Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
Lag
1Ronny Hjalmarsson245 [52:50.742]
6:46:12.359 Starttid
0.000 Start
1:51.65 p1. [50]
5:17.620 p2. [49]
7:54.620 p3. [47]
10:50.620 p4. [48]
18:12.630 p5. [46]
25:08.620 p6. [45]
28:48.620 p7. [44]
32:07.615 p8. [42]
35:21.615 p9. [41]
36:19.610 p10. [40]
38:15.615 p11. [39]
40:48.620 p12. [38]
41:44.620 p13. [37]
43:18.615 p14. [36]
45:15.60 pExtra [33]
46:04.60 pExtra [32]
52:50.742 Mål
2Niklas Kallerbäck210 [43:36.039]
6:47:53.359 Starttid
0.000 Start
3:32.615 p1. [41]
4:26.610 p2. [40]
8:31.615 p3. [39]
10:41.615 p4. [36]
12:38.620 p5. [37]
13:31.620 p6. [38]
19:11.610 p7. [35]
21:50.615 p8. [33]
23:33.615 p9. [32]
25:49.65 p10. [34]
28:22.65 p11. [31]
35:53.620 p12. [49]
36:52.620 p13. [48]
40:00.620 p14. [47]
42:48.65 p15. [50]
43:36.039 Mål
3Joakim Ekdahl175 [45:46.711]
6:46:50.363 Starttid
0.000 Start
1:07.65 p1. [50]
4:49.620 p2. [49]
6:47.620 p3. [48]
9:53.620 p4. [47]
16:53.630 p5. [46]
27:18.620 p6. [45]
32:14.620 p7. [44]
36:24.615 p8. [42]
40:04.615 p9. [41]
41:31.610 p10. [40]
45:46.711 Mål
4Kerstin Hjalmarsson175 [46:01.742]
6:46:39.363 Starttid
0.000 Start
3:42.610 p1. [40]
4:44.615 p2. [41]
8:44.615 p3. [42]
13:01.620 p4. [44]
17:02.620 p5. [45]
27:12.630 p6. [46]
34:41.620 p7. [47]
37:55.620 p8. [48]
39:45.620 p9. [49]
44:07.65 p10. [50]
46:01.742 Mål
5Joel Gunnarsson170 [43:06.730]
6:46:10.367 Starttid
0.000 Start
1:29.65 p1. [50]
5:22.620 p2. [49]
8:05.620 p3. [47]
10:54.620 p4. [48]
20:35.65 p5. [31]
23:24.65 p6. [34]
26:13.615 p7. [32]
27:51.615 p8. [33]
30:40.610 p9. [35]
32:28.615 p10. [36]
34:17.615 p11. [39]
38:44.615 p12. [41]
39:57.610 p13. [40]
43:06.730 Mål
6Peter Eriksson165 [58:11.398]
6:48:32.367 Starttid
0.000 Start
1:11.65 p1. [50]
7:23.65 p2. [31]
11:27.65 p3. [34]
14:16.615 p4. [32]
15:46.615 p5. [33]
19:09.610 p6. [35]
21:46.615 p7. [36]
24:30.620 p8. [37]
27:45.620 p9. [38]
31:44.615 p10. [39]
35:19.610 p11. [40]
37:15.615 p12. [41]
41:58.615 p13. [42]
45:18.60 pExtra [44]
58:11.398 Mål
7Gustaf Torenstam165 [58:11.867]
6:48:33.359 Starttid
0.000 Start
1:20.65 p1. [50]
7:29.65 p2. [31]
11:16.65 p3. [34]
14:21.615 p4. [32]
15:53.615 p5. [33]
19:14.610 p6. [35]
21:50.615 p7. [36]
22:39.60 pExtra [36]
24:35.620 p8. [37]
27:23.620 p9. [38]
31:33.615 p10. [39]
35:08.610 p11. [40]
37:01.615 p12. [41]
41:53.615 p13. [42]
45:26.60 pExtra [44]
58:11.867 Mål
8Mauritz Johannisson165 [58:15.363]
6:48:26.359 Starttid
0.000 Start
1:21.65 p1. [50]
7:40.65 p2. [31]
11:31.65 p3. [34]
14:24.615 p4. [32]
15:58.615 p5. [33]
19:18.610 p6. [35]
21:55.615 p7. [36]
24:40.620 p8. [37]
27:48.620 p9. [38]
31:57.615 p10. [39]
35:27.610 p11. [40]
37:25.615 p12. [41]
42:11.615 p13. [42]
46:17.60 pExtra [44]
58:15.363 Mål
9Jennie Gustafsson165 [58:15.804]
6:48:23.367 Starttid
0.000 Start
1:22.65 p1. [50]
7:24.65 p2. [31]
11:30.65 p3. [34]
14:34.615 p4. [32]
15:58.615 p5. [33]
19:13.610 p6. [35]
21:47.615 p7. [36]
24:36.620 p8. [37]
24:48.60 pExtra [37]
27:45.620 p9. [38]
32:02.615 p10. [39]
35:24.610 p11. [40]
37:15.615 p12. [41]
41:49.615 p13. [42]
45:31.60 pExtra [44]
58:15.804 Mål
10Kent Ekdahl160 [55:32.773]
6:47:03.359 Starttid
0.000 Start
3:33.610 p1. [40]
4:38.615 p2. [41]
8:44.615 p3. [39]
10:48.615 p4. [36]
13:01.620 p5. [37]
14:14.620 p6. [38]
22:50.630 p7. [43]
32:32.620 p8. [44]
36:28.615 p9. [42]
45:30.60 pExtra [33]
55:32.773 Mål
11Glenn Blom155 [52:57.191]
6:47:11.367 Starttid
0.000 Start
3:52.610 p1. [40]
4:38.615 p2. [41]
9:30.615 p3. [39]
11:15.615 p4. [36]
14:05.615 p5. [33]
15:27.615 p6. [32]
17:45.65 p7. [34]
26:23.615 p8. [42]
31:41.620 p9. [44]
41:13.630 p10. [43]
52:57.191 Mål
12Matilda Kallerbäck150 [36:22.695]
6:47:55.367 Starttid
0.000 Start
3:33.615 p1. [41]
4:28.610 p2. [40]
8:36.615 p3. [39]
10:44.615 p4. [36]
12:42.620 p5. [37]
13:40.620 p6. [38]
19:07.610 p7. [35]
21:45.615 p8. [33]
23:35.615 p9. [32]
25:52.65 p10. [34]
28:32.65 p11. [31]
35:00.65 p12. [50]
36:22.695 Mål
13Simon Eriksson150 [41:14.683]
6:48:05.367 Starttid
0.000 Start
3:07.610 p1. [40]
4:11.615 p2. [41]
8:24.615 p3. [39]
13:00.620 p4. [38]
14:16.620 p5. [37]
16:48.615 p6. [36]
21:21.615 p7. [33]
22:40.615 p8. [32]
26:41.65 p9. [31]
29:17.65 p10. [34]
31:48.610 p11. [35]
39:45.65 p12. [50]
41:14.683 Mål
14Gun-Britt Fransson150 [41:25.938]
6:48:07.351 Starttid
0.000 Start
3:10.610 p1. [40]
4:07.615 p2. [41]
8:19.615 p3. [39]
12:47.620 p4. [38]
14:25.620 p5. [37]
16:50.615 p6. [36]
21:11.615 p7. [33]
22:36.615 p8. [32]
26:37.65 p9. [31]
29:18.65 p10. [34]
31:43.610 p11. [35]
39:49.65 p12. [50]
41:25.938 Mål
15Emilio Ixcot Nilsson150 [45:49.675]
6:47:05.367 Starttid
0.000 Start
3:29.610 p1. [40]
4:40.615 p2. [41]
8:49.615 p3. [39]
10:50.615 p4. [36]
13:05.620 p5. [37]
14:23.620 p6. [38]
18:03.60 pExtra [36]
20:22.610 p7. [35]
23:17.615 p8. [33]
25:23.615 p9. [32]
31:51.65 p10. [34]
37:39.65 p11. [31]
43:46.65 p12. [50]
45:49.675 Mål
16Ellen Kallerbäck145 [48:54.004]
18:47:48.011 Starttid
0.000 Start
1:01.95 p1. [50]
4:26.920 p2. [49]
11:59.95 p3. [31]
14:56.95 p4. [34]
20:06.915 p5. [32]
21:44.915 p6. [33]
23:59.910 p7. [35]
26:08.915 p8. [36]
32:22.915 p9. [39]
35:36.910 p10. [40]
36:48.915 p11. [41]
43:23.915 p12. [42]
48:54.004 Mål
17Anders Andreasson145 [49:37.637]
6:47:07.363 Starttid
0.000 Start
4:49.610 p1. [40]
6:13.615 p2. [41]
9:56.615 p3. [39]
14:44.620 p4. [38]
16:37.620 p5. [37]
19:20.615 p6. [36]
23:30.615 p7. [33]
27:51.610 p8. [35]
30:28.65 p9. [34]
34:19.615 p10. [32]
37:27.60 pExtra [34]
41:36.65 p11. [31]
49:37.637 Mål
18Jörgen Fransson145 [1:09:36.644]
6:47:40.363 Starttid
0.000 Start
1:05.65 p1. [50]
4:26.620 p2. [47]
8:50.620 p3. [49]
10:02.620 p4. [48]
19:20.65 p5. [31]
22:03.65 p6. [34]
24:56.615 p7. [32]
26:17.615 p8. [33]
29:02.610 p9. [35]
30:44.615 p10. [36]
32:21.615 p11. [39]
52:08.60 pExtra [42]
55:25.60 pExtra [44]
59:01.60 pExtra [45]
1:09:36.644 Mål
19Pernilla Kallerbäck110 [45:43.234]
6:48:30.359 Starttid
0.000 Start
4:08.610 p1. [40]
5:37.615 p2. [41]
10:57.615 p3. [39]
16:06.615 p4. [36]
21:07.615 p5. [33]
23:34.615 p6. [32]
28:33.610 p7. [35]
30:40.65 p8. [34]
36:32.65 p9. [31]
43:54.65 p10. [50]
45:43.234 Mål
20Olle Kallerbäck110 [46:15.039]
6:48:25.371 Starttid
0.000 Start
4:18.610 p1. [40]
5:50.615 p2. [41]
11:22.615 p3. [39]
16:13.615 p4. [36]
21:36.615 p5. [33]
23:59.615 p6. [32]
28:36.610 p7. [35]
30:49.65 p8. [34]
36:57.65 p9. [31]
44:21.65 p10. [50]
46:15.039 Mål
21Mari Torenstam105 [47:48.066]
6:47:33.371 Starttid
0.000 Start
5:21.610 p1. [40]
7:02.615 p2. [41]
11:58.615 p3. [39]
17:08.615 p4. [36]
22:43.615 p5. [33]
25:20.615 p6. [32]
32:40.610 p7. [35]
34:40.65 p8. [34]
41:02.65 p9. [31]
47:48.066 Mål
22Monica Påhlstorp105 [49:28.851]
6:48:00.367 Starttid
0.000 Start
4:51.610 p1. [40]
6:21.615 p2. [41]
11:37.615 p3. [39]
16:28.615 p4. [36]
23:27.610 p5. [35]
28:37.615 p6. [33]
31:57.615 p7. [32]
36:23.65 p8. [34]
41:09.65 p9. [31]
46:56.60 pExtra [50]
49:28.851 Mål
23Laura Johannisson100 [49:15.867]
6:48:02.367 Starttid
0.000 Start
4:43.610 p1. [40]
6:17.615 p2. [41]
11:38.615 p3. [39]
16:24.615 p4. [36]
23:29.610 p5. [35]
28:31.615 p6. [33]
31:50.615 p7. [32]
36:24.65 p8. [34]
49:15.867 Mål
24Ines Icxot Nilsson90 [49:55.750]
6:47:26.367 Starttid
0.000 Start
5:22.610 p1. [40]
7:06.615 p2. [41]
12:03.615 p3. [39]
17:17.615 p4. [36]
22:54.615 p5. [33]
25:29.615 p6. [32]
34:54.65 p7. [34]
49:55.750 Mål
25Malte Gunnarsson50 [49:13.316]
6:44:44.367 Starttid
0.000 Start
5:48.610 p1. [40]
7:02.615 p2. [41]
36:53.610 p3. [35]
39:36.615 p4. [36]
49:13.316 Mål
26Malin Gunnarsson50 [49:19.285]
6:44:45.367 Starttid
0.000 Start
5:57.610 p1. [40]
7:20.615 p2. [41]
31:51.615 p3. [36]
36:06.610 p4. [35]
49:19.285 Mål
27Oliver Eriksson40 [42:23.734]
6:46:52.367 Starttid
0.000 Start
8:19.620 p1. [45]
25:03.615 p2. [42]
40:56.65 p3. [50]
42:23.734 Mål
28Nanna Johannisson20 [55:58.922]
6:46:18.367 Starttid
0.000 Start
1:49.65 p1. [50]
29:49.65 p2. [34]
33:59.610 p3. [35]
55:58.922 Mål
29Paula Johannisson20 [56:14.898]
6:46:04.367 Starttid
0.000 Start
1:55.65 p1. [50]
30:08.65 p2. [34]
34:06.610 p3. [35]
56:14.898 Mål
30Filip Blom15 [24:44.750]
6:46:47.363 Starttid
0.000 Start
1:24.65 p1. [50]
9:42.65 p2. [31]
12:56.65 p3. [34]
24:44.750 Mål
31Tilda Gunnarsson5 [11:00.621]
6:46:56.359 Starttid
0.000 Start
1:56.65 p1. [50]
11:00.621 Mål