Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl240 [21:22.320]
2:22:25.125 Starttid
0.000 Start
28.85 p1. [47]
1:13.85 p2. [48]
2:16.85 p3. [49]
2:54.810 p4. [50]
3:23.815 p5. [44]
3:42.810 p6. [45]
4:34.85 p7. [43]
5:16.810 p8. [40]
5:24.810 p9. [39]
6:06.810 p10. [38]
6:50.815 p11. [37]
7:44.815 p12. [32]
8:45.815 p13. [36]
10:55.820 p14. [35]
12:48.830 p15. [34]
15:08.820 p16. [33]
18:22.815 p17. [31]
19:56.810 p18. [41]
20:14.810 p19. [42]
20:56.85 p20. [46]
21:22.320 Mål
2Lovisa Torstensson240 [29:17.032]
14:08:39.007 Starttid
0.000 Start
1:09.95 p1. [43]
1:50.910 p2. [40]
2:52.910 p3. [50]
3:23.910 p4. [45]
3:59.915 p5. [44]
6:28.915 p6. [36]
8:59.920 p7. [35]
11:33.930 p8. [34]
13:49.920 p9. [33]
16:13.915 p10. [32]
18:58.915 p11. [31]
21:00.910 p12. [39]
21:57.915 p13. [37]
22:15.910 p14. [38]
23:31.910 p15. [42]
23:50.910 p16. [41]
24:46.95 p17. [46]
25:44.95 p18. [47]
26:41.95 p19. [48]
27:51.95 p20. [49]
29:17.032 Mål
3Carl Torstensson240 [29:45.726]
2:13:46.117 Starttid
0.000 Start
1:50.810 p1. [40]
2:04.810 p2. [39]
3:12.815 p3. [37]
3:29.810 p4. [38]
5:10.815 p5. [36]
7:50.820 p6. [35]
11:15.830 p7. [34]
14:20.820 p8. [33]
16:50.815 p9. [32]
19:43.815 p10. [31]
21:49.810 p11. [41]
22:08.810 p12. [42]
23:00.85 p13. [46]
24:13.85 p14. [47]
25:14.85 p15. [48]
26:26.85 p16. [49]
27:10.810 p17. [50]
27:44.815 p18. [44]
28:16.810 p19. [45]
29:18.85 p20. [43]
29:45.726 Mål
4Ellen Kallerbäck240 [31:18.032]
14:17:48.007 Starttid
0.000 Start
33.95 p1. [46]
1:13.910 p2. [42]
1:33.910 p3. [41]
2:50.95 p4. [43]
3:31.910 p5. [40]
3:43.910 p6. [39]
4:30.910 p7. [38]
5:13.915 p8. [37]
6:17.915 p9. [32]
8:53.920 p10. [33]
11:38.930 p11. [34]
14:19.920 p12. [35]
16:38.915 p13. [36]
19:52.915 p14. [44]
20:22.910 p15. [45]
21:03.910 p16. [50]
22:15.95 p17. [49]
23:09.95 p18. [48]
23:56.95 p19. [47]
28:13.915 p20. [31]
31:18.032 Mål
5Patrik Fransson225 [26:45.386]
2:16:40.121 Starttid
0.000 Start
37.85 p1. [46]
1:23.810 p2. [42]
1:47.810 p3. [41]
2:39.810 p4. [39]
3:40.815 p5. [37]
4:53.815 p6. [32]
7:40.820 p7. [33]
11:03.830 p8. [34]
14:03.820 p9. [35]
15:43.815 p10. [36]
17:42.810 p11. [38]
20:25.810 p12. [40]
21:09.85 p13. [43]
21:39.810 p14. [45]
22:20.815 p15. [44]
22:54.810 p16. [50]
24:07.85 p17. [49]
25:11.85 p18. [48]
26:10.85 p19. [47]
26:45.386 Mål
6Peter Hansson225 [28:03.508]
2:11:33.109 Starttid
0.000 Start
38.85 p1. [47]
2:13.85 p2. [48]
4:07.85 p3. [49]
5:26.810 p4. [50]
6:36.815 p5. [44]
7:25.810 p6. [45]
9:13.810 p7. [40]
10:09.810 p8. [39]
11:24.815 p9. [37]
12:42.815 p10. [32]
15:15.820 p11. [33]
17:47.830 p12. [34]
20:38.820 p13. [35]
22:09.815 p14. [36]
23:50.810 p15. [38]
25:21.85 p16. [43]
25:52.810 p17. [42]
26:31.810 p18. [41]
27:28.85 p19. [46]
28:03.508 Mål
7Tilda Gunnarsson210 [39:14.672]
2:16:11.117 Starttid
0.000 Start
36.85 p1. [46]
1:48.810 p2. [42]
2:12.810 p3. [41]
3:50.810 p4. [39]
4:48.810 p5. [40]
5:22.85 p6. [43]
6:15.810 p7. [45]
7:00.815 p8. [44]
7:38.810 p9. [50]
9:24.810 p10. [38]
10:12.815 p11. [37]
12:58.815 p12. [32]
16:15.820 p13. [33]
20:32.830 p14. [34]
23:38.820 p15. [35]
25:32.815 p16. [36]
30:38.80 pExtra [31]
36:22.80 pExtra [49]
37:35.80 pExtra [48]
38:40.80 pExtra [47]
39:14.672 Mål
8Pernilla Kallerbäck180 [28:50.121]
2:15:08.121 Starttid
0.000 Start
43.85 p1. [46]
2:00.85 p2. [43]
2:45.810 p3. [50]
3:30.815 p4. [44]
4:38.810 p5. [45]
6:10.810 p6. [40]
6:31.810 p7. [39]
7:29.810 p8. [38]
8:26.815 p9. [37]
10:02.815 p10. [32]
13:49.820 p11. [33]
18:59.830 p12. [34]
24:51.810 p13. [42]
26:21.810 p14. [41]
28:09.85 p15. [47]
28:50.121 Mål
9Lars-Christer Karlsson165 [32:32.418]
2:11:01.105 Starttid
0.000 Start
3:41.815 p1. [36]
7:06.820 p2. [35]
10:16.830 p3. [34]
13:33.820 p4. [33]
18:03.815 p5. [32]
21:57.815 p6. [31]
25:00.810 p7. [41]
25:27.810 p8. [42]
26:38.85 p9. [46]
27:49.85 p10. [43]
28:54.810 p11. [40]
29:46.810 p12. [45]
32:32.418 Mål
10Olle Kallerbäck160 [30:49.750]
2:12:35.117 Starttid
0.000 Start
32.85 p1. [47]
1:37.85 p2. [48]
3:03.85 p3. [49]
4:27.85 p4. [43]
4:36.80 pExtra [43]
5:04.85 p5. [46]
6:23.810 p6. [42]
6:49.810 p7. [41]
7:50.810 p8. [39]
9:11.815 p9. [37]
10:30.815 p10. [32]
11:52.810 p11. [38]
13:17.810 p12. [40]
14:21.810 p13. [45]
15:20.815 p14. [44]
19:52.815 p15. [36]
25:54.815 p16. [31]
30:49.750 Mål
11Beata Fransson140 [23:47.957]
2:10:24.117 Starttid
0.000 Start
42.85 p1. [47]
2:10.85 p2. [48]
3:47.85 p3. [49]
5:17.810 p4. [50]
6:08.815 p5. [44]
7:03.810 p6. [45]
8:40.810 p7. [40]
9:34.810 p8. [38]
10:26.815 p9. [37]
11:58.810 p10. [39]
16:33.815 p11. [31]
19:53.810 p12. [41]
20:25.810 p13. [42]
21:39.85 p14. [46]
22:55.85 p15. [43]
23:47.957 Mål
12Meja Hansson105 [16:57.476]
2:11:31.109 Starttid
0.000 Start
43.85 p1. [47]
2:17.85 p2. [48]
4:12.85 p3. [49]
5:32.810 p4. [50]
6:43.815 p5. [44]
7:35.810 p6. [45]
9:20.810 p7. [40]
10:14.810 p8. [39]
11:32.815 p9. [37]
12:31.810 p10. [38]
15:10.85 p11. [43]
16:03.85 p12. [46]
16:57.476 Mål
13Kajsa Ekdahl55 [18:28.418]
2:18:46.121 Starttid
0.000 Start
1:36.85 p1. [47]
5:17.85 p2. [48]
8:07.85 p3. [49]
10:47.85 p4. [43]
12:49.810 p5. [40]
14:20.810 p6. [42]
15:00.810 p7. [41]
17:13.85 p8. [46]
18:28.418 Mål
14Ludvig Fransson55 [20:42.000]
2:16:29.117 Starttid
0.000 Start
5:27.85 p1. [46]
7:38.85 p2. [43]
9:03.810 p3. [40]
10:01.810 p4. [39]
13:06.810 p5. [41]
14:42.810 p6. [42]
20:02.85 p7. [47]
20:42.000 Mål
15Helena Nyquist55 [21:43.437]
2:08:19.109 Starttid
0.000 Start
1:54.85 p1. [46]
5:19.810 p2. [42]
6:37.810 p3. [41]
9:17.810 p4. [39]
12:19.810 p5. [40]
14:31.85 p6. [43]
20:38.85 p7. [47]
21:43.437 Mål
16Olof Nyquist50 [21:12.398]
2:08:15.109 Starttid
0.000 Start
1:56.85 p1. [46]
5:19.810 p2. [42]
6:39.810 p3. [41]
9:19.810 p4. [39]
11:55.810 p5. [40]
14:31.85 p6. [43]
21:12.398 Mål
17Nils Nyquist50 [22:38.992]
2:06:50.113 Starttid
0.000 Start
4:22.85 p1. [43]
10:16.815 p2. [44]
11:23.810 p3. [45]
13:36.810 p4. [40]
18:55.85 p5. [46]
22:06.85 p6. [47]
22:38.992 Mål
18Oscar Nyquist35 [27:18.031]
2:06:51.113 Starttid
0.000 Start
4:16.85 p1. [43]
11:50.810 p2. [39]
14:06.810 p3. [41]
21:44.85 p4. [49]
26:46.85 p5. [47]
27:18.031 Mål
19Agnes Jonasson25 [19:02.308]
2:10:56.117 Starttid
0.000 Start
2:43.85 p1. [47]
6:17.85 p2. [48]
10:43.85 p3. [49]
15:58.85 p4. [43]
16:59.85 p5. [46]
19:02.308 Mål
20Alva Jonasson20 [19:37.883]
2:11:04.113 Starttid
0.000 Start
2:51.85 p1. [47]
6:26.85 p2. [48]
11:45.85 p3. [49]
17:10.85 p4. [46]
19:37.883 Mål
21Edvin Jonasson20 [19:41.929]
2:10:38.117 Starttid
0.000 Start
2:38.85 p1. [47]
6:48.85 p2. [48]
11:58.85 p3. [49]
17:16.85 p4. [46]
19:41.929 Mål