Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
1Peter Ekdahl370 [50:53.883]
5:38:25.304 Starttid
0.000 Start
1:26.610 p1. [33]
3:29.615 p2. [32]
5:22.65 p3. [31]
8:51.620 p4. [48]
16:08.650 p5. [47]
19:31.630 p6. [46]
22:33.630 p7. [50]
26:06.630 p8. [49]
28:03.630 p9. [45]
32:08.620 p10. [44]
34:43.620 p11. [43]
36:53.615 p12. [42]
39:34.65 p13. [36]
40:42.610 p14. [37]
41:41.610 p15. [38]
44:19.630 p16. [40]
46:11.615 p17. [39]
47:49.610 p18. [41]
49:16.65 p19. [35]
50:30.610 p20. [34]
50:53.883 Mål
2Gustaf Torenstam320 [1:07:31.934]
5:38:20.308 Starttid
0.000 Start
1:27.610 p1. [34]
3:10.65 p2. [35]
3:57.610 p3. [41]
6:23.615 p4. [39]
8:45.630 p5. [40]
11:35.610 p6. [38]
13:24.610 p7. [37]
14:42.65 p8. [36]
18:24.615 p9. [42]
21:47.620 p10. [43]
25:28.620 p11. [44]
31:02.630 p12. [45]
34:02.630 p13. [49]
38:20.630 p14. [50]
43:55.630 p15. [46]
51:55.650 p16. [47]
1:07:31.934 Mål
3Olle Kallerbäck310 [1:01:16.852]
5:37:44.304 Starttid
0.000 Start
1:43.610 p1. [33]
2:43.65 p2. [31]
4:57.615 p3. [32]
12:16.620 p4. [48]
20:03.630 p5. [46]
24:23.630 p6. [50]
29:29.630 p7. [49]
31:50.630 p8. [45]
36:17.620 p9. [44]
39:47.620 p10. [43]
43:11.615 p11. [42]
46:17.65 p12. [36]
47:30.610 p13. [37]
48:44.610 p14. [38]
51:56.630 p15. [40]
51:56.60 pExtra [40]
54:50.615 p16. [39]
57:38.610 p17. [41]
59:12.65 p18. [35]
1:00:38.60 pExtra [34]
1:01:16.852 Mål
4Nejc Novak260 [1:08:58.144]
5:47:36.316 Starttid
0.000 Start
1:38.610 p1. [34]
3:26.65 p2. [35]
4:57.610 p3. [41]
8:34.615 p4. [42]
11:38.620 p5. [43]
15:09.620 p6. [44]
20:45.630 p7. [46]
26:51.650 p8. [47]
37:09.630 p9. [50]
46:10.630 p10. [49]
50:12.630 p11. [45]
59:42.610 p12. [37]
1:01:46.60 pExtra [36]
1:08:58.144 Mål
5Kent Ekdahl245 [1:10:32.168]
5:32:45.292 Starttid
0.000 Start
2:12.710 p1. [33]
4:10.75 p2. [31]
10:46.720 p3. [48]
19:38.720 p4. [43]
24:01.720 p5. [44]
29:54.730 p6. [46]
36:04.750 p7. [47]
47:06.730 p8. [50]
53:06.730 p9. [49]
56:24.730 p10. [45]
1:10:32.168 Mål
6Elias Torstensson240 [53:27.157]
5:37:34.296 Starttid
0.000 Start
2:22.710 p1. [33]
3:11.75 p2. [31]
6:15.715 p3. [32]
12:36.720 p4. [48]
20:26.730 p5. [46]
24:35.730 p6. [50]
29:52.730 p7. [49]
32:09.730 p8. [45]
37:11.720 p9. [44]
40:50.715 p10. [42]
45:26.720 p11. [43]
50:56.75 p12. [35]
52:21.710 p13. [34]
53:27.157 Mål
7Gustav Fransson180 [48:36.004]
17:35:20.011 Starttid
0.000 Start
1:41.910 p1. [34]
3:36.95 p2. [35]
5:04.910 p3. [41]
7:55.915 p4. [39]
11:37.930 p5. [40]
14:47.910 p6. [38]
16:28.910 p7. [37]
17:47.95 p8. [36]
21:30.915 p9. [42]
24:34.920 p10. [43]
28:27.920 p11. [44]
38:31.95 p12. [31]
41:33.915 p13. [32]
45:30.910 p14. [33]
48:36.004 Mål
8Nicklas Medin170 [51:23.188]
5:38:55.304 Starttid
0.000 Start
2:35.610 p1. [33]
4:46.65 p2. [31]
10:46.615 p3. [32]
18:32.620 p4. [48]
25:33.620 p5. [43]
28:58.620 p6. [44]
31:59.615 p7. [42]
34:50.65 p8. [36]
36:30.610 p9. [37]
38:15.610 p10. [38]
41:52.615 p11. [39]
47:32.610 p12. [41]
49:09.65 p13. [35]
50:34.610 p14. [34]
51:23.188 Mål
9Anna Medin Zobal170 [51:35.266]
5:38:45.304 Starttid
0.000 Start
2:47.610 p1. [33]
5:06.65 p2. [31]
10:49.615 p3. [32]
18:35.620 p4. [48]
25:47.620 p5. [43]
29:13.620 p6. [44]
32:11.615 p7. [42]
35:02.65 p8. [36]
36:33.610 p9. [37]
38:20.610 p10. [38]
42:15.615 p11. [39]
47:45.610 p12. [41]
49:17.65 p13. [35]
50:46.610 p14. [34]
51:35.266 Mål
10Liam Sjöndin125 [54:29.379]
5:38:06.296 Starttid
0.000 Start
2:27.710 p1. [34]
4:49.75 p2. [35]
8:05.75 p3. [36]
10:05.710 p4. [37]
12:53.710 p5. [38]
19:43.730 p6. [40]
23:46.715 p7. [39]
29:03.710 p8. [41]
38:48.75 p9. [31]
44:04.715 p10. [32]
49:59.710 p11. [33]
54:29.379 Mål
11Ville Malmborg125 [54:31.477]
5:37:56.304 Starttid
0.000 Start
2:32.610 p1. [34]
4:56.65 p2. [35]
7:58.65 p3. [36]
10:10.610 p4. [37]
13:08.610 p5. [38]
19:55.630 p6. [40]
23:34.615 p7. [39]
29:08.610 p8. [41]
38:41.65 p9. [31]
44:11.615 p10. [32]
50:17.610 p11. [33]
54:31.477 Mål
12Markus Thuresson125 [54:33.414]
5:38:00.296 Starttid
0.000 Start
2:38.710 p1. [34]
4:57.75 p2. [35]
8:05.75 p3. [36]
10:08.710 p4. [37]
13:11.710 p5. [38]
19:57.730 p6. [40]
23:46.715 p7. [39]
29:12.710 p8. [41]
38:41.75 p9. [31]
44:12.715 p10. [32]
50:15.710 p11. [33]
54:33.414 Mål
13Ella Sjösten115 [1:06:54.203]
5:37:43.304 Starttid
0.000 Start
2:16.610 p1. [34]
4:22.65 p2. [35]
6:30.610 p3. [41]
8:55.65 p4. [36]
18:02.615 p5. [42]
26:07.620 p6. [43]
38:00.630 p7. [46]
50:36.620 p8. [44]
1:02:32.60 pExtra [35]
1:06:54.203 Mål
14Maja Haraldsson115 [1:06:54.231]
5:37:40.304 Starttid
0.000 Start
2:16.610 p1. [34]
4:22.65 p2. [35]
6:39.610 p3. [41]
9:18.65 p4. [36]
18:14.615 p5. [42]
26:25.620 p6. [43]
38:12.630 p7. [46]
50:48.620 p8. [44]
51:00.60 pExtra [44]
1:06:54.231 Mål
15Alva Axelsson115 [1:07:00.215]
5:37:39.304 Starttid
0.000 Start
2:15.610 p1. [34]
4:27.65 p2. [35]
6:32.610 p3. [41]
9:05.65 p4. [36]
18:04.615 p5. [42]
26:15.620 p6. [43]
38:10.630 p7. [46]
50:45.620 p8. [44]
1:07:00.215 Mål
16Peter Hansson110 [40:14.332]
5:44:10.312 Starttid
0.000 Start
4:30.610 p1. [33]
6:34.65 p2. [31]
11:01.65 p3. [35]
15:58.65 p4. [36]
17:47.610 p5. [37]
20:58.610 p6. [38]
26:13.630 p7. [40]
30:48.615 p8. [39]
34:37.610 p9. [41]
39:24.610 p10. [34]
40:14.332 Mål
17Melvin Hansson110 [40:50.313]
5:44:11.312 Starttid
0.000 Start
4:26.610 p1. [33]
6:38.65 p2. [31]
11:34.65 p3. [35]
16:04.65 p4. [36]
18:04.610 p5. [37]
21:02.610 p6. [38]
26:16.630 p7. [40]
30:23.615 p8. [39]
34:42.610 p9. [41]
39:30.610 p10. [34]
40:50.313 Mål
18Morris Granlund110 [47:51.621]
5:40:32.304 Starttid
0.000 Start
3:16.65 p1. [35]
6:16.65 p2. [36]
8:54.610 p3. [37]
11:19.610 p4. [38]
17:50.630 p5. [40]
23:44.615 p6. [39]
30:32.610 p7. [41]
36:36.610 p8. [34]
41:54.65 p9. [31]
45:25.610 p10. [33]
47:51.621 Mål
19Aprilia Granlund110 [47:52.668]
5:40:30.304 Starttid
0.000 Start
3:23.65 p1. [35]
6:43.65 p2. [36]
9:21.610 p3. [37]
11:28.610 p4. [38]
17:56.630 p5. [40]
23:57.615 p6. [39]
30:39.610 p7. [41]
36:56.610 p8. [34]
42:10.65 p9. [31]
45:25.610 p10. [33]
47:52.668 Mål
20Sanna Bremer100 [54:07.180]
5:38:57.300 Starttid
0.000 Start
2:30.710 p1. [33]
4:40.75 p2. [31]
10:41.715 p3. [32]
22:05.710 p4. [34]
25:56.75 p5. [35]
29:14.710 p6. [41]
35:36.715 p7. [39]
42:19.730 p8. [40]
54:07.180 Mål
21Engla Medin100 [54:26.157]
5:38:37.300 Starttid
0.000 Start
2:47.710 p1. [33]
5:07.75 p2. [31]
10:50.715 p3. [32]
22:20.710 p4. [34]
26:12.75 p5. [35]
29:36.710 p6. [41]
36:17.715 p7. [39]
42:36.730 p8. [40]
54:26.157 Mål
22Patrik Olsson95 [52:33.285]
5:31:27.300 Starttid
0.000 Start
4:12.710 p1. [34]
7:41.75 p2. [35]
13:30.75 p3. [36]
16:50.710 p4. [37]
22:57.710 p5. [38]
33:36.730 p6. [40]
38:55.715 p7. [39]
47:53.710 p8. [41]
52:33.285 Mål
23Alrik Olsson95 [53:38.270]
5:30:21.296 Starttid
0.000 Start
5:00.710 p1. [34]
8:45.75 p2. [35]
8:45.70 pExtra [35]
14:35.75 p3. [36]
17:54.710 p4. [37]
24:02.710 p5. [38]
34:39.730 p6. [40]
39:59.715 p7. [39]
48:58.710 p8. [41]
53:38.270 Mål
24Ludvig Fransson95 [57:05.511]
5:33:53.285 Starttid
0.000 Start
1:15.710 p1. [34]
3:39.75 p2. [35]
4:50.710 p3. [41]
7:52.715 p4. [39]
14:02.710 p5. [38]
23:20.75 p6. [36]
26:02.710 p7. [37]
43:07.75 p8. [31]
44:33.710 p9. [33]
49:25.715 p10. [32]
57:05.511 Mål
25Kerstin Hjalmarsson70 [47:52.004]
17:40:28.011 Starttid
0.000 Start
3:35.95 p1. [35]
6:46.95 p2. [36]
9:24.910 p3. [37]
24:00.915 p4. [39]
30:31.910 p5. [41]
37:07.910 p6. [34]
42:17.95 p7. [31]
46:02.910 p8. [33]
47:52.004 Mål