p9. [45]
27:48.715 p10. [48]
29:47.720 p11. [49]
35:29.720 p12. [42]
41:15.720 p13. [39]
46:42.715 p14. [37]
47:35.710 p15. [36]
50:03.70 pExtra [35]
51:43.70 pExtra [34]
52:38.489 Mål
13Stina Persson195 [44:25.965]
5:39:18.308 Starttid
0.000 Start
2:07.65 p1. [52]
3:09.65 p2. [38]
4:56.610 p3. [50]
6:36.615 p4. [51]
9:49.65 p5. [33]
11:01.610 p6. [32]
12:59.615 p7. [44]
15:43.620 p8. [45]
18:07.615 p9. [41]
22:49.620 p10. [42]
26:35.615 p11. [40]
29:32.615 p12. [37]
32:20.615 p13. [47]
35:45.610 p14. [36]
38:17.65 p15. [35]
39:24.65 p16. [31]
40:20.65 p17. [34]
42:44.65 p18. [46]
44:25.965 Mål
14Johan Thörnblad185 [54:24.285]
5:42:21.308 Starttid
0.000 Start
1:34.65 p1. [52]
4:12.615 p2. [51]
5:38.610 p3. [50]
8:09.65 p4. [38]
10:25.65 p5. [33]
12:31.610 p6. [32]
15:10.615 p7. [44]
18:55.620 p8. [45]
21:06.615 p9. [41]
25:14.615 p10. [40]
29:47.615 p11. [48]
32:59.620 p12. [49]
43:15.620 p13. [39]
49:30.615 p14. [37]
50:26.60 pExtra [36]
53:19.60 pExtra [46]
54:24.285 Mål
15Gun-Britt Fransson175 [38:36.516]
5:41:46.300 Starttid
0.000 Start
1:33.75 p1. [52]
4:11.715 p2. [51]
5:38.710 p3. [50]
8:03.75 p4. [33]
9:16.710 p5. [32]
11:21.715 p6. [44]
15:21.720 p7. [45]
17:34.715 p8. [41]
21:09.715 p9. [40]
26:01.715 p10. [47]
28:04.715 p11. [37]
29:02.710 p12. [36]
31:19.75 p13. [35]
32:14.75 p14. [31]
33:14.75 p15. [34]
35:04.75 p16. [38]
37:29.75 p17. [46]
38:36.516 Mål
16Pernilla Kallerbäck175 [45:04.227]
5:42:12.308 Starttid
0.000 Start
1:04.65 p1. [52]
3:51.615 p2. [51]
5:27.610 p3. [50]
8:08.65 p4. [33]
9:22.610 p5. [32]
12:04.615 p6. [44]
18:12.620 p7. [45]
21:20.615 p8. [41]
25:47.615 p9. [40]
31:31.615 p10. [47]
34:03.615 p11. [37]
35:01.610 p12. [36]
37:29.65 p13. [35]
38:33.65 p14. [31]
39:41.65 p15. [34]
41:37.65 p16. [38]
44:05.65 p17. [46]
45:04.227 Mål
17Olle Kallerbäck110 [27:22.234]
5:40:53.308 Starttid
0.000 Start
1:30.65 p1. [52]
4:11.615 p2. [51]
5:37.610 p3. [50]
7:57.65 p4. [38]
10:21.65 p5. [33]
11:37.610 p6. [32]
13:29.65 p7. [31]
14:43.65 p8. [34]
16:38.65 p9. [35]
18:43.610 p10. [36]
20:26.615 p11. [37]
22:11.615 p12. [47]
26:24.65 p13. [46]
27:22.234 Mål
18Beata Fransson110 [39:06.145]
5:40:15.300 Starttid
0.000 Start
1:59.75 p1. [46]
5:27.710 p2. [36]
6:39.715 p3. [37]
9:53.75 p4. [35]
11:14.75 p5. [31]
12:09.75 p6. [34]
14:23.710 p7. [32]
15:53.75 p8. [33]
19:43.75 p9. [38]
21:31.710 p10. [50]
24:26.715 p11. [51]
27:20.75 p12. [52]
34:10.715 p13. [47]
39:06.145 Mål
19Meja Hansson70 [29:26.590]
5:40:14.296 Starttid
0.000 Start
2:04.75 p1. [52]
5:27.715 p2. [51]
8:01.710 p3. [50]
11:16.75 p4. [38]
16:09.75 p5. [33]
18:21.710 p6. [32]
21:57.75 p7. [31]
23:26.75 p8. [35]
25:41.75 p9. [34]
28:24.75 p10. [46]
29:26.590 Mål
20Oscar Nyquist60 [40:19.160]
5:40:31.308 Starttid
0.000 Start
3:38.65 p1. [52]
8:33.65 p2. [38]
11:53.610 p3. [50]
14:50.615 p4. [51]
23:10.65 p5. [33]
27:35.610 p6. [32]
33:10.65 p7. [31]
38:10.65 p8. [34]
40:19.160 Mål
21Nils Nyquist60 [40:30.184]
5:40:24.308 Starttid
0.000 Start
3:49.65 p1. [52]
9:01.65 p2. [38]
12:08.610 p3. [50]
15:52.615 p4. [51]
23:14.65 p5. [33]
27:59.610 p6. [32]
33:35.65 p7. [31]
38:19.65 p8. [34]
40:30.184 Mål
22Helena Nyquist60 [41:00.141]
5:40:27.308 Starttid
0.000 Start
3:48.65 p1. [52]
8:39.65 p2. [38]
12:07.610 p3. [50]
14:56.615 p4. [51]
23:15.65 p5. [33]
27:46.610 p6. [32]
33:20.65 p7. [31]
38:18.65 p8. [34]
41:00.141 Mål
23Melvin Hansson30 [16:40.571]
5:40:11.296 Starttid
0.000 Start
1:57.75 p1. [52]
7:00.715 p2. [51]
9:52.710 p3. [50]
16:40.571 Mål