Skolorientering

Årskurs 5 och 6 från Bjurbäcksskolan orienterade vid simhallen i dag.

Alla flickor var först ut. De allra flesta hittade alla kontroller. Snabbast var Melinda Popov och Jasmine Talevski.

Pojkarna var lite snabbare än flickorna. Linus Gålén gjorde ett riktigt bra lopp och vann 1,5 minut före Simon Einarsson.

Resultat flickor
Resultat pojkar
Se målbilder

Ronny, 30 Maj 2007
Slutdatum för visning saknas