Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl330 [43:21.520]
5:31:39.296 Starttid
0.000 Start
2:00.715 p1. [41]
3:42.720 p2. [42]
5:32.730 p3. [43]
8:03.710 p4. [44]
9:24.710 p5. [50]
10:31.75 p6. [31]
11:19.75 p7. [32]
12:44.710 p8. [33]
15:11.715 p9. [45]
17:09.720 p10. [46]
20:27.720 p11. [51]
22:34.730 p12. [52]
24:34.720 p13. [47]
25:30.715 p14. [48]
27:17.720 p15. [49]
28:55.710 p16. [35]
29:52.710 p17. [34]
31:58.720 p18. [36]
34:06.715 p19. [37]
36:07.710 p20. [38]
38:19.715 p21. [40]
42:10.75 p22. [39]
43:21.520 Mål
2Ellen Kallerbäck265 [56:00.012]
17:31:14.003 Starttid
0.000 Start
1:34.95 p1. [32]
4:27.95 p2. [39]
7:57.915 p3. [40]
10:13.910 p4. [38]
12:39.915 p5. [37]
16:42.920 p6. [36]
19:09.910 p7. [34]
20:15.910 p8. [35]
22:50.920 p9. [49]
26:48.915 p10. [48]
27:47.920 p11. [47]
31:08.930 p12. [52]
35:11.920 p13. [51]
39:01.920 p14. [46]
44:08.915 p15. [45]
47:43.910 p16. [33]
51:13.910 p17. [50]
53:10.910 p18. [44]
55:00.95 p19. [31]
56:00.012 Mål
3Karl-Johan Gunnarsson235 [56:28.992]
5:14:13.285 Starttid
0.000 Start
5:59.715 p1. [41]
9:30.720 p2. [42]
12:45.730 p3. [43]
21:21.715 p4. [45]
24:36.720 p5. [46]
33:09.720 p6. [51]
35:29.730 p7. [52]
38:57.720 p8. [47]
41:25.715 p9. [48]
46:32.720 p10. [49]
49:12.710 p11. [35]
50:35.710 p12. [34]
52:32.710 p13. [33]
56:28.992 Mål
4Stina Persson235 [1:04:42.481]
5:32:11.296 Starttid
0.000 Start
1:43.75 p1. [32]
8:20.75 p2. [31]
10:18.710 p3. [44]
12:28.720 p4. [42]
15:39.715 p5. [41]
23:01.730 p6. [43]
29:07.710 p7. [50]
31:49.715 p8. [45]
36:55.720 p9. [46]
39:23.720 p10. [47]
42:39.730 p11. [52]
45:08.720 p12. [51]
48:51.715 p13. [48]
57:35.720 p14. [49]
1:01:34.70 pExtra [34]
1:04:42.481 Mål
5Tilda Gunnarsson210 [55:19.886]
5:15:24.285 Starttid
0.000 Start
6:41.710 p1. [44]
8:26.75 p2. [31]
9:32.75 p3. [32]
11:48.710 p4. [33]
14:18.710 p5. [50]
20:03.715 p6. [45]
23:16.720 p7. [46]
28:51.720 p8. [51]
31:10.730 p9. [52]
35:03.720 p10. [47]
36:36.715 p11. [48]
41:00.720 p12. [49]
44:08.710 p13. [35]
48:11.720 p14. [36]
55:19.886 Mål
6Gun-Britt Fransson180 [49:24.128]
5:21:26.289 Starttid
0.000 Start
3:13.715 p1. [41]
6:36.720 p2. [42]
10:03.730 p3. [43]
14:21.710 p4. [44]
16:05.710 p5. [50]
22:12.715 p6. [45]
24:53.710 p7. [33]
26:25.710 p8. [34]
27:42.710 p9. [35]
36:54.715 p10. [37]
40:34.710 p11. [38]
43:40.715 p12. [40]
46:10.75 p13. [39]
48:26.75 p14. [32]
49:24.128 Mål
7Jörgen Fransson180 [49:40.207]
5:21:21.289 Starttid
0.000 Start
3:21.715 p1. [41]
6:45.720 p2. [42]
10:24.730 p3. [43]
14:23.710 p4. [44]
16:05.710 p5. [50]
22:24.715 p6. [45]
24:51.710 p7. [33]
26:24.710 p8. [34]
27:44.710 p9. [35]
37:04.715 p10. [37]
40:46.710 p11. [38]
43:42.715 p12. [40]
46:10.75 p13. [39]
48:39.75 p14. [32]
49:40.207 Mål
8Christer Martinsson170 [51:26.550]
5:23:06.289 Starttid
0.000 Start
7:38.710 p1. [33]
9:53.710 p2. [34]
21:37.710 p3. [35]
23:26.720 p4. [49]
25:58.715 p5. [48]
28:43.720 p6. [47]
31:41.730 p7. [52]
36:13.720 p8. [51]
39:36.720 p9. [46]
46:27.715 p10. [45]
48:46.70 pExtra [33]
51:26.550 Mål
9Elias Torstensson135 [47:06.497]
5:28:40.292 Starttid
0.000 Start
2:47.75 p1. [32]
5:47.75 p2. [31]
8:06.710 p3. [50]
9:59.710 p4. [44]
12:28.720 p5. [42]
15:12.730 p6. [43]
23:07.710 p7. [33]
33:30.710 p8. [38]
36:04.715 p9. [40]
38:47.75 p10. [39]
44:55.715 p11. [41]
47:06.497 Mål
10Anton Karlsson120 [51:24.875]
5:29:29.300 Starttid
0.000 Start
7:33.715 p1. [41]
9:57.720 p2. [42]
12:18.730 p3. [43]
26:47.710 p4. [50]
28:48.710 p5. [44]
30:29.75 p6. [31]
31:42.75 p7. [32]
33:25.710 p8. [33]
46:59.715 p9. [45]
51:24.875 Mål
11Oscar Nyquist105 [37:15.590]
5:33:23.296 Starttid
0.000 Start
1:24.75 p1. [31]
2:55.75 p2. [32]
5:53.710 p3. [33]
8:40.710 p4. [34]
10:18.710 p5. [35]
14:40.720 p6. [36]
19:14.715 p7. [37]
24:16.710 p8. [38]
27:18.75 p9. [39]
34:01.715 p10. [41]
37:15.590 Mål
12Meja Hansson90 [30:27.707]
5:33:20.304 Starttid
0.000 Start
1:37.65 p1. [31]
3:01.65 p2. [32]
5:58.610 p3. [33]
8:34.610 p4. [34]
10:39.610 p5. [35]
14:56.620 p6. [36]
19:24.615 p7. [37]
24:25.610 p8. [38]
27:26.65 p9. [39]
30:27.707 Mål
13Olof Nyqvist90 [41:32.149]
5:34:49.304 Starttid
0.000 Start
3:46.65 p1. [39]
6:32.610 p2. [38]
13:09.615 p3. [37]
19:36.620 p4. [36]
24:35.610 p5. [35]
27:25.610 p6. [34]
32:26.610 p7. [33]
37:14.65 p8. [32]
39:30.65 p9. [31]
41:32.149 Mål
14Helena Nyquist90 [41:36.160]
5:34:51.304 Starttid
0.000 Start
3:45.65 p1. [39]
6:32.610 p2. [38]
13:09.615 p3. [37]
19:36.620 p4. [36]
24:27.610 p5. [35]
27:26.610 p6. [34]
32:26.610 p7. [33]
37:06.65 p8. [32]
39:30.65 p9. [31]
41:36.160 Mål
15Olle Kallerbäck35 [30:02.559]
5:33:35.300 Starttid
0.000 Start
1:18.75 p1. [31]
2:39.75 p2. [32]
10:31.710 p3. [50]
10:52.70 pExtra [50]
20:58.710 p4. [33]
27:18.75 p5. [39]
30:02.559 Mål