Poäng-Ol på blank karta

Det krävdes god planering, noggrann kompassgång och terrängkännedom för att gå rätt på kontrollerna i kväll.

Högsta svårighetsgraden bjöd nämligen bara på kontrollringar, meridianer och angivelse. Bakgrundskartan var helt vit.

Tyvärr var en angivelse felaktig, vilket gav en del extra huvudbry.

De yngsta deltagarna hade riktiga kartor, medan några fick kartbild endast i kontrollringarna.

Kompassträning behövs regelbundet för att kunna gå rakt i detaljfattig terräng och nattetid.

Nästa vecka är det dags för Lovisas vägvalsträning. Den går ut på att följa färdiga vägvalsförslag till ett antal kontroller. Därefter springer man tillbaka via samma kontroller, men med andra vägval för att se vilket som var bäst.

Ronny, 18 Okt 2011
Slutdatum för visning saknas