Stafetter/budkavlar

UK vill ha in intresseanmälan till följande stafetter/budkavlar.

Lämmeltåget i Nässjö lördagen 21 maj för ungdomar max 16 år. Alla klasser A. B och C kan vara intressanta för deltagande. Intresseanmälan till UK senast 11 maj.

Ungdomens 10-mila fredagen 5 augusti i närheten av Skene i Västergötland. Här kan vi ställa upp med lag i klass H/D 12 på 4 sträckor. Intersseanmälan till UK senast 1 juni.

H-43 kavlen i Söderköping lördagen 6 augusti för H/D 35 och äldre.
Intresseanmälan till UK senast 20 maj.

Kent, 2 Maj 2011
Slutdatum för visning saknas