Resultatlista

PlNamnResultat
1Peter Ekdahl24.563
2Peter Ekdahl24.675
3Andreas Karlsson24.929
4Andreas Karlsson25.879
5Jennie Gustafsson27.621
6Erland Torstensson27.711
7Jennie Gustafsson28.113
8Andreas Karlsson28.121
9Peter Ekdahl28.328
10Jennie Gustafsson28.355
11Peter Hansson28.840
12Carl Torstensson29.133
13Carl Torstensson29.140
14Jennie Gustafsson29.613
15Annie Olsson29.992
16Carl Torstensson30.200
17Anni Pedersén30.355
18Annie Olsson30.457
19Pia Hansson30.469
20Elias Torstensson30.535
21Jennie Gustafsson30.562
22Erland Torstensson30.672
23Andreas Karlsson30.875
24Lovisa Torstensson30.918
25Anni Pedersén30.922
26Andreas Karlsson31.254
27Elias Torstensson31.336
28Annie Olsson31.711
29Anni Pedersén31.856
30Lovisa Torstensson32.039
31Jennie Gustafsson32.222
32Elias Torstensson32.304
33Elias Torstensson32.352
34Lovisa Torstensson32.488
35Anni Pedersén32.790
36Elias Torstensson33.031
37Annie Olsson33.074
38Kajsa Ekdahl33.453
39Pia Hansson34.066
40Elias Torstensson34.094
41Carl Torstensson34.793
42Anni Pedersén35.406
43Peter Hansson35.485
44Kajsa Ekdahl36.101
45Annie Olsson36.344
46Kajsa Ekdahl36.535
47Karin Einarsson36.871
48Agnes Jonasson37.035
49Elias Torstensson37.071
50Annie Olsson37.461
51Kajsa Ekdahl37.641
52Kajsa Ekdahl38.211
53Agnes Jonasson38.820
54Kajsa Ekdahl39.793
55Elias Torstensson39.856
56Kajsa Ekdahl39.922
57Agnes Jonasson40.375
58Agnes Jonasson40.675
59Anders Jonasson41.757
60Agnes Jonasson42.050
61Anders Jonasson42.964
62Karin Einarsson43.261
63Agnes Jonasson44.977
64Agnes Jonasson45.520
65Edvin Jonasson48.348
66Edvin Jonasson50.157
67Gustav Fransson51.699
68Meja Hansson52.703
69Edvin Jonasson52.754
70Gustav Fransson52.914
71Agnes Jonasson53.043
72Gustav Fransson55.012
73Edvin Jonasson55.325
74Gustav Fransson56.183
75Gustav Fransson57.117
76Carl Torstensson57.566
77Edvin Jonasson58.094
78Gustav Fransson58.839
79Gustav Fransson1:00.925
80Meja Hansson1:01.528
81Edvin Jonasson1:02.879
82Charlotte Fransson1:04.605
83Edvin Jonasson1:08.332
84Gustav Fransson1:20.375
85Edvin Jonasson1:30.543
86Edvin Jonasson3:17.382
Ej ok
Ej ok
Ej ok