Rastpass i Långasjö klart

Nu finns ett nytt rastpass även i Långasjö. Karta och bilder kan laddas hem under loggan MOTIONSPASS på hemsidan.

Du kan hämta karta med kontroller, bildark och startkort. De nya filerna kallas Långasjö 11-2 karta och Långasjö 11-2 bilder.

Leta upp en kontroll på kartan, t ex 20 och lista ut vilken bild som är tagen på platsen. Skriv bildens bokstav i ruta 20 på startkortet.

Rapportera gärna på info@evok.se vilka som klarat av rastpasset. Då vet vi att det används och kan få resurser att skapa fler övningar.

Ronny, 11 Maj 2011
Slutdatum för visning saknas