Träna i Gullabo

Nu finns möjlighet att träna i Gullabo. Det finns 31 fasta kontroller utsatta (målade trästolpar).

Karta hämtas i verandan på Torsås OK´s klubbstuga (lägg 30 kronor i gröna postlådan).

Det finns både banförslag och teknikövningar.

Se inbjudan

Ronny, 2 Jul 2011
Slutdatum för visning saknas