Ingen bättre än en 5:e-klassare!

I dag hade klass 5 i Emmaboda Poängorientering på skolgårdskartan.

Samma kontrollplockningsövning har några gymnasieelever sprungit i höstas. De bästa höll då på i ca 19 minuter.

De 3 bästa i 5:e klass håller visserligen på med orientering, men utklassade gymnasieeleverna.

Ellen Kallerbäck fixade alla kontrollerna på 13 minuter, medan Simon Eriksson och Emilio Ixcot Nilsson hade strax över 14 minuter.

Nästa vecka skall klass 5 springa en bana i skogen.

Se resultat.
Se kontrollordningen.

Ronny, 17 Apr 2012
Slutdatum för visning saknas