Många duktiga på kartminnesträningen.

En del tyckte först att det verkade alldeles för svårt. Självklart är det lättare för dem som sprungit länge och kan terrängen.

Rita in 20 kontroller och den kartbild man behöver på ett blankt papper. Leta sedan upp och stämpla vid så många som möjligt. Alltsammans inom en timma, inklusive inritning.

Detta var kvällens uppgift, vilken 5 lyckades klara med full poäng.

På sträcktidsfilen ser du i vilken ordning var och en tagit kontrollerna.

På kartbilden ser du var de var placerade.

Se karta med kontrollerna

Se sträcktider

Ronny, 22 Nov 2011
Slutdatum för visning saknas