Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Lovisa Torstensson365 [41:47.032]
17:47:26.007 Starttid
0.000 Start
1:16.95 p1. [33]
2:05.910 p2. [32]
2:05.90 pExtra [32]
3:18.910 p3. [49]
6:49.915 p4. [31]
9:00.925 p5. [44]
11:48.925 p6. [43]
13:38.930 p7. [42]
15:29.920 p8. [41]
18:48.925 p9. [40]
21:18.930 p10. [38]
23:02.930 p11. [39]
25:03.920 p12. [37]
27:56.920 p13. [36]
30:44.920 p14. [34]
32:08.920 p15. [48]
33:52.915 p16. [45]
35:33.910 p17. [35]
35:37.910 p18. [47]
37:13.915 p19. [50]
38:16.910 p20. [46]
41:47.032 Mål
2Carl Torstensson365 [44:22.113]
5:47:05.308 Starttid
0.000 Start
1:13.65 p1. [33]
1:53.610 p2. [32]
3:02.610 p3. [49]
6:52.615 p4. [31]
9:11.625 p5. [44]
11:20.625 p6. [43]
12:52.630 p7. [42]
14:39.620 p8. [41]
18:10.625 p9. [40]
20:53.630 p10. [38]
23:04.630 p11. [39]
25:54.620 p12. [37]
29:05.620 p13. [36]
31:13.620 p14. [34]
33:11.620 p15. [48]
34:49.615 p16. [45]
36:23.610 p17. [35]
36:28.610 p18. [47]
39:55.615 p19. [50]
40:56.610 p20. [46]
44:22.113 Mål
3Ola Fransson365 [48:09.965]
5:45:46.308 Starttid
0.000 Start
3:12.610 p1. [49]
5:44.610 p2. [32]
7:07.65 p3. [33]
9:35.615 p4. [31]
11:35.625 p5. [44]
14:06.625 p6. [43]
15:31.630 p7. [42]
17:30.620 p8. [41]
20:38.625 p9. [40]
22:53.630 p10. [38]
24:49.630 p11. [39]
26:46.620 p12. [37]
29:49.620 p13. [36]
34:52.620 p14. [34]
36:31.620 p15. [48]
38:42.615 p16. [45]
40:33.610 p17. [35]
40:56.610 p18. [47]
42:42.615 p19. [50]
44:15.610 p20. [46]
48:09.965 Mål
4Ellen Kallerbäck365 [49:03.032]
17:43:46.007 Starttid
0.000 Start
2:37.910 p1. [49]
4:19.910 p2. [32]
7:46.915 p3. [31]
10:37.925 p4. [44]
14:14.925 p5. [43]
16:21.930 p6. [42]
18:18.920 p7. [41]
22:23.925 p8. [40]
24:50.930 p9. [38]
26:46.930 p10. [39]
28:51.920 p11. [37]
31:52.920 p12. [34]
34:02.920 p13. [36]
35:43.920 p14. [48]
37:39.915 p15. [45]
39:19.910 p16. [35]
39:24.910 p17. [47]
41:06.915 p18. [50]
42:32.910 p19. [46]
45:55.95 p20. [33]
49:03.032 Mål
5Christer Martinsson355 [55:46.575]
5:46:20.296 Starttid
0.000 Start
2:55.710 p1. [46]
4:17.715 p2. [50]
7:04.710 p3. [47]
9:04.710 p4. [35]
9:30.715 p5. [45]
11:37.720 p6. [48]
14:36.720 p7. [34]
16:59.720 p8. [36]
19:53.720 p9. [37]
22:24.730 p10. [39]
25:05.730 p11. [38]
27:39.725 p12. [40]
31:06.720 p13. [41]
33:15.730 p14. [42]
36:22.725 p15. [43]
39:19.725 p16. [44]
43:17.715 p17. [31]
45:21.710 p18. [32]
47:30.75 p19. [33]
50:13.70 pExtra [49]
55:46.575 Mål
6Stina Persson325 [57:15.063]
5:44:08.304 Starttid
0.000 Start
2:53.610 p1. [46]
4:22.615 p2. [50]
7:06.620 p3. [48]
10:05.620 p4. [34]
12:03.620 p5. [36]
16:37.620 p6. [37]
18:01.630 p7. [39]
21:23.630 p8. [38]
24:21.625 p9. [40]
36:41.620 p10. [41]
38:24.630 p11. [42]
40:43.625 p12. [43]
42:58.625 p13. [44]
46:40.615 p14. [31]
48:45.610 p15. [32]
49:49.610 p16. [49]
52:16.60 pExtra [33]
57:15.063 Mål
7Gun-Britt Fransson315 [1:00:04.438]
5:44:52.292 Starttid
0.000 Start
2:51.710 p1. [49]
4:45.710 p2. [32]
8:05.715 p3. [31]
12:32.725 p4. [44]
15:42.725 p5. [43]
17:43.730 p6. [42]
20:13.720 p7. [41]
26:05.725 p8. [40]
30:02.730 p9. [38]
34:50.730 p10. [39]
37:18.720 p11. [37]
40:53.720 p12. [36]
43:57.720 p13. [34]
46:29.720 p14. [48]
49:13.715 p15. [45]
51:02.70 pExtra [35]
51:20.70 pExtra [47]
55:53.70 pExtra [33]
1:00:04.438 Mål
8Monica Påhlstorp315 [1:00:39.407]
5:44:21.292 Starttid
0.000 Start
3:09.710 p1. [49]
5:03.710 p2. [32]
8:30.715 p3. [31]
13:01.725 p4. [44]
16:18.725 p5. [43]
18:19.730 p6. [42]
20:42.720 p7. [41]
26:34.725 p8. [40]
30:39.730 p9. [38]
35:18.730 p10. [39]
37:52.720 p11. [37]
41:33.720 p12. [36]
44:36.720 p13. [34]
47:05.720 p14. [48]
49:41.715 p15. [45]
51:36.70 pExtra [35]
51:54.70 pExtra [47]
56:28.70 pExtra [33]
1:00:39.407 Mål
9Tilda Gunnarsson310 [48:10.692]
5:43:52.308 Starttid
0.000 Start
2:36.610 p1. [49]
4:31.610 p2. [32]
7:17.615 p3. [31]
15:12.625 p4. [43]
16:58.630 p5. [42]
19:13.620 p6. [41]
23:50.625 p7. [40]
26:46.630 p8. [38]
29:26.630 p9. [39]
33:59.620 p10. [37]
38:10.620 p11. [36]
40:57.620 p12. [34]
43:47.620 p13. [48]
45:58.615 p14. [45]
47:46.610 p15. [35]
48:10.610 p16. [47]
50:28.60 pExtra [33]
Saknas Mål
10Malte Gunnarsson225 [46:57.692]
5:44:31.308 Starttid
0.000 Start
2:35.610 p1. [49]
4:18.610 p2. [32]
8:33.615 p3. [31]
12:21.625 p4. [43]
15:33.630 p5. [42]
17:34.620 p6. [41]
22:59.615 p7. [45]
26:37.620 p8. [48]
29:32.620 p9. [34]
32:13.620 p10. [36]
35:30.620 p11. [37]
44:54.610 p12. [46]
46:57.610 p13. [47]
50:32.60 pExtra [33]
Saknas Mål
11Karl-Johan Gunnarsson185 [47:58.000]
5:43:31.929 Starttid
0.000 Start
2:39.010 p1. [49]
4:59.010 p2. [32]
9:13.015 p3. [31]
13:40.010 p4. [35]
14:08.010 p5. [47]
16:57.015 p6. [45]
21:13.020 p7. [41]
24:00.030 p8. [42]
33:17.020 p9. [48]
38:06.020 p10. [34]
41:46.015 p11. [50]
43:26.010 p12. [46]
47:58.000 Mål
12Elias Torstensson180 [34:50.629]
5:45:32.300 Starttid
0.000 Start
2:18.710 p1. [49]
4:08.710 p2. [32]
7:23.715 p3. [31]
11:46.725 p4. [44]
15:04.725 p5. [43]
17:10.730 p6. [42]
19:29.720 p7. [41]
23:14.715 p8. [45]
25:32.710 p9. [35]
26:02.710 p10. [47]
29:30.710 p11. [46]
34:50.629 Mål
13Andreas Karlsson175 [30:16.692]
5:46:47.308 Starttid
0.000 Start
1:38.65 p1. [33]
2:29.610 p2. [32]
5:54.615 p3. [31]
9:47.625 p4. [44]
13:58.625 p5. [43]
16:06.630 p6. [42]
18:28.620 p7. [41]
22:29.615 p8. [45]
24:31.610 p9. [35]
25:01.610 p10. [47]
30:16.610 p11. [49]
Saknas Mål
14Anton Karlsson175 [51:40.098]
5:45:18.308 Starttid
0.000 Start
2:21.610 p1. [49]
4:10.610 p2. [32]
6:36.65 p3. [33]
10:06.615 p4. [31]
15:25.625 p5. [43]
21:38.625 p6. [44]
25:14.610 p7. [47]
26:55.610 p8. [35]
27:53.615 p9. [45]
30:14.620 p10. [48]
37:05.620 p11. [36]
43:32.610 p12. [46]
51:40.098 Mål
15Göte Gustafsson170 [42:06.992]
5:45:35.304 Starttid
0.000 Start
3:38.610 p1. [49]
6:15.610 p2. [32]
9:28.615 p3. [31]
15:34.625 p4. [43]
18:25.630 p5. [42]
21:27.620 p6. [41]
26:25.615 p7. [45]
30:27.610 p8. [35]
31:22.610 p9. [47]
34:25.615 p10. [50]
36:29.610 p11. [46]
42:06.992 Mål
16Kajsa Ekdahl85 [32:07.055]
5:45:08.308 Starttid
0.000 Start
2:58.610 p1. [49]
5:06.610 p2. [32]
8:28.615 p3. [31]
14:26.625 p4. [44]
22:25.610 p5. [35]
22:43.610 p6. [47]
28:17.65 p7. [33]
32:07.055 Mål
17Tekla Gunnarsson40 [39:23.000]
5:45:25.929 Starttid
0.000 Start
3:13.05 p1. [33]
13:45.015 p2. [31]
19:52.010 p3. [35]
24:35.010 p4. [47]
39:23.000 Mål